Facebook

Запазваме чрез IFTTT снимки от Facebook в Google Drive или други облачни хранилища

Смятам, че в момента не може да се говори за изтегляне на снимки в комплект или цели албуми от профили или групи Facebook, които не…

ПрочетиЗапазваме чрез IFTTT снимки от Facebook в Google Drive или други облачни хранилища

Ресурси за създаване на атрактивни изображения за социалните медии

Ресурси за създаване на атрактивни изображения за социалните медии
Една група от онлайн инструменти и сайтове, с помощта на които създаването на изображения за социалните медии и други проекти става за минимално време.
ПрочетиРесурси за създаване на атрактивни изображения за социалните медии

Хакерски атаки и изтичане на данни – големите информационни кражби

Хакерски атаки и изтичане на данни - големите информационни кражби-
Какво трябва да знаеш, за да се предпазиш от кражба на база данни? Как да разбереш дали си жертва на кражба на данни след хакерски атаки? Откраднати данни: какво да предприемеш?
ПрочетиХакерски атаки и изтичане на данни – големите информационни кражби