Мисловни карти (mind maps) като метод за анализ на сложни ситуации и творческо решаване на проблеми

Мисловни карти: как да структурирате знанията и да подредите задачите

Днес сме достигнали достатъчно високи нива на препълване на личния и професионалния ни живот с информация, така че всяка наша мисъл се замърсява със страничен шум и концентрацията избледнява. Насочваме се към дигитални инструменти за организиране на деня си, на задачите си, на проектите си. Има стотици инструменти, но ако търсиш нещо по-просто, достъпно и приложимо в много области, продължи с четенето. Ще разгледам какво преставляват така наречените мисловни карти (mind maps), като метод за анализ и организация на сложни ситуации, също така и като предизвикване на творчество в разсъжденията.

В следващите редове ще разбереш какво са мисловни карти, от какви основни елементи се състоят и какви стъпки трябва да предприемеш, за да ги направиш. Ще научиш малко история за създаването им и как мисловните карти са свързани с работата на мозъка.

И накрая най-важното: ще разбереш как мисловните карти ще ти помогнат да реализираш максималния си потенциал. Разбира се, ще ти дам списък с най-удобните дигитални инструменти за създаване на мисловни карти.

Мисловни карти (Mind maps) като метод за анализ на сложни ситуации и творческо решаване на проблеми
Мисловни карти (Mind maps) като метод за анализ на сложни ситуации и творческо решаване на проблеми

Какво е мисловна карта?

Мисловните карти не са просто визуални представления на информация; те са мощни средства за визуализация, които позволяват да структурираме и организираме своите идеи. Заедно с това, неусетно с използването им, човек започва да разгръща потенциала си за креативно и аналитично мислене.

Да синтезирам:

Мисловна карта е визуално представление на идеи, информация и концепции, структурирани около централна тема или ключов въпрос. Тя се състои от централна идея, която се намира в средата на картата и е свързана с възли, представляващи подчинени теми или задачи. Връзките между възлите се изобразяват чрез линии, които показват взаимното свързване и зависимости между различните елементи. Мисловните карти се използват за организиране на информация, подпомагане на паметта и улесняване на творческия процес, като позволяват на хората да визуализират идеи, да анализират проблеми и да генерират нови концепции и решения. Те се използват в образованието, бизнеса, планирането на проекти и други области, където се налага организацията и анализът на информацията да бъдат представени по ясен и лесен за разбиране начин.

Да покажа:

Какво е мисловна карта?
Какво е мисловна карта?

Както виждаш мисловната карта е диаграма за представяне на задачи, думи, концепции или елементи, свързани и подредени около централна концепция или предмет, използвайки нелинейно графично оформление, което позволява на потребителя да изгради интуитивна рамка около централна концепция. Мисловната карта може да превърне дълъг списък от монотонна информация в цветна, запомняща се и добре организирана диаграма, която работи в съответствие с естествения начин на мозъка да прави нещата.

Предимства на мисловните карти

По-специално мисловни карти:

 • помагат да се свържат поредица от концепции в лесно интуитивна форма;
 • ни позволяват да подчертаем връзките между различни фактори, които не са веднага ясни;
 • обикновено могат лесно да се експортират в PDF, JPG и други формати;
 • могат да се използват като онлайн инструменти или като приложения на платформи;
 • позволяват транспортирането на елементи в рамките на схемата с класическо плъзгане и пускане;
 • могат да се използват в облака от множество хора за въвеждане на различна информация;
 • позволяват да се организира информацията по стратифициран начин според йерархичен ред;
 • позволяват да се въвеждат хипервръзки и прикачени файлове, за да се навлезе по-дълбоко в обясненията;
 • помагат да се спести време при управлението на проекти, посочени от работните екипи.

Какви могат да бъдат недостатъците на мисловните карти?

Както при всеки инструмент в този свят, мисловните карти също имат недостатъци при използване. Сред най-честите имаме:

 • индивидуалността на схемата. Картата, която начертаеш, най-вероятно ще бъде разбрана само от теб, тъй като изводите и асоциациите върху нея ще бъдат много субективни;
 • картата може да стане неуместна с времето, тъй като настройките, асоциациите и възприятията за много неща се променят. Ако си начертал план за нещо, което предстои за дълъг период от време, може да се наложи да го преработиш по-късно;
 • проблеми при адаптирането на размера на шаблоните към това, което искаш да получиш;
 • затруднено (за първия път) организиране на информацията по четлив начин;
 • трудност (за някои инструменти) при преместване на централни възли, от които други се разплитат, без да се изкривява структурата на конструкцията.

