Заявки за търсене и разликата им с ключовите думи; видове заявки и приложение

Заявка за търсене е текстът, който потребителят записва в определеното поле, или задава чрез гласово търсене, за да получи необходимата информация, която ще задоволи нуждите му.

Преди да отида директно на въпроса за заявки за търсене и разликата им с ключовите думи, нека да си изясним защо е толкова важно търсенето в мрежата и какви задачи решава то. Това ще ни помогне да осветлим концепцията на заявките за търсене.

Заявки за търсене и разликата им с ключовите думи
Заявки за търсене и разликата им с ключовите думи

Търсене в мрежата и задачата на търсачките

Търсенето в мрежата е станало неотменима част от ежедневието на обществото. То е в постоянен растеж. Някога изрязвахме от вестниците статии, които биха могли да ни помогнат в бъдещи задачи по писане на есета. Или седяхме в читалните с часове да преписваме. Сега при необходимост изписваме заявка за търсене в уеб търсачките и откриваме бързо информация или материали, които можем да запазим с помощта на десетки приложения за отметки или да разпечатаме на компютъра като файл PDF, таблици или др. тип файл.

С новите канали за търсене вече можем да пазаруваме онлайн, да управляваме банковите си сметки, да продаваме в целия свят.

За такава радикална промяна в поведението на хората инвеститорите имат специален термин – disruptive event, което означава събитие, което е разрушило предишните парадигми. Търсачките са в центъра на тези събития. Потребителите търсят услуга, продукт или друг ресурс и определено сайтово съдържание, което може да отговори на техните изисквания, трябва да се появи в търсачката. Потребителите ще използват с предимство онези търсачки, които са в състояние да дадат релевантни качествени отговори за минимално време.

Цел на търсенето

Основната цел на потребителя при търсене в мрежата е, да получи отговор с адекватна информация на специфичната поредица от негови думи или фрази в полето за търсене. Тази поредица е позната под думата заявка (или с английския термин query). Може да се каже, че потребителят задава въпрос на търсачката. Често обаче той само изписва серия от думи, някои от които с правописни грешки дори и поставя задача на търсачката да определи неговото намерение за търсене.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Определяне на намерението за търсене на потребителите

В това се състои конкуренцията на пазара и на търсачките – да определят намерението за търсене на потребителите.

Маркетинг експертите по търсачките знаят, че търсачките са програми, водени от едно намерение. Търсенето е различно от поставяне на URL адрес на адресната лента, от кликването на линк или от сърфиране в мрежата. Потребителят, който изписва своята заявка за търсене, не го прави случайно. Търсенето се прави с определено намерение.

Заявки за търсене и разликата им с ключовите думи-
Търсенето се прави с определено намерение.

Какво е заявка за търсене и защо е важно да се разбере нейната концепция

Вече по естествен начин достигнахме до определението на заявка за търсене.

Заявката за търсене е фраза или комбинация от думи, които потребителат въвежда в търсачката, за да намери неща, които представляват интерес за него. В този момент търсачката сканира мрежата въз основа на въведените думи и използвайки определен алгоритъм, предоставя на потребителя отговори чрез списък със сайтове или директно чрез връзки.

Оттук пък следва логичният извод, че за да гарантираме честото появяване на сайта си в търсачките, е важно да проучим типа заявки за търсене, което потребителят прави, за да създадем възможно най-изчерпателните отговори.

Заявките са поредици от думи, които може да са комбинирани по различни начини, с различни синоними или дори с думи с правописни грешки. Това създава голямо разнообразие в търсенията. По този начин един потребител, който прави определена заявка за търсене на даден език, може да получи като отговор всичкото съдържание по тази заявка на този конкретен език.

Работата на маркетинг специалиста, SEO професионалиста и на собственика на сайт е да успее да създаде и подготви съдържание така, че да бъде показано на потребителя възможно най-напред. Трафикът от това търсене обикновено има по-голяма стойност, отколкото от други видове онлайн трафик.

Заявки за търсене и разликата им с ключовите думи

Много пъти двата термина се използват безразборно, без да се прави разлика, но такава има:

Разлика между заявка за търсене и ключова дума-
Разлика между заявка за търсене и ключова дума

Заявка за търсене (search query) е думата, фразата или групата от думи, които потребителят въвежда в полето за търсене на търсачката. Заявките за търсене могат да бъдат грешно написани, в грешен ред или да съответстват на ключова дума. Това са реални термини, които хората използват, за да намерят информация, продукти, услуги и други в интернет чрез органични или платени резултати.

Ключова дума (keyword) е абстракцията, есенцията, която екстраполираме от множество заявки за търсене.

Маркетинг специалистите, които се занимават с търсачките, се интересуват преди всичко от ключовите думи:

Изследването е истинското приложение към теоретичната концепция. Това се разбира по-добре с примера от горната инфографика. Да предположим, че искаме да създадем кампания, подобряваща органичното позициониране и насочване към платени реклами за марка детски обувки. В този случай идеалната ключова дума вероятно трябва да бъде „детски обувки“. Потребителските заявки търсене със сигурност ще включват, освен точната дума „детски обувки“ и други комбинации:

 • детски обувки за момче,
 • детски официални обувки за момчета,
 • детски зимни обувки,
 • детски футболни обувки,
 • детски обувки geox,
 • детска номерация обувки,
 • детски обувки понки,
 • детски официални обувки,
 • детски официални обувки за момичета,
 • детски туристически обувки.

