Петте основни стълба на маркетинга в социалните медии

Маркетингът в социалните медии и социалният бизнес носят измерима стойност за всяка бизнес област, в която се прилагат.

Това не може да се отрече: твоят бизнес се нуждае от присъствие в социалните медии. В следващите редове ще поговоря за организацията на дигиталната комуникация на бизнеса и по-точно за петте основни стълба на маркетинга в социалните медии.

Няма значение дали бизнесът ти е малък – само сайт за електронна търговия – или е голяма компания. Социалните медии са нещо повече от тенденция. Те са съществена част от твоята бизнес маркетингова стратегия. Това е така, защото всяка компания, дали тя е B2B или B2C, знае че нейните потенциални клиенти прекарват много от времето си, получават информация и се забавляват в социалните платформи.

Маркетингът на социалните медии (и следователно мениджърът на социалните медии) ще придобива все по-стратегическа роля в компанията.

Петте основни стълба на маркетинга в социалните медии
Петте основни стълба на маркетинга в социалните медии

Какво е маркетинг в социалните медии през 2022 г.

Да започнем от определението за маркетинг в социалните медии: SMM (Social Media Marketing) е форма на дигитален маркетинг, която използва социални мрежи и платформи за популяризиране на продуктите и услугите на компанията. Маркетингът се стреми да се насочи точно там, където клиентът е свикнал да прекарва голяма част от времето си. По този начин компаниите, чрез работата на своите маркетингови отдели, генерират видимост в онлайн общностите и социалните мрежи с интегрирана и органична комуникация. Едновременно с осведомяване за марката, за нейната история и развитие, дигиталният маркетинг се стреми да създаде в социалните медии верни последователи, така наречените от Сет Годин tribes – племена – да мобилизира аудитория, която в технологичния свят вече е на една ръка разстояние.

От тази диаграма може да се анализира глобалното цифрово население към януари 2021 г.

Глобалното цифрово население към януари 2021 г
Глобалното цифрово население към януари 2021 г., източник Statista

Наличните платформи за социални мрежи и конкуренцията

Днес платформите за социални мрежи са станали толкова много, че почти е невъзможно за една марка да присъства навсякъде. Наблюдава се направо експлозия и то не само в хоризонтална посока, но и във вертикална – вътре в самите платформи. Появяват се story, shorts, live, demand, podcast, community posts. И се получава конкуренция на самите себе си в самите платформи. Всеки нов формат отнема от видимостта на другите. Това трябва да се предвиди от маркетолозите, да се направи старателен разбор на възможностите за социален бизнес и да се изберат най-подходящите социални медии и формати.

Съвет: Когато започваш, е по-добре да избереш стратегически подбрани платформи според целевата ти аудитория, отколкото да се активираш към много платформи.

Основните социални медии в момента са Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, Linkedin, Telegram, Pinterest, YouTube, TikTok. Както се досещаш, има голямо вертикално разслоение на форматите във всички тях.

Фазите на маркетингово развитие на социалния бизнес в компанията

Всяка компания възприема различни начини за подход към социалния бизнес по отношение на извършваните дейности и използваните платформи.

Процесът на маркетинговото въаприемане на социалния бизнес в компанията е разделен на шест фази:

 • Научава се да слуша: фаза на планиране.
 • Научава се да бъде на определени социални платформи: фаза на присъствие.
 • Научава са да води диалог, за да научи повече за клиентите и те за компанията: фаза на ангажиране.
 • Научава се да оранизира, за да подобри ефективността: фаза на формализация.
 • Научава се да изгражда социалния бизнес: стратегическа фаза.
 • Реализира социален бизнес: фаза на конвергенция.

Във фазата на планиране целта е да се гарантира, че има тясна връзка между дигиталната стратегия, организация, ресурси и действия на компанията.

Във фазата на присъствие се усъвършенства взаимодействието с потребителите в социалните медии и се върви по пътя на повишаването на KPI (KPI – Key Performance Indicators – ключови показатели за ефективност).

Във фазата на ангажираност компанията развива двустранни отношения с потребителите, проучва техните интереси, създава задълбочени връзки.

С фазата на формализиране целта е да се избегнат некоординирани, спорадични и лошо планирани социални дейности, противоречащи на стратегическия поглед.

В стратегическата фаза компанията започва да вижда влиянието на социалните медии в реалните си бизнес дейности. Успява да проследи пътя на потребителя през целия процес на продажба. Именно в тази фаза се разкрива реалният потенциал на социалните канали и се изяснява начина, по който да бъдат включени в различните звена на компанията.

Във фазата на конвергенция компанията започва своя път на организационна еволюция. Промените в маркетинговата стратегия се ръководят от визия, насочена към подобряване на взаимоотношенията и опита между клиенти и бизнес оператори чрез социални медии и дигитални инструменти. Всички корпоративни усилия се обединяват за създаване на цялостно изживяване на клиентите.

Петте основни стълба на маркетинга в социалните медии

С всяка една от фазите, посочени по-горе, компанията повишава осведомеността за използването и потенциала на социалните медии, интегрирайки ги в социалния бизнес, първо като комуникационен канал и впоследствие като канал за съвместни отношения.

