Как да учим, за да бъдем по-нужни от AI – как да остана търсен специалист в ерата на невронните мрежи

Няма да бъдем оставени без работа от изкуствения интелект, а от тези, които са увеличили своята ефективност, знаейки и умеейки да го използват.

Как да се научиш да учиш и да бъдеш търсен специалист: курсове, практика, невронни мрежи.

Дефиниция на невронна мрежа:

Невронната мрежа е метод в областта на изкуствения интелект, който учи компютрите да обработват данни по начин, вдъхновен от човешкия мозък. Това е вид процес на машинно обучение, наречен дълбоко обучение, който използва взаимосвързани възли или неврони в слоеста структура, наподобяваща човешкия мозък.

В разцвета на изкуствения интелект понякога се чувстваш несигурен, защото се състезаваш със сложни компютърни програми, които работят по-бързо и „знаят“ много повече. Необходимо е сериозно да се замислиш какво очаква пазара на труда и какви умения ще ти помогнат да останеш на гребена на работната вълна като търсен специалист.

IT секторът е един от най-бързо развиващите се. За да си на вълната и да овладееш всички инструменти на професията си, трябва редовно да изучаваш нови технологии и да се научиш как да ги използваш. Не всеки има възможност да напусне и да се потопи изключително в образованието, така че експертите предлагат няколко начина за комбиниране на работа и учене през целия живот (lifelong learning).

Как да остана търсен специалист в ерата на невронните мрежи
Как да остана търсен специалист в ерата на невронните мрежи

Създаване на матрица от компетенции на служителите и отделяне на работно време за обучение

Съдържание
 1. Създаване на матрица от компетенции на служителите и отделяне на работно време за обучение
 2. Как Рей Далио използва радикална прозрачност и меритокрация, за да оцени силните и слабите страни на своите служители
 3. Как да учиш, за да останеш търсен специалист
 4. 3 съвета как да започнеш да учиш
 5. Невронни мрежи, изкуствен интелект и пазар на труда: какво ни очаква в бъдеще
 6. Как да разбереш кога твоята професия е приключила?
 7. Как да избереш професия, която няма да бъде заменена от AI

Ето различни оптимални варианти за създаване на матрица на компетентностите на служителите.

Целият отдел трябва да създаде матрица на компетентностите и да разбере кой какво умение иска да подобри

След създаване на тази матрица, да се разпредели по няколко часа на всеки човек през работното време, за да може служителят наистина да се развива. Това е предимство за екипа: благодарение на обучението всеки ще може да се справи с по-сложни задачи, а екипът като цяло ще работи по-ефективно.

Такава матрица включва твърди и меки умения. Помага да се намерят области на растеж, както и да се получи увереност, че служителят е наистина страхотен специалист, особено ако е започнал да се съмнява в това.

Ако не може да се инициира създаването на матрица на компетентности на работното място, можеш да си я създадеш сам и да се застъпиш пред ръководството си за идеята да отделиш няколко работни часа за обучение.

Отказване от работа за кратък период от време, за да се надстрои бързо колективът

Най-добрият начин да се расте в желаната област, е напълно да се съсредоточиш върху нея. Понякога интензивният курс е най-ефективното решение за надграждане в професията и развитие на кариерата.

Проявяване на инициатива и доказване на компанията, че обучението наистина е необходимо

Всеки служител може да опита да защити желанието си да отиде на обучение, като обясни защо ще бъде полезно за него, позицията му и компанията. Тогава разумният работодател ще разпредели средства и ще коригира графика на лицето, така че обучението да е най-ефективно.

Как Рей Далио използва радикална прозрачност и меритокрация, за да оцени силните и слабите страни на своите служители

Ще се спра как в „Принципи“ Рей Далио представя бизнес-принципите си на основател на инвестиционната фирма „Bridgewater Associates„. Той обяснява, как е построил своята компания, като ефективно оценява и използва уменията на служителите си.

