Таблица синуси, косинуси и тангенси от ъгли от 0 до 90 градуса


Следващата таблица показва стойностите на синус, косинус и тангенс на ъгли в интервала от 0 до 90 градуса, както и съответните стойности на ъглите в радиани.

Таблица-sina-cosa-tga631x771-

Кликни върху таблицата, за да я отвориш в увеличен вид.


Коментари

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.