Правила за използваемост в работата на дизайнера (usability)

При проектирането на приложение или сайт е необходимо да се помисли кой всъщност ще използва услугата и как ще я използва, като референтният модел на дизайнера трябва да съвпада с този на действителния потребител.

При създаването на многостраничен уеб сайт, приложение или целева страница говорим за важността на доброто потребителското изживяване или UX. Ключов компонент на доброто UX е използваемостта (usability). UX има цел да зарадва потребителя, да дефинира връзката между човек и продукт, услуга, система. Обръща внимание на субективния, непрекъснат и динамичен характер на преживяването на потребителя. Използваемостта (usability) пък е фокусирана върху факта, потребителите да могат да изпълняват задачите си възможно най-ефективно, интерфейсът да е разбираем и удобен. В този контекст говорим за правила за използваемост в работата на дизайнера.

Правила за използваемост в работата на дизайнера
Правила за използваемост в работата на дизайнера (usability) (създадено в Canva с елемент от Freepik)

Определение на използваемост

Съдържание
 1. Определение на използваемост
 2. Разлика между използваемост и потребителско изживяване
 3. 10 правила за използваемост на Nielsen Norman Group
 4. Избрани модерни принципи на използваемостта
 5. Заключение

Формалната дефиниция на използваемост, извлечена от речника, е:

Използваемост: степен на лекота и удовлетворение, с която се осъществява взаимодействието между човека и инструмент, създаден от човека. Този инструмент може да бъде софтуер, уебсайт, машина или нещо друго, с което хората взаимодействат.

Терминът използваемост описва колко лесно е да се използва уебсайт на практика. Критерии като яснота на дизайна, лекота на използване и достъпност, играят важна роля. По принцип става дума за това, колко лесно е потребителите да стигнат до желаното съдържание. Дизайнът на началната страница е от решаващо значение тук, защото осигурява първото впечатление за това, което сайтът може да предложи, а също така е и таблицата на съдържанието за целия уебсайт.

Често разработчиците на уебсайтове са уверени, че са създали перфектния интерфейс, но тяхната уверемост може да не съвпада с реалността. Преди да се започне проект, трябва да се реши каква е целевата аудитория, а именно – кой ще използва продукта. От това зависи какви нужди и очаквания трябва да бъдат обмислени в интерфейса.

Разлика между използваемост и потребителско изживяване

Още веднъж да подчертая разликата.

Термините „използваемост“ и „потребителско изживяване“ често се използват взаимозаменяемо, но всъщност не са синоними. Докато използваемостта се отнася само до лекотата на използване на уебсайт, потребителското изживяване е повече за цялостното изживяване на посетителите, което включва и емоционални аспекти.

Използваемостта изисква убедителна технология, за да привлече потребителя, докато потребителското изживяване е свързано с емоционални аспекти и усещането за комфорт при използване на уебсайт. Следователно уебсайтът трябва да бъде не само възможно най-удобен за потребителя, но и да предлага положително потребителско изживяване. И двата аспекта трябва да се допълват взаимно, което увеличава вероятността от чести посещения на дадения уеб сайт.

Виж още: Кога да използваме безкрайно превъртане на уеб сайта си

10 правила за използваемост на Nielsen Norman Group

През 90-те години на миналия век Джейкъб Нилсен, доктор по физика, основател на Nielsen Norman Group, формулира 10 правила за използваемост, наричайки ги евристики. Въпреки факта, че тези правила са измислени преди няколко десетилетия, те остават актуални и до днес.

10 правила за използваемост на Nielsen Norman Group
10 правила за използваемост на Nielsen Norman Group – източник Nielsen Norman Group

1. Видимост на състоянието на системата

Системата трябва винаги да информира потребителите за случващото се чрез подходяща обратна връзка в разумен срок. Видео.

Трябва да се съобщава на потребителите ясно, какво е състоянието на системата, да се предостави обратна връзка възможно най-бързо. Не трябва да се предприемат действия с последици за потребителите, без да бъдат информирани.

2. Съвпадение между системата и реалния свят

Системата трябва да говори езика на потребителите, с думи, фрази и понятия, познати на потребителя, а не системно ориентирани термини. Информацията да се появява в естествен и логичен ред. Видео.

Начинът, по който трябва да проектираш, зависи много от твоите конкретни потребители. Термини, концепции, икони и изображения, които изглеждат напълно ясни за теб и екипа ти, може да са непознати или объркващи за твоите потребители.

Изследването на потребителите ще ти помогне да разкриеш онази терминология и мисловни модели, които са характерни и познати на тях.