Всички дейности в социалните медии са част от процес, който се основава на един от следните стълбове:

1. Слушане или одит

Слушане или одит
Слушане или одит

Новият начин на връзка и информираност на клиентите предполага съществена промяна в начините, по които една компания се организира около своя клиент. Преди да си поставиш цели и да създадеш план за социален маркетинг, е добре просто да се заслушаш в ключови думи, фрази и настроения, в новите тенденции в интересите на потребителите; също в потенциалните и действителните грешки в услугите на конкурентите. Добро начало е да опишеш целевата си аудитория и какъв тип съдържание се е представило добре. Анализът на връзки, включени в други уебсайтове, които сочат към уебсайта на дадена компания може да бъде полезен, за да се разбере кои социални мрежи канализират най-много трафик. Оценяването на дейността на конкурентите е абсолютно необходимо.

2. Определяне на цели и целева аудитория

Определяне на цели и целева аудитория
Определяне на цели и целева аудитория

Независимо дали става дума за подобряване на информираността за марката, ангажиране, генериране на потенциални клиенти или подобряване на обхвата, трябва да се започне със съвсем ясни цели на маркетинговата кампания в социалните медии. Те трябва да бъдат комбинирани с показатели и KPI, за да има видимост за напредъка на кампанията, кои цели са постигнати и кои не.

Одитът на предишната точка вече дава някои индикации за социалната аудитория на компанията. Следващата стъпка е да се дефинира типична личност, представител на целевата група (buyer persona), която обобщава значимите за маркетинга черти – демография, предпочитания за съдържание, работа, интереси и т.н. Бизнесът трябва да реагира, да се свързва и споделя съдържание въз основа на нуждите на клиентите и техния етап от цикъла на закупуване. Това съдържание трябва да се счита за ценно от клиента, то трябва да бъде фокусирано върху неговите очаквания и интереси.

3. Определяне на стратегия за съдържание

Определяне на стратегия за съдържание
Определяне на стратегия за съдържание

Стратегията за управление на социалното съдържание трябва да бъде оформена въз основа на дефинираните цели и buyer persona. Съдържанието трябва да интригува, информира, ангажира и убеждава публиката. Редакторски календар ще е полезен за автоматизиране на дейността по публикуване на една или повече платформи.

Съобразяването и диалог с инфлуенсъри също е от съществено значение за постигане на по-голямо медийно отразяване и разпространение сред онлайн потребителите.

В този стълб се разбира, че дейностите в социалните медии надхвърлят простата последователност от публикации, а се отнасят до:

 • идентифицирането на сегменти от потребители, които се интересуват от продукта;
 • създаване на маркетингова стратегия и план, както и редакторски календар за развитие на социалния бизнес;
 • начини за усилване на съобщенията;
 • как да се установят печеливши взаимоотношения с местни инфлуенсъри.

4. Определяне на платена стратегия (ако има такава) – реклами

Определяне на платена стратегия (ако има такава) - реклами
Определяне на платена стратегия (ако има такава) – реклами

Платените реклами в социалните медии помагат да се увеличи трафика на уебсайт на компанията, да се подобри информираността и ангажираността на марката, и като резултат да се увеличи броя на потенциалните клиенти и продажбите. Тази инвестицията трябва да бъде разумна, замислена като създаване на ценно съдържание и модериране на общността. Поради голямото вертикално разслоение на социалните медии, рискът да стане губеща, е сравнително голям. От друга страна без минимум спонсорирани публикации, органичното покритие на каналите рискува да бъде минимално.

Идентифицирането на сегментите от потенциални клиенти позволява да се създават много по-целенасочени и фокусирани рекламни дейности, които ще имат по-добра визуализация, ще запалят интереса на потребителя, насочвайки го към взаимодействията с компанията.

Необходима е непрекъсната дейност по тестване и внедряване, идентифицираща различните текстови формати, виауални средства и методи на ангажиране. По този начин ще е възможно да се идентифицират точно кои са инструментите, с които аудиторията предпочита да се свързва. Така ще може да се подобри ефективността на промоционалните и рекламни кампании.

5. Наблюдаване, измерване и оптимизиране – анализ

Наблюдаване, измерване и оптимизиране - анализ
Наблюдаване, измерване и оптимизиране – анализ

Маркетингът в социалните медии е дейност, която има силен експериментален компонент. Съществуват множество инструменти, които помагат в различни сфери на тази дейност – слушане, сегментация, планиране, управление, автоматизация, анализиране. 

Новите социални платформи печелят доверието на потребителите и би било добро предвиждане да се прави ранно прослушване и при положителни резултати да бъдат включени в кампаниите. 

Маркетинговата автоматизация осигурява оптимална подкрепа за интегрираното управление на дигиталните взаимоотношения с таргет групите. Възможността да се предоставя информация автоматично въз основа на изразените и възприемани цифрови предпочитания на потребителя, позволява повишаване на ефективността на продажбите и намаляване на разходите за привличане на клиенти.

Всички социални бизнес дейности стават много ефективни, ако са придружени от инструменти за анализ и автоматизация на маркетинга.

Заключение

В тази публикация се разбира, че маркетингът в социалните медии и социалният бизнес носят измерима стойност за всяка област, в която се прилагат. Компаниите преминават през шест етапа на развитие на маркетинговото въаприемане на социалния бизнес. Техният успех се дължи на прилагането на петте основни стълба на маркетинга на социалните медии:

 • слушане;
 • цели и целева аудитория;
 • стратегия;
 • реклама;
 • анализ.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.