Компютър и програми

Разрешение на някои проблеми при работа с компютъра, помощни програми и др.

Как да отключим PDF файл

Сега ще видим какви начини на блокировка съществуват за PDF формата и как да отключим PDF файл, ако е заключен по някои от тези начини.…

Прочети