Бизнес план в седем стъпки и SWOT анализ за реализиране на онлайн проект

Бизнес план и SWOT анализ

Запиши се на

формуляра долу

за моя седмичен бюлетин,

за да получиш

безплатен бизнес план в 7 стъпки и SWOT анализ за реализиране на онлайн проект

Проверен стратегически бизнес план за твоя онлайн проект.

Съдържание на бизнес плана

Стратегически бизнес план за реализиране на онлайн проект в 7 стъпки
1.Идентифициране на П.И.Н.
2.Кое е теоето племе, твоята общност
3.Научен анализ
4.План на съдържанието
5.Първа уеб страница
6.Поява в социалните медии и начало на периодичен бюлетин
7.Лансиране на основния уеб сайт.
ПРИМЕРЕН SWOT АНАЛИЗ ЗА ТВОЯ ПРОЕКТ

Автор на основното изображение Christoph Scholz.