Да скрием файл в изображение или в аудио и видео файл: 10 програми за Windows

 

Скриване на съобщение в контейнер файл

Вече писах за това, как използваме в компютърната ера стеганографията – изкуството да се крие факта, че се осъществява комуникация, като се крие информация в друга информация. Показах как да скрием файл или папка в изображение. Направих го, без да използвам външни програми, освен WinRAR, която почти всички имаме в своя Windows.

Тъй като горепосочената процедура може да изглежда сложна за по-неопитните, ще покажа някои леки програми, с които можем да я извършим. В тази публикация ще разгледам само преносими програми с използване на стеганографията, които не се инсталират и не правят промени в регистъра.

Внимание: тези програми не са разработени за незаконна употреба. Използването им в нарушаване на законите на държавата е абсолютно забранено. Авторът на публикацията отказва отговорност за неправилно използване на тези програми.

Още малко за стеганографията

Съвременната стеганография е цифрова и компютърна. Втората може да бъде разделена на три основни направления.

  • Първото – това е метод за скриване на някои файлове (които обикновено се наричат ​​съобщения) в други (контейнери). След поместване на съобщението в него, контейнерът не се променя външно и напълно запазва своята функционалност.
  • Втората посока са методите за добавяне на скрити или стеганографски етикети (stegomarks) към съобщение. Това са невидими маркери без специална обработка, идентични за всички файлове на едно лице или устройство. Например, такива stegomarks се записват в цифрови снимки, за да се докаже авторството им. Кракерите понякога оставят следи в лицензните ключове. Те се запазват, когато някой се опитва да променя интерфейса на keygen и да го преставя като свой.
  • Третото направление е въвеждането на цифрови отпечатъци digital fingerprints в съобщението. За разлика от stegomarks, те са уникални за всяко съобщение. Служат основно за защита на интересите на притежателите на права, което им позволява да проследяват разпространението на съдържание. Например, много онлайн магазини вграждат дигитални отпечатъци в продадени книги и музикални композиции. Те кодират информация за датата на продажбата и сметката на купувача (име, IP-адрес и т.н.).

Програми за скриване на текстов файл в изображение или друг медия файл

Най-напред да видим най-лесното – онлайн услуга за скриване на файл в изображение:

1. RARJpeg

RARJpeg прави всичко вместо теб. Кликваш на Select file container, избираш си файла, който ще носи в себе си секретния файл.

Кликваш на Select file и включваш секретния си файл. Кликваш на RARJPG и монтирането е готово.

RARJpg-скриване на файл в изображение 1

Обратното, за да видиш отново секретния си файл – кликваш на Select file container, след това превключваш Flip files на дясно и кликваш на RARJPG. Секретният ти файл е освободен.

2. JPEG Binder

Кликваме с десен бутон върху файла, който искаме да скрием, и го поставяме в компресирана папка (чрез 7Zip, WinZip , WinRAR).

JPEG Binder-скриване на файл в изображение 1

Отваряме JPEG Binder, която е портативна програма, кликваме върху бутона Picture, избираме JPEG файла – контейнер, в който искаме да скрием файла – съобщение.

После кликваме на бутона Compressed File и избираме компресирания файл.

Накрая кликваме на Output Picture File и даваме име на изображението, което ще съхранява скрития файл, т.е. ще бъде нашия контейнер.

JPEG Binder-скриване на файл в изображение 2

Този, който знае за контейнера, може да го отвори с Winrar, Winzip или 7zip. Останалите няма как да се досетят.

JPEG Binder-скриване на файл в изображение 3

3. Hallucinate

За да маскираш файл като снимка с Hallucinate, имаш нужда от две неща – самия файл и снимката. Резултатът е нормална снимка, която се отваря като снимка. Портативната програмка позволява на потребителя да постави файл от всякакъв вид в графичен файл с потенциално малка или никаква забележима промяна в изображението. Програмата работи с Java.

Как става: Стартираме програмката, след като сме си набавили снимка, нужна ни за бъдещ контейнер.

Hallucinate-скриване на файл в изображение 1

Внасяме на първия ред името на файла за скриване, на втория имаме избор на качество на изображението, на третия внасяме името на изображението, което ще използваме за контейнер.

