Различията между жените и мъжете, сериозно и с шега

Бях предвидила тази тема за 8ми март, но времето не стигна и закъснях…

Все пак никога не е късно да осъзнаем различията между мъжете и жените, биологични и пеихологически; и защо реагираме така в един или друг случай. Смятам, че познавайки се добре, приемайки се в нашето многообразие, ще можем и да се разбираме и обичаме повече.

Както и да разберем голямото значение на жената в този свят и че на нейните „дефекти“, можем да противопоставим не по-малкото такива на мъжа.

А пък съответно на мъжката сила можем да противопоставим не по-малката такава на жената, изразяваща се дори и в някои нейни превъзходства по отношение на здравето.

Казвам това и като несъгласие с факта, че от ярко изразеното през вековете неравенство между мъжа и жената, при което мъжете са имали ролята на превъзходство и господство над жените, сега се засилва стремежът за равенство чак до уеднаквяване, при което се губи осъзнаването на важните различия между тях.

Древният предразсъдък за жената в езическата и Западната култура

Че тя е непоправимо зло, е било убеждението, което може да се срещне в Западната култура.

Злото е подчертано още от Библията.

В древна Гърция жената се възприема като ирационално и безразсъдно същество, носител на раздори и войни.

Дори защитник на демокрацията като Перикъл казва, че „най-голямото достойнство на жената е, да знае да мълчи“ (CFR Fossier 1991:. 360).

Интелектуалната и социална дискриминация, на която е подложена жената, намира в лицето на Свети Павел, идеолога на христианството, авторитетно потвърждаване:

Но искам да знаете, че началник на всеки мъж е Христос, началник на жената е мъжът и началник на Христос е Бог […] Вие, жените, покорявайте се на мъжете си като на Господа, […] Нека жените мълчат в църквите, защото не е им позволено да говорят, трябва да бъдат подчинени, както е посочено в закона (свещената Библия : 1Cor 11,3; Ef 5,22; 1Cor 11,8).

Кръстосан анализ на християнството и езическата традиция води до едно и също:

Eдно същество, женското, е опорочено от самото начало, дефектно и затова носител на зъл вирус, в състояние да унищожи земната хармония.

За езическата традиция Аристотел описва подробно малоценността и „дефектите“ на  женската анатомия, сравнена с мъжката. Заключава, че женските „са по-слаби и по-студени по природа и трябва да се приеме, че женската природа е увредена“(Аристотел, De gen. anim.: 775a, 15-16).

Но и самият Платон в Тимей (90 – 91) представя, че жената е бил произведенa от процес на корумпиране на мъжа.

В християнството срещу жената продължава Свети Томазо в Summa theologiae, както и Тома Аквински („жената има само пасивна функция на Instrumentum procreationis“).

Ж.Ж.Русо (със сигурност не е единственият), пише в Émile ou de l’educatie:

Образованието на всички жени трябва да е отнесено към мъжете. Да бъдат за тяхно удоволствие, да бъдат полезни, да са обичани и почитани от тях, да ги отглеждат от млади и да се грижат за тях като възрастни, да ги съветват, да ги утешават, да направят приятен и сладък животa им: това са задълженията на жените във всички времена и това е, на което трябва да ги учим от тяхното детство (Rousseau, O.C.: II, 637 ).Православната църква за жената и брака

Православната църква има различно схващане, тя разглежда една жена, Света Богородица, като най-великото човешко същество и поставя иконата й на видно място.

Показателно е, че народите на православните държави са признали лидерските умения на жените по начин, далеч превъзхождащ тези на протестанти и католици.

Съгласно православната традиция бракът не е за възпроизводство, а за възстановяване съюза между мъжкото и женското в неговата цялост пред Бога, възстановяване на предишната човешка монада Адам и Ева, която падението беше разделило на две единици. Ето защо, децата добавят допълнителен елемент в отношенията между двамата, но не са основното в съюза и здравината на връзката.

За разлика от някои писатели, които следвайки Свети Агустин, считат, че сексуалните отношения са едно зло и са толерирани само с цел продължаване на поколението, позицията на Ортодоксалната църква е различна.

