Функции за съвместна работа на Google Drive, които да използвате за обучение

Функции за съвместна работа на Google Drive 2

Google Drive предлага много вградени функции на своите потребители. Настоящите проблеми с невъзможността за пълно присъствено обучение ни налагат да разучим пълния му потенциал, особено полезен в образованието. Сега ще се спра на инструменти за съвместна работа на Google Drive.

Инструментите за съвместна работа на Google Drive играят важна роля в социалното развитие и познанието

Чрез инструменти на Google Drive като Docs, Sheets и Slides, учениците могат да си сътрудничат по съдържание, както и с дейности, което е много важно в специфичен период, като този.

„Използването на Google Docs като инструмент за преподаване“ от Бет Л. Гейнър и Робърт Морис изследва важността на рецензията във връзка с конструктивната обратна връзка с помощта на този онлайн инструмент. – Fostering Student Collaboration using Online Tools

Инструментите на Google Drive са платформа на различни дейности като мозъчна атака, партньорска проверка, споделяне на ресурси и чат на живо. Основната тема на „Теория на социалното развитие“ на Виготски (доразвита от John-Steiner и Mahn) е, че социалното взаимодействие играе основна роля в развитието на познанието. В условията на физическа изолация, Docs и другите приложения на Drive могат да играят значителна роля за социалното взаимодействие като трамплин за повече познание.

Google Docs е отличен инструмент за сътрудничество между учители и ученици, за развитие на учебния процес в условията на дистанционно обучение. Учениците работят съвместно, споделят информация. Учителите ползват това помощно средство като мощен метод на обучение чрез ангажиране.

Едно от предизвикателствата при използването на Google Docs при работа с много ученици, е управлението на всички документи, които пристигат при учителя. Електронната му поща може да се окаже препълнена и в голяма бъркотия. В този случай е добра идея да се поиска от учениците да попълват един прост формуляр на Google Forms от този вид:

Функции за съвместна работа на Google Drive

Учителите създават и публикуват формуляра. Когато трябва да се предадат индивидуалните Google Docs документи с готови задания, учениците попълват простия формуляр и изпращат връзка към своя документ.

Може да се организира информацията, предоставена от учениците, автоматично да попълва електронна таблица, която да се използва от учителите за проследяване на заданията, както и за бърз достъп до тези задачи за преглед.

За отделните задания и уроци преподавателите могат да направят определени папки, достъпни за учениците или защитени от погледа им, в зависимост от аудиторията. Могат да генерират връзки за споделяне към всички документи и да ги предоставят на аудиториите си чрез електронна поща и / или да ги интегрират  в специфични платформи за система за управление на обучението в курса.

Функции на Google Drive за съвместна работа

Google Docs е безплатна уеб базиранa (облачна) услуга за текстообработка и създаване на документи с голям набор от инструменти. Част е от голямото семейство от услуги на Google Drive. Тя дава възможност на потребителите да работят заедно по определен документ, да го доразвиват, редактират и взаимодействат помежду си.

Документи, презентации, електронни таблици, формуляри, чертежи и папки могат да се създават и споделят от множество потребители едновременно. Могат да ги изтеглят, да ги обработват в програми офлайн и след това да ги качват отново в даден Google акаунт.

Преди да се започне, е необходим акаунт в Google и запознаване с основното оформление на приложенията на Google, като документи, презентации, електронни таблици и формуляри.

Споделяй файлове от Google Drive

Предоставена ти е отлична възможност да споделяш файлове и папки от твоя Google Диск с всеки.

При споделянето контролирай дали хората да редактират, коментират или само да преглеждат файла. Когато споделяш съдържание от Google Drive, се прилагат програмните правила на Google Drive.

Напиши doc.new или docs.new в полето на адресите в твоя браузър и създай документ. Сподели го с други хора, като използваш или бутона Share – Споделяне в горния десен ъгъл на екрана на документа, или чрез менюто File–> Share.

Споделяне на документ

В полето Add people and groups можеш да добавяш сътрудници, като използваш името им (ако те са в контактите ти в Google Mail), имейл адрес. Те ще са с привилегии като зрители само, с право да коментират или с право да редактират. Задържането на курсора на мишката върху бутона Share ще ти позволи бърз преглед колко лица имат достъп до документа. Ако работиш с ученици, те трябва да те добавят като редактор към всички документи, по които планираш да ги оценяваш и да добавяш коментари. Задай привилегии, като използваш падащото меню до хората или групите, които си добавил. Всички тези настройки могат да бъдат модифицирани по-късно. Лицата ще премахнеш, като щракнеш върху Remove на падащото меню срещу името им.

Споделяне на линк към документ

В долната част на прозореца има връзка. Копирай я, за да дадеш възможност на хора, на които я изпратиш, да работят с твоя документ, в зависимост от привилегиите, които им разрешиш.

Изтегли си този PDF файл с кратко описание на начини за съвместна работа на Google Drive.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Публикувай файл от Google Drive

Ако трябва много ученици / студенти, да прегледат файла на преподавателя в малък период от време, публикувай го и създай връзка, която да споделиш с тях.

Иди в Google Документи, Електронни таблици или Презентации и кликни на File–>Publish to the web.