За лидера е важно да знае каква комбинация от качества е най-необходима на членовете на компанията, за да отговарят на всяка роля и, по-общо, какви ценности и способности се изискват от тях, за да има успешни взаимоотношения. Най ценени са хората с тези три качества: характер, здрав разум и креативност.

Някои ключови аспекти от „Принципи“, които се отнасят към оценката на възможностите на служителите

 1. Прозрачност и истинска обратна връзка. Далио насърчава откритост и прозрачност в комуникацията. Споделянето на идеи и обратна връзка, както и критика, се считат за важни елементи от оценката на ефективността на служителите.
 2. Оценка на уменията и професионализма. Подчертава важността на оценката на уменията и професионализма на служителите. Работата и резултатите на служителите се оценяват въз основа на техните компетенции и способности.
 3. Използване на данни и анализ. В оценката на служителите се използва количествен подход, който включва обективни данни за техните постижения и принос.
 4. Оценка на ефективността на работните места. Подчертава се важността на оценката на ефективността на работните места. Служителите се оценяват в контекста на това, как те съответстват на изискванията и стандартите на своите длъжности.
 5. Култура на изследване на грешките. Bridgewater Associates създава култура, в която грешките не се считат за неуспех, а за възможност за учене. Служителите се оценяват не само за успешни постижения, но и за начина, по който учат от неуспехите си.
 6. Обективност и справедливост. Принципите на Далио подчертават необходимостта от обективност и справедливост в оценката на служителите. Всеки трябва да бъде оценяван спрямо обективни стандарти, а не на основа на субективни предположения.
 7. Инвестиране в обучение и развитие. Bridgewater Associates инвестира значително в обучение и развитие на своите служители. Оценката включва и усилията на служителите за учене и развитие на нови умения.
 8. Подкрепа от екипа и ръководството. От екипа и ръководството се очаква активна подкрепа и ангажираност в процеса на оценка и развитие на служителите.

Концентриран подход на Рей Далио, полезен за всяка компания

 • Разделяне на служителите на „високоизпълнителни“, „средноизпълнителни“ и „нискоизпълнителни“ въз основа на определени критерии.
 • Извършване на пълна оценка за всеки служител от мениджъри, подчинени и колеги.
 • Определяне на силните и слабите страни чрез самооценка и оценка от другите.
 • Разглеждане на личностните характеристики като любопитство, творчество, работа в екип и др.
 • Преценка на потенциала за растеж и развитие в бъдеще.

Как да учиш, за да останеш търсен специалист

Бъди инициативен и се стреми към нови знания

Важно е да осъзнаеш, че настоящите задачи и умения могат да станат безполезни в даден момент и самостоятелно да започнеш обучение и развитие в правилните области.

Препоръката ми е да прочетеш, ако още не си го направил, „Седемте навика на високоефективните хора“ от Стивън Кови

Научавай бързо и внедрявай нови стекове в работата

Нови езици за програмиране, пакети и други инструменти непрекъснато се появяват в ИТ сферата, така че трябва да можеш бързо да разбереш как работят и да се научиш как да ги използваш. Важна е гъвкавостта в знанията – способността за прецизен подбор и усвояване на необходимата информация.

Развий навика да задаваш въпроси

Полезно е да задаваш въпроси:

 • ако избереш обучение, говори с тези, които вече са завършили програмата;
 • ако вече си в курс по обучение, провери всички подробности с учители и съученици.
 • ако имаш наставник или ментор, опитай се да натрупаш повече опит и знания от него.

Навикът да задаваш въпроси ще помогне, както по време на обучение, така и по време на онбординга – въвеждащото обучение.

Фокусирай се върху практиката

Можеш да учиш цял живот, но да останеш специалист по теория – ИТ не търпи това. В обучението в тази област е важно да се съсредоточиш върху максимална практика: избиране на реални проблеми, а не тестове, писане на код, правене на грешки и коригирането им.