„Под благодатта на тайнството сексуалният живот се изживява, без да причинява и най-малко падение на вътрешния живот.“ Евдокимов, считан за един от майсторите на теологията и православната духовност на двадесети век.

В книгата си „Жената и спасението на света“ (1958) Павел Евдокимов говори за ролята на жената в тайнството на брачния  живот и я нарича силния пол в духовния живот, предназначен да помогне на мъжа да осъзнае смисъла на своето съществуване.

Разликите между жените и мъжете, сериозно и с шега 2
Източник Wikimedia

Радикалният феминизъм

Радикалният феминизъм изкривява самата природа на човечеството, като не признава, че има реални различия между мъжете и жените.  С опита да размажат разликата между половете, активистите на това движение не успяват да осъзнаят, че ролите им са взаимно допълващи се и следват плана на творението, проектиран от Бога, ако искаме да говорим от гледна точка на религията. Това, че жените и мъжете са различни и заемат различни позиции и в Църквата (към което са насочени едни от яростните нападки на феминистите), не означава, че едните са по-добри от другите. Радикалният феминизъм не може да признае, че равенството не изисква идентичност.

И да преминем към различията – мъж vs жена.

Много от различия между половете са „социално наложени“. Но не всички.

Когнитивните различия между мъжете и жените

Момчетата и момичетата са много различни. Разликите между тях обаче се простират отвъд онова, което се вижда отвън. Многобройните научни изследванията разкриват важни разграничители на мъжкия и женския мозък.

Nirao Shah през 1998 г. решава да изучава базираните на пола (sex-based) различия в мозъка, използвайки най-съвременните молекулярни инструменти.

„Исках да намеря и да изследвам нервни вериги, които регулират специфично поведение“, казва Ша

По онова време идеята не е популярна. Невронаучната общност до голяма степен смятала, че всяко, свързано с пола различие в познанието и поведението при хората, се дължи на културните влияния.

Но с помощта на новите технологии и тяхната прецизност се стига до стремително увеличение на доказателства, че съществуват присъщи различия в това, как мозъкът на мъжете и жените е свързан и как работи.

Различията между жените и мъжете не означават, че един или друг пол е по-добър или по-умен, или по-заслужаващ.

През 1991 г., само няколко години преди Ша да започне изследванията си, президентът на Американската психологична асоциация Diane F. Halpern започва да пише академичния си текст “ Различия в когнитивните способности“. В него се каталогизират много поведенчески различия:

Жените се отличават с успех по няколко показатели за вербални способности, почти всички, освен вербалните аналогии.

Разбирането на прочетеното и способността за писане на жените средно превишава това на мъжете.

Те превъзхождат мъжете и в тестовете на фината моторна координация по скорост на възприятието.

Те са по-адекватни при извличането на информация от дългосрочната памет.

Мъжете средно могат по-лесно да манипулират с елементи в работната памет.

Мъжете имат по-добри визуално-пространствени умения: например по-добре визуализират какво се случва, когато една сложна двуизмерна или триизмерна форма се върти в пространството.

Много от тези когнитивни различия се забелязват съвсем рано в живота.

Малките момичета реагират по-лесно на лица и започват да говорят по-рано.

Момчетата реагират по-рано в ранна детска възраст на експериментално предизвикани несъответствия на възприятията в тяхната визуална среда.

В зряла възраст жените остават по-ориентирани към лица, мъже към нещата.

За жените е два пъти по-вероятно от мъжете да преживеят клинична депресия през живота си; както и пост-травматично стресово разстройство.

Мъжете са два пъти по-склонни да станат алкохолно или наркотично зависими  и 40% е по-вероятно да развият шизофрения.

Честотата на дислексия при момчетата е може би 10 пъти по-висока от тази на момичетата и те са до пет пъти по-склонни да получат диагноза разстройство в аутистичния спектър.

Разлики в мозъка на жената и мъжа

Невронаучната литература ни казва, че:

човешкият мозък е орган, зависещ от пола (sex-typed), с различни анатомични разлики в невронните структури и съпътстващи физиологични различия във функцията, твърди UC-Irvine професор по невробиология и поведение Larry Cahill.

