Ресурси

Безплатни ресурси-фотографии, ръководства, книги

Таблица синуси, косинуси и тангенси от ъгли от 0 до 90 градуса

Таблица-sina-cosa-tga631x771-

Следващата таблица показва стойностите на синус, косинус и тангенс на ъгли в интервала от 0 до 90 градуса, както и съответните стойности на ъглите в…

ПрочетиТаблица синуси, косинуси и тангенси от ъгли от 0 до 90 градуса