3. Потребителски контрол и свобода

Потребителите често избират системни функции по погрешка и се нуждаят от ясно обозначен „авариен изход“, за да напуснат нежеланото състояние, без да се налага да преминават през разширен диалог. Поддръжка за отмяна и повторение. Видео.

Когато е лесно за хората да се откажат от процес или да отменят действие, това насърчава чувството за свобода и увереност. 

Трябва да има указан ясен начин за излизане от текущото взаимодействие, като бутон Cancel.

4. Последователност и стандарти

Потребителите не трябва да се чудят дали различните думи, ситуации или действия означават едно и също нещо. Да се следват конвенциите на платформата. Видео.

Законът на Якоб гласи, че хората прекарват по-голямата част от времето си, използвайки дигитални продукти, различни от твоите. Опитът на потребителите с тези други продукти определя техните очаквания. Неспазването на последователност може да увеличи когнитивното натоварване на потребителите.

Поддържайки и двата типа последователност: вътрешна (последователност в рамките на един продукт или група продукти) и външна (следване на установените индустриални конвенции), се подобрява усвояването.

5. Предотвратяване на грешки

За предпочитане пред добрите съобщения за грешки е внимателният дизайн, който предотвратява възникването на проблем на първо място. Видео.

Има два вида грешки: пропуски и грешки. Пропуските са несъзнателни грешки, причинени от невнимание. Грешките пък са основани на несъответствие между умствения модел на потребителя и дизайна.

Избягвай възможността за пропуски, като предоставиш полезни ограничения и добри настройки по подразбиране.

Избягвай възможността за грешки, като премахнеш натоварването на паметта, поддържаш отмяна и предупреждаваш потребителите си.

Usability Testing
Usability Testing, автор Ralf Appelt

6. По-скоро разпознаване, отколкото припомняне

Намали натоварването на паметта на потребителя, като направиш обектите, действията и опциите видими. Потребителят не трябва да помни информация от една част на диалога в друга. Инструкциите за използване на системата трябва да са видими или лесно извличани, когато е подходящо. Видео.

Хората имат ограничена краткосрочна памет. Интерфейсите, които насърчават разпознаването, намаляват количеството когнитивни усилия, изисквани от потребителите.

Позволи на хората да разпознават информацията в интерфейса, вместо да се налага да я запомнят. Предложи помощ в контекста, вместо да водиш потребителите към дълъг урок.

7. Гъвкавост и ефективност на използване

Позволи на потребителите да персонализират чести действия. Видео.

Гъвкавите процеси могат да се извършват по различни начини. Хората трябва да могат да изберат кой метод работи за тях.

Осигури ускорители като клавишни комбинации и жестове за докосване. Осигури персонализиране чрез приспособяване на съдържание и функционалност за отделните потребители.

8. Естетичен и минималистичен дизайн

Диалозите не трябва да съдържат информация, която е неуместна или рядко необходима. Всяка допълнителна единица информация в диалога се конкурира със съответните единици информация и намалява относителната им видимост. Видео.

Тази евристика не означава, че трябва да поддържаш съдържанието и визуалния дизайн фокусирани върху най-важното. Не позволявай на ненужните елементи да отвличат вниманието на потребителите от информацията, от която наистина се нуждаят.

9. Да се помогне на потребителите да разпознават, диагностицират и да се възстановяват от грешки

Съобщенията за грешки трябва да бъдат изразени на прост език (без кодове), да посочват точно проблема и конструктивно да предлагат решение. Видео.

Тези съобщения за грешки също трябва да бъдат представени с визуални обработки, които ще помогнат на потребителите да ги забележат и разпознаят.

Кажи на потребителите какво се е объркало на разбран език – избягвай технически жаргон. Предложи на потребителите решение, като пряк път, който може незабавно да разреши грешката.

10. Помощ и документация

Въпреки че е по-добре системата да може да се използва без документация, може да е необходимо да се предостави помощ и документация. Всяка такава информация трябва да бъде лесна за търсене, фокусирана върху задачата на потребителя, да изброява конкретни стъпки, които трябва да се извършат, и да не е твърде голям. Видео.

Увери се, че помощната документация е лесна за търсене. Когато е възможно, представяй документацията в контекста точно в момента, в който потребителят се нуждае от нея. Изброявай конкретни стъпки, които трябва да се извършат.

