ментор

Сравнение на коучинг, наставничество и обучение: разлики и приложения

Сравнение на коучинг, наставничество и обучение: разлики и приложения
В света на работните взаимоотношения и социалните взаимодействия има множество примери за успешни приложения на коучинг и наставничество. Това се превърна в основен приоритет за много организации, както и за професионални институции, училища по мениджмънт, автори на корпоративни и социални политики и всеки, който се интересува от развитието на хората.
ПрочетиСравнение на коучинг, наставничество и обучение: разлики и приложения