Теорията за плоската Земя или ефектът на Дънинг-Крюгер 1

Теорията за плоската Земя или ефектът на Дънинг-Крюгер TedEd 1

Теорията за плоската Земя или ефектът на Дънинг-Крюгер 1

Коментари