Избрани модерни принципи на използваемостта

Принцип на парадния вход

Принцип на парадния вход
Принцип на парадния вход

Принцип на парадния вход

Дизайнът на началната страница е от решаващо значение, защото осигурява първото впечатление за това, което сайтът може да предложи, а също така е и таблицата на съдържанието за целия уебсайт. От home страницата зависи дали гостът ще се почувства добре или ще отиде при конкуренцията.

3 правила:

Първо правило – за информацията.

Всяка основна, входна страница трябва да съдържа достатъчно информация, за да могат потребителите да разберат къде се намират. В този аспект са важни следните критерии за оценка на сайта:

 • ясно ли е за госта къде точно се намира в момента;
 • какви са възможностите на ресурса;
 • където може да отиде, за да намери решение за себе си.

Второ правило – предложението за стойност.

В предложението за стойност трябва да е ясно: решението на какъв проблем се предлага, каква е същността на решението и защо е по-добро от предложението на конкурента. Целевият потребител може лесно да изпробва решението за себе си и да го оцени според ключовите критерии за избор между конкуренти. Затова е нужно внимателно да бъде проучена аудиторията и кои са нейните проблеми за разрешаване.

Трето правило – интелектуален избор.

Първият екран трябва да предложи на потребителя интелигентен избор, където може да види различни категории с примери за отстъпки, сезонност и т.н. Използвайки гъвкавото филтриране на стоки, критериите за оценка на доставчиците, потребителят чрез интелигентен избор има възможност да определи за себе си целевия тип продукт, който търси и за който е готов да плати.

Принцип на познаването на своите потребители

Има 3 важни неща, които разработчикът трябва да знае за потребителите на софтуера или сайта си:

 • Как говорят потребителите. Използването на технически жаргон е често срещана грешка.
 • Целта, която ги движи – причината да използват приложението, да посещават уеб сайта.
 • Разбирането им за използваемост, ефективност, гъвкавост. Приложението или уебсайтът трябва да помага на потребителите да изпълняват повтарящи се задачи бързо и лесно.

Принцип на откриваемост на елементите

Първо основно правило:

Дизайнът трябва да е естетичен и минималистичен.

Прекомерните декорации могат да объркат потребителя и да му попречат да види това, което е наистина важно. Нарушаването на съотношението между текст, визуални елементи или анимация, т.е. между стойност и емоция, води до намаляване на видимостта на ценната информация. Много е важно правилно да се зададет приоритетите – тук можем да си припомним принципа на бръснача на Окам: ако един от елементите на интерфейса бъде премахнат и това не влошава ценната информация, тогава може да мине и без него.

Второ правило:

Имената са такива, каквито ги търси целевата аудитория.

Дизайнът трябва да говори на разбираем език, използвайки думи и фрази, познати на потребителя от предишен опит и от ежедневния му живот, а не да използва вътрешен жаргон. Функционалността на екрана трябва да съответства на подобни решения от реалния свят, с които потребителят е свикнал да работи.

Трето правило:

Визуализация на продукта

Добре изграден интерфейс позволява на потребителя да сърфира удобно в сайта. Помага ли той за вземане на решение от потребителя не само с помощта на текст, но и с други техники: изображения, илюстрации, музика и т.н.? Предоставя ли стойност? Ако посетителят често се обърква, няма да е съгласен да губи време.

Четвърто правило:

Достъпност на елементите

Достъпността е качеството на дигиталната среда, което характеризира как тя е адаптирана за използване от хора с увреждания, времеви и ситуационни ограничения. Например, потребителят е забравил очила у дома, които компенсират лека загуба на зрение. Поради използването на неподходящ шрифт, нисък контраст за предаване на информация, посочване на действие или разграничаване на елементи, човек може да направи грешки.

Среща между достъпност и използваемост
Среща между достъпност и използваемост – Perth Web Accessibility Camp 2013 – Is there a Meeting Between Accessibiltiy and Usability – Vivienne Conway sketchnote, източник CannedTuna

Принцип за последователност в стандартите

Най-важната последователност е, да отговаря на очакванията на потребителите, как работи даден елемент или как се решава конкретна задача. Хората не трябва да се чудят дали различните думи, символи, ситуации или действия означават едно и също нещо. 

Първо правило:

Последователност и естественост на интерфейса.

Елементите на интерфейса трябва да имат имена, да изглеждат, да бъдат разположени и да действат в съответствие с очакванията на потребителя. Важна е последователността. 

Второ правило:

Познати скрити елементи на взаимодействие.

Това спестява време както на дизайнера, така и на потребителя. Първият не трябва да измисля нови взаимодействия – достатъчно е да погледне как са правени досега, а вторият трябва да си припомни опита. Има скрити елемент на взаимодействие в сайтовете и приложениятя, отдавна познати и всеки знае как работи. 

