Топ маркетингови тенденции в социалните медии за 2024 г., от автентичност до генеративен AI

Всички вече се уверяват в големите промени в света на социалните медии и създаването на съдържание. Да видим основните тенденции.

2024 г. обещава да бъде повратна точка за SMM маркетинга. Semrush (Semrush Social Media Trends 2024) подчертава нарастващото значение на автентичното съдържание, като предвижда марките да работят в тясно сътрудничество със създателите на съдържание (UGC – user generated content), които споделят техните ценности. Фокусира се и върху ролята на генеративния AI за оптимизиране на работните процеси. Да направим преглед на тези топ маркетингови тенденции в социалните медии за 2024 г.

Топ маркетингови тенденции в социалните медии за 2024 г., от автентичност до генеративен AI 1
Топ маркетингови тенденции в социалните медии за 2024 г., от автентичност до генеративен AI

Доминиране в социалните медии

През 2024 г. се очаква да продължи доминирането на големите социални мрежи като Facebook, Instagram, Twitter и LinkedIn. Освен тях, се предвижда нарастване на влиянието на платформи като TikTok и YouTube, особено YouTube Shorts и то сред по-младите потребители. Очаква се, че развитието на нови AI технологии и с тях и ново отношение между участниците, ще доведе до големи промени и разместване на пластове в социалните медии.

Според Semrush TikTok и LinkedIn ще доминират социалните медии, предлагайки уникални възможности за ангажиране на публиката. Има нарастваща тенденция CEO на компании да публикуват съдържание от своите профили в LinkedIn, което може да се използва като ориентир и модел.

Мат Навара, консултант по социалните медии и индустриален анализатор, заявява, че: 

TikTok все още разработва вълнуващи нови функции и инструменти за създатели, рекламодатели и обикновени потребители. Вероятно ще се съсредоточи върху електронната търговия, генериращия изкуствен интелект и търсенето през 2024 г. Той също така остава кралят на краткия видеоклип.

Мат Навара

По мои наблюдения Shorts на YouTube е достоен конкурент на TikTok, Instagram и Facebook Reels, който провокира и мотивира създателите на съдържание за търсене на нови и разнородни идеи. Важно е да се отбележи изместването на фокуса от броя на абонатите към качеството на взаимодействието. И наистина мениджърите на социални медии вече дават приоритет на качеството на съдържанието пред броя на последователите, които дадено лице има.

Генерирано от потребителите съдържание

Генерираното от потребителите съдържание (UGC) става все по-ценно, като набляга на изискванията на аудиторията за автентичност и доверие. AI и автоматизацията, както отбелязва Semrush, ще допринесат за ефективността на кампаниите и генерирането на съдържание.

Видеото остава най-ангажиращият и ефективен формат за разказване на истории. TikTok и Shorts са платформи с истинско, нередактирано, вдъхновяващо съдържание, което се споделя повторно и се коментира.

Историята на своето отслабване, която разказва в канала си тази девойка, трогателна и мотивираща.

Тази тенденция се разширява към всички платформи и индустрии; ключът е да се свържат тези истории с ценностите на своята марка.

Бъдещето на съдържанието ще види брандовете да си партнират с креативни създатели на съдържание, които ще служат като дългосрочни посланици на марката. Това ще издигне марките до нови висоти и ще окаже силно въздействие.

Какво става с инфлуенсърите?

Вместо да разчитат на големи инфлуенсъри за промоция, марките могат да установят истинско и дълготрайно присъствие в социалните медии, като насърчават чувството за принадлежност сред своите последователи. Бъдещето ще бъде за тези, които дават приоритет на връзката и общността.

Интегриране на AI в създаването на съдържание и управлението на маркетинга

Като цяло тенденциите за 2024 г. сочат преминаване към по-дълбоко и по-значимо ангажиране на аудиторията, където технологията служи за подобряване на креативността и автентичността. Интегрирането на AI в създаването на съдържание и управлението на маркетинга е едно от тях.