3 съвета как да започнеш да учиш

Намери правилните ресурси и създай атмосфера за учене. За да се научи дадена материя, ти трябват преди всичко време и усилия, както и подходяща среда.

Излез от зоната си на комфорт. Обучението е тежко, продължително и сложно. Не се страхувай да промениш обичайната си среда, бъди гъвкав и отворен към нови неща.

Не се страхувай да си отговаряш на въпроса „Какъв искаш да станеш, когато пораснеш?“ по различни начини. Не се стреми да бъдеш същия човек: променяй се, поемай рискове и избери това, което ти е полезно в момента.

Манди Хюи, студентка от UC San Diego, работи с ученици от Preuss School, за да им помогне да научат как да програмират приложение за своите смарт телефони.
Манди Хюи, студентка от UC San Diego, работи с ученици от Preuss School, за да им помогне да научат как да програмират приложение за своите смарт телефони. Авторски права: CC 3.0 – Jacobs School of Engineering, UC San Diego

Невронни мрежи, изкуствен интелект и пазар на труда: какво ни очаква в бъдеще

Търсенето на специалисти ще се промени с развитието на AI. Как да разбереш, че на твоята професия не е останало много време.

Професиите ще се променят

Невронните мрежи и ИИ ще станат пълноценен работен инструмент и специалистите ще се адаптират към това: някой ще стане разработчик без код и ще пише цели програми незабавно, някой ще се научи да създава невронни мрежи.

За професиите извън IT:

ИИ ще се научи още по-добре да създава текстове и много професии, свързани с това, ще се опрат само на ИИ, като – разказвачи от всякакъв вид, копирайтъри, сценаристи, журналисти.

ИИ ще се научи да създава още по-реалистични изображения и да прави анализи, свързани с това. Ще се опрат на тези възможности дизайнери, анализатори, архитекти.

Разбираш, че не AI ще контролира пазара на труда, а тези специалисти, които са се научили най-добре да го използват.

Виж: Дали AI ще открадне работата ни

Ще се запази търсенето на IT специалисти

Изкуственият интелект не винаги може да пише код според най-новите стандарти, тъй като има ограничения във формата на данни, върху които е обучен моделът. Тъй като наборите от данни за обучение не се актуализират в реално време, алгоритмите по-късно научават нови библиотеки, стандарти и рамки. Следователно живите специалисти имат временно предимство, а IT специалистите не са застрашени да бъдат заменени от изкуствен интелект в близко бъдеще.

Как да разбереш кога твоята професия е приключила?

Спойлер: всяка професия е свършила, ако я фиксираш в статично състояние. Процесите непрекъснато се развиват и изискванията за специализация се променят.

Мнозина се страхуват, че невронните мрежи напълно ще заменят специалистите. AI не е първата иновация, която води до изчезването на професии. Например: кочияшите, които са карали коне и каруци – заменени днес от таксиметрови шофьори; фотографските ателиета за проявяване на филми – днес заменени от магазини за продажба на памети за дигитални фотоапарати и много други.

Виж: Ако те е страх от промяната, не си сам

Специалностите на хората непрекъснато се развиват. Вече има услуги, които могат да четат текст, но не могат да се справят с интонацията – необходимо е да се поставят апострофи, запетаи и други символи. Същото е и с други професии: днес фокусът е върху водещите алгоритми и машини. Следователно основният начин да се справиш с постоянните промени е да можеш да се адаптираш към новите условия.

Как да избереш професия, която няма да бъде заменена от AI

Научи основите и не се фокусирай върху един програмен език или технология

Ако искаш да станеш програмист, потопи се в алгоритмите, те ще ти помогнат да разбереш как е изградена архитектурата на кода и това знание ще ти помогне бързо да се адаптираш към нови инструменти или езици.

Научи се да учиш

Способността бързо да се потопиш в нова информация, да влезеш в поток и да я приложиш на практика ще ти помогне да останеш специалист, необходим за бизнеса.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.