Hallucinate-скриване на файл в изображение 2

Оказва, се че в моя случай, размерите на избраното изображение не отговарят. Можем да проверим с различно качество от падащото меню на втория ред. Проверявам с Best. И тъй като отново не отговарят размерите, проверявам с None. Кликвам на Encode. В този случай, програмата скрива моя секретен файл в едно размазано изображение.

Hallucinate-скриване на файл в изображение 3

На мен това не ми харесва и използвам друго, по-голямо изображение. Този път програмата криптира моя секретен файл в изображението и получавам едно, по-тежко изображение – от 806 kb в 3.25mb, но със същите размери в пиксели.

Как да си получа обратно видим моя секретен файл?

В отворената програма поставяме името на контейнера на последния ред – HAL File:. Кликваме на Decode.

Hallucinate-скриване на файл в изображение 4

4. SteganographX

SteganographX е също малка преносима програма, която ни позволява да скрием текст в растерно изображение. Текстът няма да се вижда и промените в растерното изображение няма да бъдат забелязани в BMP с 16, 24 или 32-битови цветове.
Единственият начин да извлечем текста от изображението е със SteganographX.
Програмата ​​ни позволява също да шифроваме растерното изображение с таен ключ.

Можем да използваме всяка от функциите поотделно или заедно.

Как действа?
Стартираме програмата от нейната папка (няма инсталиране).

Скриване на текст в растерно изображение

Зареждаме bitmap файл или от File manu–> Open, или от бутона Open в страничната лента, и избираме растерното изображение за зареждане.
В лентата на състоянието отдолу излиза броят на максималните знаци, които можем да скрием в това изображение

Въвеждаме текста, който искаме да скрием директно в текстовото поле.

Кликваме върху Insert text, това ще вмъкне текста в растерното изображение.

Сега можем да запазим изображението със скрития текст, кликваме върху Save.

SteganographX-скриване на файл в изображение 1

Извличане на скрит текст от растерно изображение

Зареждаме растерното изображение със скрит текст, създадено със SteganographX ​​или SteganographX ​​Plus, като това може да стане от File manu> Open и избираме растерното изображение за зареждане или кликваме върху бутона Open на страничната лента и избираме растерното изображение за зареждане.
Кликваме върху Extract hidden text, което ще извлече скрития текст в текстовото поле.

Шифроване на растерно изображение

Зареждаме растерно изображение (можем да го направим със снимката със скрития текст или с друго растерно изображение).
Въвеждаме ключа за шифроване в полето Encryption key. Трябва да са само цифри и трябва да се запомни добре този номер.
Кликваме веднъж върху Encrypt / Decrypt.  Ще видим, че изображението се разбърква.
За да запазим криптираното изображение, кликваме върху Save.

SteganographX-скриване на файл в изображение 2

Дешифриране на растерно изображение

Отваряме и зареждаме изображението, което е криптирано със SteganographX .
Въвеждаме точния ключ за дешифриране и кликваме върху Encrypt / Decrypt.
Сега можем да запазим дешифрираното изображение.

5. JHide

JHide е прост инструмент за стеганография, целящ да демонстрира основни нейни техники. Портативна лека програма, използваща Java.

Стартираме програмата и кликваме на Hide.

Jhide-скриване на файл в изображение 1

Влизаме в прозорец, в който отново трябва да попълним с името на изображението, файла за скриване и мястото, където да го запазим. Обратното действие извършваме отново чрез програмата – Unhide.

6. ImageHide

ImageHide е друг малък преносим инструмент за Windows, който ни позволява да скрием текст в изображение.

Можем да импортираме изображение PNG, JPG или BMP формат в програмата с помощта на бутона за зареждане на изображение – Load Image.

Пишем тайното съобщение в полето, натискаме бутона Write Data и го записваме – Save Image.

Имаме възможност за сигурност да добавим и парола.

ImageHide-скриване на файл в изображение 1

Който иска да прочете съобщението трябва да има програмата ImageHide.