Внедряването на изкуствен интелект в дигиталния маркетинг води до истинска революция в начина, по който компаниите разработват съдържание за рекламни кампании, идентифицират потенциални клиенти, намаляват разходите за привличане на нови клиенти, управляват клиентското изживяване, рекламират свободните работни позиции на бъдещи служители и трансформират наличната си клиентска база чрез социалните медии.

Генеративният изкуствен интелект (AI) има потенциала да революционизира създаването на съдържание в социалните медии. Технологиите като генериране на текст, изображения и видео могат да помогнат на марките да създават по-интересно и привлекателно съдържание за своите потребители.

Виж още: 42+ страхотни AI приложения за създаване на изображения, писане и пренаписване, превеждане, видео редактори и още много

Изображение, създадено с AI
Изображение, създадено с AI

Интегрирането на AI с маркетинга трансформира и начина, по който компаниите анализират данни, персонализират преживяванията на клиентите и оптимизират кампаниите. Например, базираните на изкуствен интелект чатботове и приложения за съобщения революционизират взаимодействията с клиентите, като предоставят персонализирани изживявания и незабавни решения, което помага за изграждането на по-автентични връзки с клиентите.

През 2024 г. задвижваните от изкуствен интелект маркетингови инструменти като чат ботове, оптимизиране на гласово търсене и предсказуеми анализи ще станат още по-разпространени.

Какви са препоръките

За да се включиш в света, който използва изкуствения интелект за по-голяма ефективност на своята работа, трябва да следиш постоянно новите AI инструменти, които излизат. Трябва да се информираш за техните възможности в зависимост от насочеността на своята работа. И най-важното: да ги практикуваш, за да добиеш опит в създаването на полезни prompt за точно това съдържание, което ти е нужно.

За да облекчиш работата си можеш да използваш изкуствения интелект по много начини:

 • създаване на план на публикация,
 • създаване на избор от заглавия,
 • използване на креативността за създаване на история,
 • анализ на данни,
 • създаване на таблици с данни,
 • бързо търсене на информация по тема,
 • създаване на идеи за съдържание,
 • създаване на изображения,
 • създаване на видео и много друго.

Виж още: Как да съчетаваме SEO копирайтинг и ChatGPT, изкуственият интелект

Автентичното съдържание ще е ключът към изграждането на влияние в социалните медии

Потребителите са все по-подозрителни към маркетинговите послания, които не изглеждат автентични. Марките, които искат да успеят в социалните медии, трябва да се съсредоточат върху създаването на съдържание, което е автентично и отговаря на интересите на целевата им аудитория. Автентичността е решаваща ценност за ангажираността в социалните медии, а разказването на истории е най-важното умение, което се разглежда – наред с привеждането в съответствие с ценностите на марката и тона на гласа. Това означава да споделят лични истории, да се свързват с потребителите на емоционално ниво и да бъдат прозрачни относно своите цели и ценности.

Младежът използва канала си с жизнерадостни видеоклипове с танци, за да привлича клиенти към своето училище за танци и своя театър. А чрез това автентично видео прави ненатрапчив маркетинг на продукт

Автентичното съдържание е ключът към изграждането на влияние в социалните медии. Когато потребителите се чувстват при свързване с компаниите на лично ниво, те са по-склонни да ги следват и да се интересуват от това, което компаниите имат да кажат.

Начини за създаване на автентично съдържание

Ето как биха могли марките и компаниите да създават автентично съдържание в социалните медии:

 • Да бъдат себе си. Да не се представят за такива, каквито не са. Потребителите могат да усетят фалша и ще бъдат по-малко склонни да ги следват.
 • Споделяйне на лични истории. Хората се свързват с истории, така че споделянето на истории за себе си и своите ценности ги доближава. Напротив, когато открият липсата на човешки ценности – те се отвращават и са отблъснати, както се случи с Киара Ферани.
 • Честността и прозрачността са винаги високо оценявани. Споделянето на своите грешки и неуспехи ще ги направи по-автентични и свързани с потребителите.
 • Последователност в защита на своите ценности и високо качество.

