Интернет и технологии

Важно, необходимо и интересно ,което откривам в интернет пространството.

Красиви впечатляващи сайтове за визуализация на данни

Красиви впечатляващи сайтове за визуализация на данни-

Визуализация на данни означава комбинация от техники за визуализирането на данните и тяхното интерактивно изследване. Визуализацията на данни представлява структуриран подход към създаването на визуални…

Прочети

Как да преведем електронни книги и документи с Google Drive,запазвайки форматирането и изображенията

Как да преведем електронни книги и документи с Google Drive - ivytechnoweb -

Искаме да преведем електронни книги или документи от чужд език на български или обратното. Написал си електронна книга, която искаш да изпратиш на свой английско…

Прочети