7. OpenPuff

OpenPuff е безплатен софтуер, който предлага функции, които го отличават от програми от същия вид в мрежата. OpenPuff не само работи на всички Windows OS, без да има нужда от администраторски разрешения, но е и портативна програма, така че не се нуждае от инсталиране,

Стартира се програмата, придобива всички файлове, посочени от потребителя и ги кодира с помощта на специален алгоритъм, за да скрие една или повече части в един или повече „контейнерни“ файлове, които тук ги наричаме „носители“ от всякакъв тип – BMP, JPG, PNG, MP3, WAV, MP4, MPG, FLV, SWF, PDF и т.н.

Kликваме върху Hide: ще се появи нов прозорец, в които ще трябва да определим трите различни пароли, които ще служат за защита на нашите данни. Тези пароли ще бъдат приложени към файловете на контейнерите и ще ни гарантират максимално ниво на сигурност. Можем да изберем да използваме само една или две пароли, като премахнем отметката от полетата Enable (B) и (C). При избора на контейнерите (или файловете carrier), те трябва да бъдат много по-големи от файловете, които ще крият.

След като зададем парола, в същия прозорец преминаваме към раздела Data, за да изберем файла, който да бъде шифрован (максимум 256 Mb), докато в раздела Carrier selection ще трябва да изберем различните файлове носители, докато лентата Selected / Total не бъде оцветена в зелено. В този момент просто кликваме върху бутона Hide Data ниско отдясно, за да започне процеса на кодиране: ако файловете на превозвача са твърде големи, ще се появи съобщение, което ни казва колко файлове ще бъдат използвани и след това избрани.

OpenPuff-скриване на файл 1

За да можеш да отвориш скритите файлове в изображенията или други файлове, използвани като носители, просто кликни върху Unhide в главния екран на OpenPuff. Тук има и бутон SetMark, който ни позволява да поставим подпис в един или повече файлове.

Освен, че OpenPuff файлът е достъпен безплатно, има и удобно PDF упътване.

Програмата със сигурност не е много лека. Препоръчва се само единично кодиране, за по-голяма бързина и да се избягват JPG файлове като носители, защото са по-малки в сравнение с другите формати. Както се вижда, за носители можем да използваме и аудио и видео файлове.

8. Steg

Steg поддържа различни графични формати, включително BMP, JPG, JPEG, PNG, PPM и TIFF, за да скрие нашата секретна информация.

Всички опции, необходими за кодиране на съобщение в изображение, могат да се видят в горната лента на програмата.
Steg-скриване на файл и текст в изображение 1

9. OpenStego

OpenStego е също портативна програмка, която извършва скриване на файл в изображение.

OpenStego-скриване на файл в изображение 1

С използване на скриване с парола:

OpenStego-скриване на файл в изображение 2

10.HIP

HIP ( Hide in Picture ) е преносима програма, която е в състояние да скрие файл от всякакъв вид (текст, аудио или др.) в изображение в BMP или GIF формат.

HIP-скриване на файл в изображение 1

Използването е изключително интуитивно, тъй като след зареждането на BMP или GIF изображението е достатъчно да добавим файл с нашето съобщение и да изберем парола и нашият файл ще бъде скрит по криптиран начин.

Въпреки че няма ограничения за размера на файла, който искаме да скрием, колкото по-малък е, толкова по-добре според начина, по който работи тази програма.

HIP-скриване на файл в изображение 2

Някои области на изображението се модифицират от HIP по начин, незабележим за човешкото око. Когато заредим изображението в HIP и изберем командата за извличане на файла, с правилната парола, скритият файл ще бъде възстановен.

Ако обаче файлът е сравнително голям (в сравнение с изображението), тогава областите, които ще се променят, ще бъдат няколко, а промените вече няма да бъдат незабележими.

Както във всяка програма от този тип е ясно, че не трябва да забравяме в какъв образ сме скрили текста, в противен случай няма да можем да го възстановим.

Заключение

Забележка: За някои от горните програми, за да могат да работят, е нужен компонентът JRE (Java Runtime Environment). Ако го нямаш на компютъра си, можеш да го инсталираш от java.com/en/download/.

Както писах в началото, тук разглеждам само портативни програми, в които се използва стеганографията, за да скрием файл в изображение или медия файл. Освен тях, за тази цел има и други програми, които се инсталират в компютъра. Съществуват и други различни методи за секретна комуникация или създаване на тайни кътчета в нашия компютър за прикриване на чувствителна информация.

Източник на първото изображение Rawpixel.com, автор Manotang.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.