Използване на автентично съдържание

Съсредоточаването върху създаването на автентично съдържание ще е полезно за изграждане на влияние в социалните медии и свързване на потребителите на по-дълбоко ниво.

Ето някои конкретни начини, по които можеш да използваш автентичното съдържание, за да подсилиш своето социално влияние:

 • За да изградиш лична връзка с потребителите си. Когато споделяш лични истории и моменти от живота си, потребителите започват да те виждат като човек, а не просто като марка или бизнес. Това може да ти помогне да изградиш доверие и уважение с тях.
 • За да се откроиш от конкуренцията. В света на социалните медии е важно да се откроиш от тълпата. Автентичното съдържание може да ти помогне да направиш това, като покажеш на потребителите си своята уникална личност и ценности.
 • За да увеличиш ангажираността. Потребителите са по-склонни да се ангажират с автентично съдържание, отколкото с маркетингово съдържание, което се чувства фалшиво или натрапчиво. Когато споделяш автентично съдържание, потребителите са по-склонни да те харесват, да споделят твоето съдържание и да коментират.

Разбира се, създаването на автентично съдържание изисква време и усилия. Но ако си готови да се ангажираш, то може да бъде изключително възнаграждаващо.

Поколение Z и движението „REALNESS“

Поколение Z, наричано още Gen Z, е поколението, включващо родените от средата на 90-те години на XX век до началото на 10-те години на XXI век. Тези млади хора са израснали в дигиталната епоха и са силно повлияни от технологиите, социалните медии и глобализацията. Поколение Z е известно със своята осведоменост за социалните проблеми, критично мислене и желание за промяна.

Движението „REALNESS“ е част от тази тенденция. То се фокусира върху важността на автентичността, прозрачността и честността в живота. Ген Z иска да види истински хора, истински истории и истински емоции. Те са скептични към филтрираните снимки и манипулираното съдържание и предпочитат да свързват с хора, които са истински и автентични, а не със захаросани инфлуенсъри.

Движение „REALNESS“ се отразява в много аспекти на живота на поколение Z, включително в начина, по който те консумират медии, в начина, по който се обличат и в начина, по който разговарят. Те искат да се чувстват свързани с хората и света около тях и вярват, че това може да стане само чрез автентичност.

Ето някои от ценностите на движението „REALNESS“:

 • автентичност,
 • прозрачност,
 • честност,
 • искреност,
 • уязвимост.

A/B тестване в социалните медии и тенденции

A/B тестването обикновено се използва за подобряване на уебсайтове, целеви страници и имейл кампании, но през 2024 г. ще видим повече A/B тестване в социалните медии. Изпробването на различни типове съдържание и съобщения може да идентифицира нови начини за свързване с аудиторията, разширявайки обхвата и отваряйки нови възможности за растеж.

С развитието на изкуствения интелект (AI), се предвижда по-интелигентно и персонализирано тестване на съдържанието, което ще помогне за по-ефективното оптимизиране на маркетинговите усилия.

Успешните примери за A/B тестване на съдържанието в социалните медии включват:

 1. Тестване на различни видове съдържание и съобщения. Маркетинговите специалисти ще използват A/B тестване, за да идентифицират нови начини за свързване с аудиторията, като изпробват различни видове съдържание и съобщения.
 2. Тестване на рекламни елементи в социалните мрежи. A/B ще тестването се използва за определяне на разликите между различните рекламни елементи в социалните мрежи, като например снимки, заглавия и обяви, което помага за по-ефективно насочване на аудиторията и увеличаване на продажбите.
 3. Тестване на постове в социалните мрежи. A/B тестването може да включва елементи като текст, стил, използване на емотикони и пунктуация в постовете в социалните мрежи, което помага за определяне на най-ефективните подходи за ангажиране на аудиторията.