Мозъчните проучвания показват, че тези различия се простират далеч отвъд строго репродуктивния домейн, казва Cahill.

Общият размер на мозъка при мъжете е по-голям.

Женският хипокампус, критичен за ученето и запаметяването, е по-голям от този на мъжа и работи по различен начин.

Обратно, амигдалата на мъж, свързана с изживяването на емоциите и спомените за такъв опит, е по-голяма от тази на жената. Тя също работи по различен начин, както показва изследването на Cahill.

Някои твърдят, че по-големият мозък при мъжа означава, че мъжете са по-интелигентни от жените . Използвайки същата логика, можем да кажем, че един слон е по-интелигентен от един мъж.

Двете полукълба на мозъка на жената си общуват повече, отколкото при мъжа.

В проучване от 2014 г. изследователите в Университета в Пенсилвания изобразяват мозъците на 428 мъже и 521 жени и откриват, че мозъците на жените постоянно показват по-силно координирана активност между полукълбата, докато мозъчната дейност на мъжете е по-плътно координирана в рамките на местните региони на мозъка.
Това откритие, потвърждаващо резултатите от предишни изследвания, доказва,че corpus callosum – връзката от бяла материя, която пресича и свързва полукълбата, е по-голяма при жените, отколкото при мъжете, и че женските мозъци са склонни да бъдат двустранно симетрични в по-голяма степен от мъжките.

Или: мъжките мозъци използват почти седем пъти повече сиво вещество в активността си, докато женските мозъци използват почти десет пъти повече бяло вещество. Ето какво означава това:

Зоната на сивото вещество на мозъка се локализира. Това са центрове за обработка на информация и действия в специфични петна в определена област на мозъка. След като се ангажират дълбоко със задача или игра, мъжете може да не демонстрират много чувствителност към други хора или към околността.

Бялата материя е мрежа, която свързва сивата материя на мозъка и другите центрове за обработка един с друг. Тази дълбока разлика в мозъчната обработка вероятно е една от причините, поради която момичетата имат по-бърз преход между задачите, отколкото момчетата. Разликата в сиво-бялата материя може да обясни защо в зряла възраст жените са големи мулти-таскинг, докато мъжете превъзхождат в проекти, които са със силна концентрация.

Защо нашите мозъци се различават

Мъжете, които се развиват нормално в утробата, получават голямо увеличение на тестостерона в средата на бременността, като постоянно оформят не само части от тялото и пропорции, но и мозъка си. (Генетичните дефекти, нарушаващи влиянието на тестостерона върху развиващите се мъжки човешки клетки, предизвикват преминаване към женския план на тялото).

Най-общо, мозъчните региони, които се различават по големина между мъжете и жените (като амигдала и хипокампуса), са склонни да съдържат особено високи концентрации на рецептори за полови хормони.

Друга ключова разлика е, че обикновено жените имат две X хромозоми в двойката си, докато мъжете имат една X и една Y хромозома. Генът на Y хромозомата е отговорен за каскадата на събитията в развитието, които карат органи и мозъци да приемат мъжки характеристики.

Така че, можем да си представим поне част от мозъка, която се състои от модули, всеки от които отговаря за някое сложно поведение. Тези модули – или поне някои от тях – са маскулинизирани или феминизирани, съответно, от наличието на тестостерона или от отсъствието му.

„Смятаме, че поведението е съставна част от всички тези модули, които ни дават степента на мъжественост и женственост“, казва Ша.

 

Разликите между жените и мъжете, сериозно и с шега по случай 8-ми март 1
Източник Unsplash

35 разлики между нас

Мозъчните сканирания, контролираните изследвания, еволюционната психология и антропологията показват, че мъжете и жените съвсем не са еднакви, а физически и психически различни. Ние въвеждаме, обработваме и предоставяме информация по различен начин. Развиваме различни приоритети. Това естествено е предпоставка за създаване на конфликти в социалния, професионалния и интимния живот.

