Как да скрием папки и файлове в Windows без инсталиране на друг софтуер


Понякога имаме нужда да скрием някои чувствителни документи в компютъра от случайни любопитни очи. Без да инсталираме други програми има лесен начин да скрием папка, в която да сме поставили нашите лични файлове.

Тук ще покажа 2 начина напълно валидни, за да скрием данни в секретни папки.

Създаване на скрита папка – първи начин

Ще използвам функции на Windows 10, но важи и за Windows 7, които позволяват да скрием папка с парола. Трябва ни Бележника на Windows, за да създадем един Bat файл.
Отваряме Бележника – Block notes  и копираме следния код там. С червено е означена паролата, която съм задала и можеш да зададеш своя на нейно място.

cls
@ECHO OFF
title Folder Locker
if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
if NOT EXIST Locker goto MDLOCKER
:CONFIRM
echo Are you sure you want to lock the folder? (Y/N)
set/p "cho=>"
if %cho%==Y goto LOCK
if %cho%==y goto LOCK
if %cho%==n goto END
if %cho%==N goto END
echo Invalid choice.
goto CONFIRM
:LOCK
ren Locker "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
attrib +h +s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
echo Folder Locked
goto End
:UNLOCK
echo Enter password to unlock folder
set/p "pass=>"
if NOT %pass%==2222 goto FAIL
attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" Locker
echo Folder Unlocked successfully
goto End
:FAIL
echo Invalid Password
goto end
:MDLOCKER
md Locker
echo Locked Folder Created Successfully
goto End
:End

Затваряме текстовия файл и сменяме разширението на .bat, за да го направим изпълним. Слагам му произволно име MySystem.bat. Кликваме върху него два пъти и папката, която ще скрием е създадена. Вмъкваме в нея файловете, които искаме да скрием. Кликваме пак два пъти на .bat файла. Появява се прозорецът на DOS с въпрос Are you sure you want to lock the folder? (Y/N).

След като сме скрили папката и тя е невидима, следващият път, когато кликнем на MySystem.bat, ще се появява прозорецът на DOS с въпрос: Enter password to unlock folder.
Пишем паролата и скритата папка се появява, заедно с нашите файлове. Трябва да отбележа, че когато искаме да възстановим скрита папка, трябва да поставим в същата област и Bat файла. За да сме сигурни, че никой няма да го отвори и да види паролата ни, трябва да го крием на друго място в останалото време. Виж подробно във видеото тук:

Създаване на секретни папки в Windows – втори начин.

Тъй като и по-нови потребители на Windows знаят как да показват скрити файлове и папки в Опциите на папката в Контролния панел (Folder Options), то ще процедираме по друг начин.
Как да скрием папки и файлове в Windows без инсталиране на друг софтуер 1
Ще маркираме като важна за Операционната система нашата Secret Folder в Documents. . По този начин, дори да се поиска показване на скритите папки и файлове, тя няма да бъде показана.
Как да го направим?
Кликваме заедно на бутони Windows  и R заедно, за да  отворим Prompt на командите.
Написваме в него cmd. Излиза прозорецът на DOS. Там записваме следния ред:

attrib +s +h “C:\Users\Ivanka\Documents\Secret Folder”

като пътят и името на папката можеш да избереш, каквито искаш.Как да скрием папки и файлове в Windows без инсталиране на друг софтуер 2

Сега, ако търся в Документи папката Secret Folder, няма да я намеря. Дори, ако съм поставила отметка да се виждат скритите файлове и папки.
За да видим отново липсващата папка, ще напишем същия ред, но с „-„, вместо „+“.

attrib -s -h “C:\Users\Ivanka\Documents\Secret Folder”

Папката се появява. Методът е достатъчно сигурен, осевен при случаите, че някой знае името на папката, къде е  и командата на DOS. Или ако системата даде съобщение за сигурност да се скрият системните папки.

БонусFree PSD templates Web and mobile app templates, icons, ui kits.


Коментари

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.