Тенденции на A/B тестване в социалните медии

Ето някои тенденции за A/B тестване на съдържанието в социалните медии за 2024 г.:

 • По-фокусирано A/B тестване. Фокусиране върху тестване на по-малки промени в съдържанието, за по-точни резултати.
 • Използване на изкуствен интелект за автоматизиране на процеса на A/B тестване и по-бързи и по-точни резултати.
 • Тестване на нови формати на съдържание, като например кратки видеоклипове, интерактивно съдържание и съдържание на живо.

По-фокусирано A/B тестване

В предишни години, маркетолозите често изпробваха значителни промени в съдържанието, като въвеждаха нови теми или формати. Този подход обаче се оказва неефективен, тъй е трудно да се установи коя от промените е отговорна за резултатите от теста.

През 2024 година, маркетолозите ще се съсредоточат върху тестването на по-малки промени в съдържанието, като например:

 • промяна на заглавието,
 • промяна на изображение или видео,
 • промяна на текста,
 • промяна на времето и дните на публикуване.

Този подход ще им даде възможност да постигнат по-прецизни резултати и да правят частични корекции в своето съдържание с цел подобряване на своите резултати. Спестява се време и бюджет.

Използване на изкуствен интелект

Използването на изкуствен интелект (ИИ) предоставя възможност за автоматизация на процеса на A/B тестване, което води до по-бързи и по-точни резултати.

Възможностите за използване на ИИ включват:

 • генериране на различни версии на съдържанието;
 • публикуване на различни версии на съдържанието;
 • събиране и анализ на данни от тестовете.

Този подход може да освободи време за маркетолозите, позволявайки им да се фокусират върху други важни задачи, като създаване на съдържание и детайлен анализ на постигнатите резултати.

Тестване на нови формати на съдържание

Потребителите в социалните мрежи проявяват нарастващ интерес към нови и завладяващи съдържателни форми. Маркетинг специалистите активно използват различни формати на съдържание, с цел да привлекат вниманието на аудиторията и да усъвършенстват резултатите си.

Някои от иновативните форми на съдържание, които се очаква да наберат популярност през 2024 година, включват:

 • Кратките видеоклипове са изключителен метод за предаване на информация или разказване на история.
 • Интерактивното съдържание дава възможност за ангажиране на потребителите по по-смислен начин със съдържанието на компанията.
 • Съдържанието на живо е възможност за потребителите да се почувстват свързани с марката в реално време.

Виж по-подробно: Най-новите тенденции в A/B тестване на съдържанието в социалните медии за 2024

Заключение

След като прегледах горните маркетингови тенденции в социалните медии за 2024 г. да обобщим:

Социалните медии са незаменим инструмент за маркетинговите специалисти. Те предоставят достъп до огромна аудитория, възможност за ангажиране с потребители в реално време и възможност за измерване на резултатите.

През 2024 г. хората, търсещите информация в уеб, ще се ангажират по-дълбоко с генерираното от потребители съдържание (UGC). От собствен опит, следейки платформи UGC, се уверих колко повече достоверна информация, истинска стойност и интересно съдържание може да се получи. Накратко, ще започнем просто да слушаме повече хората, които разказват своя успешен или неуспешен опит и как са се справили. Потребителите вече не искат лакирани инфлуенсъри, високо платени от марките, да им внушават какво трябва да правят; те искат хора, клиенти като тях, да споделят.

Като резултат от досегашното развитие на социалните мрежи може да се предвиди следната формула за създаване на печелившо съдържание:

UGC + качество на съдържанието + AI = Успешен създател на съдържание

Успешните маркетингови отдели ще наемат професионалисти на пълно работно време, които са специализирани в създаването на вътрешно бизнес-бизнес (B2B) съдържание и имат отлични умения за разказване на истории. Ще се концентрират върху насърчаването на ангажираността на общността. Едновременно с това професионалистите по SMM ще използват AI, за да оптимизират работното си натоварване, за да се съсредоточат по-добре върху разработването на стратегии, създаването на ангажиращо съдържание и изграждането на взаимоотношения с публиката. Тези марки и създатели, които не се придържат към предпоставките на това еволюционно развитие, няма да са вече толкова интересни.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.