Разлика между мисловни и концептуални карти

Мисловните и концептуалните карти са визуални инструменти, които ни помагат да организираме и представяме информация. Въпреки че често се използват в сходни ситуации и имат обща цел – представянето на идеи и връзки между тях, имат и някои различия в структурата и употребата си:

 • Започвайки от структурата на понятията, концептуалната карта (графично идентифицирана като обърнато дърво) използва йерархичен и схематичен ред, следователно започваме от основните новини и се придвижваме надолу, за да вмъкнем второстепенните новини; 
 • менталната карта, от друга страна, има радиална и по-динамична структура. В менталните карти откриваме основната тема в центъра и различните концепции, които се разклоняват след емоционална и въображаема асоциация, а не само йерархична.
Разлика между мисловни и концептуални карти
Разлика между мисловни и концептуални карти. източник Wikipedia

Персонализирането на концептуалната карта е незначително и се основава повече на свързването на цветовете с различните концепции (напр. зелено за основните понятия, розово за второстепенните) и върху умереното използване на изображения.

В концептуалната карта фокусът е повече върху йерархичния ред на ключовите понятия. Мисловната карта, от друга страна, е по конструкция пълна с рисунки, които разширяват вмъкнатите концепции, с цветове, които могат да бъдат както контрастни, така и хармонични един с друг, използвани максимално, тъй като няма тип рационална идентификация, а само емоционална.

Краткостта е характеристика, която двата типа карти имат общо, но докато в концептуалните карти е обичайно да се използва и кратко изречение, в мисловната карта ключовите думи са важни, те са нужни, за да асоциират понятието, което се вмъква.

В заключение, според самия изобретател Тони Бузан, менталните карти позволяват сътрудничество между двете полукълба на мозъка.

Как да създадеш мисловна карта стъпка по стъпка

Създаването на мисловна карта стъпка по стъпка може да бъде лесно и забавно. Във всеки случай е изпълнено с вдъхновение и мотивация. Ето как да направиш свои мисловни карти (mind maps) за разрешаване на различни ситуации или за разработване на проекти:

 1. Вземи празен лист хартия без линии или клетки, които да те разсейват, и го постави хоризонтално. В тази позиция картата се възприема по-добре. Или избери услуга за създаване на диаграма онлайн.
 2. Определи основната идея, план, проблем или задача. Формулирай я като ключова дума или фраза и я постави в центъра на картата. Подчертай я с рамка, цвят или дизайн.
 3. Маркирай основните подтеми, които ще продължат централната идея. Това може да е информация, която се нуждае от пояснение или въпроси, които изискват отговор. Маркирай всяка подтема със собствен цвят. По този начин няма да се объркаш в категориите.
 4. Добави допълнителни разклонения към подтемите, като ги разделиш на още по-малки задачи, по-детайлни идеи или факти. Те представляват конкретни детайли, свързани със съответния възел.
 5. Попълни диаграмата с текст и снимки. Добави асоциации, скици, стикери – всичко, което ще направи картата по-визуална.
 6. Свържи структурата с допълнителни линии или стрелки.
 7. Добави ключови думи и съкращения, за да направиш информацията по-кратка и лесна за разбиране. Те трябва да бъдат ясни и лесно четими.
 8. Бъди гъвкав и креативен. Не се притеснявай да променяш структурата или да добавяш нови възли и подвъзли, ако идеите ти се развиват. Мисловните карти са гъвкав инструмент, който може да бъде променян и модифициран според нуждите.
 9. Прегледай и редактирай след като завършиш мисловната си карта. Виж дали всичко е ясно и добре организирано. Редактирай я, ако е необходимо.
 10. Използвай дигитални инструменти (по избор). Дигиталните мисловни карти (mind maps) предлагат допълнителни възможности за организация, като автоматично свързване на възли и добавяне на интерактивни елементи.

Следвайки тези стъпки, ще можеш лесно да създадеш мисловна карта, която организира идеите ти и информацията по ясен и структуриран начин.

