Интернет и технологии

Важно, необходимо и интересно ,което откривам в интернет пространството.

Красиви впечатляващи сайтове за визуализация на данни

Красиви впечатляващи сайтове за визуализация на данни-

Визуализация на данни означава комбинация от техники за визуализирането на данните и тяхното интерактивно изследване. Визуализацията на данни представлява структуриран подход към създаването на визуални…

Прочети