Трето правило:

Семейна последователност на елементите.

Показва последователност в набор от продукти. Повечето приложения изброяват елементи от менюто в същия ред или различни приложения използват едни и същи икони, познати диалогови прозорци и други елементи за едни и същи функции. Това се нарича „семейна последователност на елементите„. Подобно на правилата по-горе, то помага да се отговори на очакванията на собствената аудитория. 

Четвърто правило:

Вътрешна съгласуваност на елементите.

Правилото се отнася до поддържане на последователност в рамките на продукт или продуктова фамилия. Тук е важна атомната система, в която интерфейсът не е проектиран като цяло, а е сглобен от детайли (или „атоми“): от бутони, цветове, икони, входни линии, анимации и т.н. Придържането към системите за проектиране не само улеснява работата, но и отговаря на очакванията на целевата аудитория. 

Принцип за видимост на състоянието на интерфейса

Първо правило:

Отговор и принцип на кликване.

Дизайнът на всеки сайт чрез обратна връзка е длъжен да информира потребителя за случващото се в разумен срок. Всички елементи на интерфейса трябва незабавно да изработят състоянието на кликване (използвайки промяна на цвета или микро-анимация), за да не предизвикват объркване. Правилната комуникация между системата и потребителя му позволява не само да разбере какво се случва, но и да взема решения в съответствие със ситуацията. 

Ясно ли е на потребителя, че е предприел действие? 

Второ правило:

Правило за избор

Може ли да се види с коя част от интерфейса потребителят взаимодейства в момента? Лесно ли избира къде да взаимодейства?

Трето правило:

Постоянна комуникация

Интерфейсът отчита ли текущото състояние? Помага ли на потребителя да вземе следващото решение?

Принципът на качествения сценарий

Първо правило:

Принципът на разкриване.

Случи ли се това, което е било обещано и което е очаквал да се случи потребителят след даден клик? Предоставени ли са на потребителя информацията и инструментите, необходими за всяка стъпка от процеса? 

Второ правило:

Логика на преходите в навигацията.

Правилото се основава преди всичко на логиката на преходите. Например „хлебните трохи“ трябва правилно да пренасочат потребителя. Да си спомним и за правилото на 3те кликвания: може ли потребителят да стигне до желаното мясти с три действия?

Трето правило:

Помощ и подсказки в контекста.

Потребителят не трябва да обърка в интерфейса. Важно е да подскажеш, където наистина е необходимо. 

Четвърто правило:

Помощ и документация.

Ако твоят сайт изисква допълнителна информация, тя трябва да бъде лесно достъпна. За да може потребителят бързо да намери отговора на своя въпрос или да извърши поредица от действия, описани в помощта, е необходимо ясно да изброи конкретните стъпки, които трябва да изпълни (програма за лоялност, доставка и др.).

Пето правило:

Контрол на потребителите и свобода.

Много често потребителите извършват някои действия по погрешка и в резултат не намират необходимата информация. Ето защо е много важно да има „авариен изход“, тоест ситуация, в която може бързо да се излезе от нежелано действие.

Шесто правило:

Предотвратяване на грешни действия.

Ако потребителят получи съобщение за потвърждение, това му помага да избегне нежелани проблеми. Например, човек погрешно е щракнал върху „изтриване“, но информацията е много важна за него. За да избегнете ненужна паника, потребителят трябва да бъде предупреден: това наистина ли трябва да бъде премахнато?

Седмо правило:

Съобщения за грешки.

Грешките трябва да бъдат изразени на прост език (без код за грешка) и да посочват точния проблем, предлагайки конструктивно решение.

Заключение

Защо използваемостта е толкова важна днес? Поради тези ползи:

 1. Увеличаване на броя на потребителите, използващи приложението или сайта.
 2. Намаляване на работното натоварване за потребителя. 
 3. Повишена скорост на използване. 
 4. Намалява нуждата от обучение и поддръжка на потребителите.

Използваемостта е основата, без която интерфейсът не може да бъде продуктивен. Ако сайтът е труден за разбиране и потребителят не може да намери правилната информация бързо, той ще напусне. Ако принципите на входната врата са нарушени, елементите са трудни за откриване, стандартите не са последователни, състоянието на интерфейса не се вижда, качеството на скрипта не е добро, гъвкавостта и ефективността не са на ниво, потребителят ще напусне. 

По материали на Nielsen Norman Group и Сергей Березуев – дизайн студио INLY.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.