Следва списък от 35 от тези разлики. Може би, ако вникнем и ги запомним, можем да се държим помежду си с повече съпричастност и по-добра логика.
1. Мъжете се натрупват телесна мазнина върху корема, жените на отзад и на бедрата.
2. Мъжете и жените виждат нещата по различен начин. От самото начало – от светлината върху ретината, до информацията, пристигаща в мозъчната кора, този процес е различен при двата пола.
3. Мъжете са по-големи средно с около 10% от жените.
4. Мъжете са по-силни. Средната оценка е, че мъжете имат около 30% повече сила на горната част на тялото, отколкото жените.
5. Момичетата се развиват по-бързо.
6. Мъжете са много по-склонни към почти всяко заболяване, отколкото към жените. Смята се, че жените имат по-голяма резистентност към заболявания, поради факта, че надбъбречните им жлези произвеждат повече кръв, отколкото при мъжете. Единствените три заболявания, при които жените умират по-често от мъжете, са рак на гърдата, репродуктивни заболявания и доброкачествени тумори.
7. Жените живеят по-дълго.
8. Жизненоважните органи на мъжете и жените се различават по размер и ефективност. Мъжете имат по-големи сърца и бели дробове, отколкото жените. Жените имат по-големи черни дробове, стомаси, щитовидни жлези и бъбреци, отколкото мъжете. Жените имат по-ниско кръвно налягане и по-бързо сърцебиене отколкото мъжете.
9. Възпроизводството при мъжете трае по-дълго.
10. Мъжете горят калории по-бързо, отколкото жените.
11. Костите им са различни.
12. Мъжете имат по-големи мозъци. Средно са с около 10% по-големи. Но това вероятно е, защото средно момчетата са с 10% по-големи от момичетата.
13. Мъжкият мозък e насочен малко повече към математиката. Мозъчните области, за които се смята, че контролират математическите и геометричните умения, узряват в момчетата около четири години по-рано, отколкото при момичетата.
14. Женският мозък е насочен малко повече към езика. Фронталната и временната област на кората е по-голяма при жените, отколкото при мъжете. Предполага се, че тези области на мозъка влияят върху езиковите умения; те зреят при момичетата около шест години по-рано, отколкото при момчетата.
15. Жените са по-емоционални. Те имат по-голям хипокампус и по-дълбока лимбична система от мъжете, което им позволява да усетят пълния диапазон и дълбочина на емоционалния спектър.
16. Жените изпитват повече болка. При болка се активира дясната амигдала на мъжете, докато при жените – лявата амигдала. Тъй като лявата амигдала е по-тясно свързана с вътрешните функции, се смята, че това е причината жените да изпитват болката по-остро от мъжете.
17. Мъжете имат по-добри пространствени способности.
18. Мъжете са по-склонни да страдат от неврологични разстройства.
19. Жените са по-склонни да страдат заради настроение. Мъжките мозъци синтезират серотонина много по-бързо от женските мозъци, което може да обясни защо жените са много по-податливи на депресия.
20. Мъжките и женските фетуси започват да показват различия в мозъка около 26та седмица.
21. Има повече мъже с висока интелигентност, отколкото жени. Мъжкият коефициент на интелигентност има по-голяма вариация от женския IQ. С други думи, докато жените клонят към средата, повече мъже заемат крайните високи и крайни ниски точки в скалата.
22. Жените се справят със стреса по-добре от мъжете. Както мъжете, така и жените освобождават хормона окситоцин по време на стресови събития. Но женския естроген се комбинира с окситоцин, за да постигне успокояващ ефект, докато мъжкият тестостерон само прави мъжете по-агресивни.
23. Мъжете имат по-слаб контрол върху импулсивността. Мозъчните области, които контролират агресията и гнева, са по-големи при жените
24. Жените са по-добри в социалното мислене и взаимодействие, отколкото мъжете, докато мъжете са по-ориентирани към задачите. Ето защо жените обикновено имат по-добра комуникация, докато мъжете по-често предпочитат да разчитат на себе си, за да направят нещата.
25. Жените обикновено имат по-добра памет от мъжете. Те имат по-голяма активност в хипокампуса, част от мозъка, която помага да се съхраняват спомени.
26. Мъжете поемат повече рискове от жените. Мъжките мозъци получават по-голям взрив от ендорфини, усещане за удоволствие, когато са изправени пред рискована или предизвикателна ситуация.
27. Мъжете се фокусират повече върху визуалното, докато жените са склонни да използват множество сетива.
28. Жените чуват по-добре от мъжете. В мозъчните центрове за езика и слуха, жените имат 11% повече неврони от мъжете.
29. Музиката ни се отразява по различен начин. Това може да се дължи на факта, че по време на развитието на мъжкия фетален мозък тестостеронът влияе върху образуването на слуховата система.30. Мъжете с по-голяма вероятност надценяват способностите си. Според едно направено проучване само 7% от жените са поискали повече пари в сравнение с 57% от мъжете. (Сакс, Леонард “ Защо въпросите, свързани с пола“ 46)
31. Мъжете са по-склонни да възприемат едно неутрално лице като неприятел. По време на пубертета вазопресинът влияе върху мозъка на момчето, така че то възприема неутралните лица като неприятелски. Установено е, че момичетата са по-склонни да оценяват неутралните лица като приятелски. (Бризджийн „Мъжкият мозък“ 39)
32. Ядрото на леглото на стволовите клеми (където амигдалата започва да слиза в хипоталамуса) притежава невротрансмитер, който е два пъти по-голям при мъжете от женските
Интересното е, че когато транссексуалните са били изследвани след смъртта си, размерът на техния невротрансмитер съвпада с пола, с който се идентифицират. Това е вярно за тези, които са преминали през хормонална терапия и тези, които не са. (Саполски, Робърт „Невробиологията на сексуалната ориентация и идентификация“).