Как да създадеш мисловна карта стъпка по стъпка
Как да създадеш мисловна карта стъпка по стъпка, източник Lex McKee

Правила за създаване на мисловна карта

Преди да започнеш да съставяш мисловна карта, има няколко основни точки, които трябва да имаш предвид:

 1. Ясно определи защо имаш нужда от карта и какво искаш да систематизираш с нея. Препоръчвам да помислиш предварително кои блокове са ти необходими – това ще улесни визуализирането и организирането на информация.
 2. Постави основната идея / мисъл в центъра на картата – останалите странични разклонения трябва да идват от нея.
 3. Прави бележки върху клоните, така че по-късно, дори след известно време, да разбереш какво имаш предвид. Това е много важно, особено ако имаш голямо количество информация и работиш в екип.
 4. Ако е необходимо, направи скици или използвай графики, за да направиш информацията по-лесна за разбиране. Много услуги за мисловни карти имат различни икони в интерфейса, възможност за добавяне на аудио и видео файлове, както и снимки.
 5. Начертай клони по-близо до центъра с дебели линии и ги изтъни, докато се отдалечават. Това ще помогне да се отделят важните точки от маловажните.
 6. Използвай различни цветове и им дай значения според своите асоциации. Например, по-важните и неотложни въпроси са „осветени“ в червено, а най-неприятните са в тъмни нюанси.
 7. Използвай следната диаграма в работата си:
  основна идея => раздел => подраздел => категория
  Колкото по-подробно опишеш структурата, толкова по-добре за теб. По този начин можеш да разделиш информацията на компоненти.
 8. Ако картата изглежда недовършена, но не се сещаш какво друго да напишеш, добави празни редове. Нашият мозък обича пълнотата и ще работи в интензивен режим, докато не дойдат правилните думи и образи.

Това са основните правила за работа с мисловна карта, които ще улеснят живота ти при нейното създаване. Но за да направиш работата възможно най-удобна, препоръчвам да използваш специални услуги.

Услуги и инструменти за съставяне на мисловни карти (mind maps)

MindMeister

Mindmeister mind maps
Mindmeister mind maps

Платформи: уеб, iOS, Android.

Услуга с цветен интерфейс. Основното предимство е облачната технология: винаги можеш да споделяш връзка към картата с колеги или приятели, както и да оставяш коментари. Мисловните карти могат да бъдат експортирани като слайдове.

Програмата е shareware. Можеш да създадеш до три карти безплатно.

Coggle

Coogle mind maps
Coogle mind maps

Платформи: уеб, iOS, Android.

Ресурсът е удобен за работа в екип по обща задача: можеш да коментираш промени и да получаваш известия по имейл.

Услугата е безплатна. За $5 / мес. може да се закупи разширената персонална версия.

Bubbl.us

Bubbl.us mind maps
Bubbl.us mind maps

Интуитивна услуга. Тези инструменти често са предназначени специално за учебния контекст, за тези, които използват мисловни карти за учене. Препоръчвам го на всеки, който работи в света на образованието. Има безплатна версия.

Mindomo

Mindomo mind maps
Mindomo mind maps

Mindomo е универсален безплатен инструмент за съвместно картографиране на ума, картографиране на концепции и очертаване, разработен от Expert Software Applications. Има и платен план с повече възможности.

Whimsical

Whimsical mind maps
Whimsical mind maps

Whimsical е чудесен богат инструмент за концептуални и мисловни карти, както и за всякакви диаграми и прототипи.

Whimsical Mind Maps вече имат предложения, генерирани от AI за свежи идеи, преодоляване на умствените блокади и продуктивност.

Първо създай нова дъска или превключи в режим на дъска, след което има няколко начина да направиш своя първи възел. Кликни или плъзни мисловна карта от лентата с инструменти. Използвай клавишни комбинации.

Виж още: Най-добрите безплатни инструменти за създаване на визуална карта на сайт

FreeMind

Един от най-известните, и използвани инструменти. Започнахме с Freemind преди няколко години и днес все още може да изтеглиш този софтуер, за да създаваш професионални мисловни карти безплатно.

FreeMind mind maps
FreeMind mind maps

Vexlio

Vexlio mind maps
Vexlio mind maps

Vexlio е лек, бърз и насочен към конкретни случаи на употреба.

Основава се на минималистична философия – от чистия и опростен потребителски интерфейс до преносимостта на самата програма. Vexlio може да работи практически отвсякъде, включително от USB памет.

Може да се инсталира като портативна програма. В безплатната версия имаш възможност за 30 обекта на мисловна карта. Платената версия е с еднократно заплащане от $25.99.

Кой може да има полза от мисловни карта и каква?

Ученици и студенти – за подготовка и запомняне на материала за изпити, за дипломни работи.

За бизнесмени и стартиращи фирми – за създаване на сценарий за презентация или представяне; за организиране на проекти, които имат много подзадачи.

Сценаристи и редактори – подреждане на нещата с всички подробности и последователности.,

Учени и учители – за организиране на структурата на урока на дъската или в презентация, за обмисляне на плана за нова научна статия.

Блогъри и журналисти – за организиране на нов проект или нова статия.

В личния живот – за организиране на събития, на пътешествия и т.н.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.