Контролен списък за успешен блог

Как да създадеш успешен блог с WordPress: чек лист 1
Ето основен контролен списък с необходимите действия за успешен блогер. Целта ми е да спестиш малко време в твоето начинание. 

Запиши се на формуляра долу за моя седмичен бюлетин, за да получиш безплатно чек лист за успешни блогери


Съдържание на чеклиста

Цел
Полза
Репутация
Сигурност
SEO