33. Имаме различни графици. Около 12-годишна възраст тестостероновите рецептори нулират часовниковите клетки на момчетата (в надхиазматичното ядро). Това го кара да се събужда около час по-късно от момичетата на неговата възраст. (Brizendine „Мъжкият мозък“ 36)

34. Мъжете са по-последователни от жените.

35. Мъжкият и женският мозък понасят възрастта различно. Мъжете губят повече от мозъчната кора и то по-бързо от жените. Обемът на сивото вещество в мозъка намалява по-бързо с възрастта при мъжете, което може да допринесе за развитието на невропсихиатрични разстройства като Паркинсон.

Естествено това далеч не са всичките разлики и те не са строги правила.

Идентифицирани са 6500 гени, които са „включени“ по различен начин в мъжете и жените и контролират различни аспекти.

Заключение

Векове наред разликите между мъжете и жените са били социално дефинирани и изкривени в полза на мъжкото превъзходство над жените, поддържано чрез религията и господството, включително и на физическата сила.

Сега идеята за равенство между половете расте така, че се губи осъзнаването на важните различия между тях. В някои кръгове на обществото „политическото коректно мислене“  :mrgreen: игнорира  дискусията за приемането на тези различия по естествен начин. Невъзможно е да се промени биологита, освен чрез роботизация. Така, че виждането за уеднаквяване на половете е толкова абсурдно, както горенето на вещици в тъмните векове.

Заставам на позицията, че мъжете и жените са равни, но различни. Равни в смисъл с право на равни възможности и закрила по закон.

И в края на краищата, светът ще е по-малко интересен, ако всичко е еднакво. Мъжете и жените са поне толкова различни психологически, колкото и физически и това е хубавото на живота.

И малко хумор по темата:

Разликите между жените и мъжете, сериозно и с шега 1
Източник Pinterest – 9gag

Виж още: Изкуството свободно ли е още? Сексизъм ли е един мъж да се възхищава на жени?

Използвана литература:
1.Repubblica.it
2.Ortodossiatorino.net
3.Stanford.edu
4.Psychologytoday.com
5.Thoughtcatalog.com
6.Ansa.it
7.Quora.com
8.Ftbrains.com
9.Bravetheworld.com
10.Steadyhealth.com

Източник на основното изображение Pixabay.com.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.