Публикуване на документ в уеб

Можеш да дадеш достъп за редактиране или коментиране. Публикуването на файл го прави видим за всички в мрежата. Не трябва да има в него лична или поверителна информация. Постави файловете за публикуване в отделна папка на Google Drive. Веднъж публикуван файлът, може да бъде отменено това или да промениш разрешенията за споделяне .

За целта иди на File–>Publish to the web–>Stop publishing.

Отмяна на публикуване на документ

Предложи редакции в Google Docs

Можеш да предложиш промени в документ, без да променяш оригиналния текст. Ако собственикът на документа одобри предложението ти, ще редактира оригиналния текст.

С дссен бутон избери Suggest edits върху текст, който искаш да предложиш за редактиране.

Предложение за промяна в текста

Разбери какво се е променило във файл

Може да се видят промените, направени в документ, в Google Документи, Таблици или Презентации.

Избери от менюто а File–>Version history–>See version history.

История на версиите на документа

Използвай коментари и елементи за действие

Можеш да си сътрудничиш с други хора в Google Документи, Таблици и Презентации, за да:

  • добавяш, редактираш, отговаряш на коментари или да ги триеш;
  • да задаваш задачи и елементи за действие.

Коментирането на документи е изключително полезна функция, която позволява асинхронно сътрудничество.
Има два вида коментари: на ниво документ и вградени коментари.

Коментарите на ниво документ се добавят чрез бутона Open comment history в горния десен ъгъл на всички документи до Share бутона. Като кликнеш върху него, ще видиш всички коментари на ниво документ. В прозореца за коментари има връзка (Notifications), която позволява персонализиране на настройките за известяване на коментарите.

Коментиране на ниво документ
За да създадеш вграден коментар, избери част от текст, изображение, клетка от електронна таблица или елемент за рисуване и после десен клавиш –>Comment.

Вграден коментар

Коментарите могат да бъдат редактирани, разглеждани от сътрудници и маркирани като разрешени (resolve), когато е необходимо. Известията по имейл също могат да бъдат настроени като текстови коментари до сътрудниците.

Линк към коментар

Възможност да изпратиш коментар на конкретно лице

Това е особено полезно, когато работиш със сътрудници или с ученици по един и същ документ и искаш да изпратиш коментар на конкретно лице. То ще получи известие по имейл с твоя коментар. Ето как да го направиш:

Отвори документ, електронна таблица или презентация съответно в Google Docs, Sheets или Slide.
С десен бутон иди на Comment и в новоотвореното в дясно поле въведи коментар. Някъде в коментара си добави човека (с @). Когато ти се предложи правилният получател, щракни върху името или имейл адреса.

Коментар до човек

Чат с другите работещи по определен документ

Функцията за чат позволява на участниците в Google Docs, Google Sheets или Google Slide да си чатят в реално време.

На компютъра си отвори документ, електронна таблица или презентация. Горе вдясно кликни върху иконата на чат. Тази функция няма да е налична, ако си единствен, който работиш по даден документ. Въведи съобщението си в полето за чат. Когато приключиш, в горния десен ъгъл на прозореца за чат щракни върху Close.

Споделяне на множество файлове

Ето как можеш да споделиш няколко файла от твоя Google Drive наведнъж:

На компютър иди на drive.google.com. На клавиатурата задръж бутон Shift или Ctrl и избери файловете, които искаш да споделиш. Можеш да споделяш само свои собствени файлове. С десен бутон щракни върху Share и Add people.

Споделяне на много файлове

Защо учениците трябва да могат да работят в Google Drive и да го предпочитат

1. Безплатно е. Не е тайна, че в училищата винаги липсват пари. Google Drive и вградените му инструменти са безплатни. Могат прекрасно да заменят платените инструменти на Microsoft Office.

2. Работи на всички платформи. Тъй като Drive е в облак, може да се използва на Mac, PC, iPad, Android, Chromebook.

3. Google Drive е чудесен инструмент за сътрудничество. Всяко приложение в него има вградени инструменти за сътрудничество, които позволяват на много потребители да работят върху един и същ документ, да вмъкват коментари в полетата или просто да позволяват на другите да преглеждат работите им. Това означава, че учениците могат да работят заедно със собствените си съученици, но също така и да си сътрудничат с единомишленици от цял ​​свят.

4. Всичко се запазва автоматично. Което е един голям плюс. Не се притесняваш от загуба на написаното. Удобна услуга, особено когато рабтят малки ученици.

5. Няма нужда от печат. Проектите могат да бъдат завършени, споделени и коментирани, без да се отпечатва нито една страница, независимо че тази функция съществува.

6. Лесно съвместяване на работата в облака и офлайн. Един файл може да се изтегли, копира, публикува в интернет. Както и да се качи файл от компютра за преглед и редактиране в облака, да се преведе и още др. действия с папки и файлове.

7. Умението за използването на инструментите на Google Drive, работа в облак, е една стъпка в полза на бъдеща кариера.

Библиография

Social Development Theory (Lev Vygotsky)

Социокультурный подход в образовании

Thinking, learning and  teaching

Fostering Student Collaboration using Online Tools

Google Support:

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.