Инструменти за търсене

Инструменти за търсене на сайтове, програми, изображения,…

Запазваме чрез IFTTT снимки от Facebook в Google Drive или други облачни хранилища

Смятам, че в момента не може да се говори за изтегляне на снимки в комплект или цели албуми от профили или групи Facebook, които не…

ПрочетиЗапазваме чрез IFTTT снимки от Facebook в Google Drive или други облачни хранилища

Да търсим и откриваме знания, да учим с най-новата Карта на знанието (Knowledge Map)

Да търсим и откриваме знания, да учим с най-новата Карта на знанието (Knowledge Map)

Често се чуват оплаквания, че в училище не преподавали добре, че в учебниците нямало достатъчно добър материал. И сигурно отчасти е вярно. Но ако някой…

ПрочетиДа търсим и откриваме знания, да учим с най-новата Карта на знанието (Knowledge Map)

AlternativeTo и други полезни търсачки на програми и приложения

AlternativeTo и други полезни търсачки на програми и приложения

Случва се да се приключват проекти на програми и приложения или пък любими програми да стават изведнъж недостъпни поради високи цени. За да намериш нов…

ПрочетиAlternativeTo и други полезни търсачки на програми и приложения