От всички тези заявки можем да изведем 2 ключови думи или фрази:

 • детски обувки и
 • детски официални обувки.

Ясно се вижда, че търсенията или заявките за търсене представляват по-голям набор от ключови думи или ключови думи.

Продължавам с преглед на различните видове заявки за търсене, категории характеристики и процеси.

Видове заявки за търсене

В термини на Inbound маркетинга и SEO заявките могат да бъдат три основни вида:

 • информационни
 • навигационни
 • трансакционни
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Информационни заявки за търсене – т.нар. know заявки

Заявките за търсене на информация идват от потребители, които търсят конкретна информация и имат въпроси относно конкретна тема.

Пример: път от София до Варна

Този тип запитвания са характерни с изключително широка гама заявки. Може да се сравнят с капацитета на човешкия мозък. Колкото мисли минават през него, толкова информационни заявки могат да бъдат направени. Обективът на тези заявки е самата информация, макар че понякога да се търсят продукти или услуги и да се минава в транзакционна заявка.

Възможности: Най-добрият начин да опиташ да бъдеш включен в информационните търсения е със създаването на висококачествено SEO съдържание. То трябва да е способно да даде полезна и подходяща информация на заявката. Потребителят, който остане доволен от информацията, която намира в твоя сайт или е спрял вниманието си върху твоята компания, електронната търговия привлечен чрез backlink или imbound link, е възможно да се запише или директно да направи покупки.

Средна стойност на трафика: Информационните запитвания са трудни за осигуряване на приходи. Google знае това, поради което се стреми да класира сайтове с най-високи възможности за релевантен отговор, за да адресира тези видове заявки. Въпреки ниските приходи от тия заявки, някои потребители могат да направят в следващ момент по-насочено търсене. Като пример виж изображението в частта Определяне на намерението за търсене на потребителите.

Навигационни заявки за търсене – т.нар. go заявки

Навигационните заявки са тези, въведени с намерението да се намери конкретен сайт или уеб страница.

Пример: ivytechnoweb.net

Потребителят изписва в лентата за търсене това, за да намери сайта директно, вместо да пише URL адреса му в лентата за навигация на браузъра или да използва отметките.

Възможности: Трудно е да се отдалечи потребителя от направлението, което търси, и да се получи вторичен трафик от него или т.нар. investigatory traffic.

Средна стойност на трафика: Когато търсенето е за специално за определен сайт, носи тенденциално коефициент на конверсия (Conversion Rate) много висок. Но въпреки това, ако клиентите вече познават марката, процентът на нови клиенти не е толкова голям.

Транзакционни заявки за търсене – т.нар. do заявки

Тези заявки показват намерение за завършване на транзакция, като например покупка. Те могат да включват точни имена на марки и продукти (като „Altvia Alpine Pants“ от изображението по-горе) или да бъдат общи (като „Best alpine pants“ от същото изображение) или да включват термини като „купувам“ или „поръчвам“. Много локални търсения (като „поръчка храна за вкъщи Лозенец“) също могат да бъдат транзакционни. От всички тези примери може да се заключи, че потребителят обмисля да направи покупка.

В транзакционните заявки не се говори задължително за незабавно заплащане.

Възможности: Да се доведе до край определена транзакция (комерсиална или от друг тип).

Средна стойност на трафика: Определено всеки маркетинг специалист или собственик на сайт се стреми към транзакционни заявки с органично съдържание, чрез оптимизирани продуктови страници и местни SEO стратегии. Трябва да се помисли и за използването на PPC кампании за по-добро привличане на транзакционните заявки. Това са точно онези видове заявки, които най-вероятно ще генерират възвръщаемост на инвестициите (ROI) при платени търсения.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Други видове заявки

Към горните три решения се добавят още.

Търговски запитвания

Отнасят до търсенето на информация преди покупка. 

Примери:

 • amazon мнение,
 • amazon цени детски обувки.

Запитването в тези случаи представлява начин за получаване на полезна информация, преди да се вземе решение.

Локални заявки за търсене

Това са геолокализирани заявки – тези, които имат нужда да уточняват резултатите около определено място.

Пример: хотел София 1 км от центъра

Вертикални заявки за търсене

Вертикалното търсене е в индексирано и изложено съдържание, фокусирано върху сайт, категория, индустрия – конкретен сегмент от цялостното търсене. Заявките за вертикално търсене включват пътувания, ресторанти, медицина, мода, развлечения, новини, автомобили, работа и фотография, мобилни приложения. Пример за вертикално търсене е Google Image Search.

Гласови заявки или гласово търсене

С голямото разпространение на смартфоните през последното десетилетие и достъп до мрежата на милиони нови потребители, гласовите асистенти получиха разпространение в основните операционни системи (Android и iOS), софтуер, който може да се разпитва вокално и да връща резултати от търсенето чрез браузъра (органични резултати) или чрез гласа на самия гласов асистент. Класическите заявки за навигация, информация и транзакции променят формата си, ставайки дискурсивни, разговорни, много по-дълги от класическите заявки за търсене.

Заключение

Има толкова много неща, които трябва да имаш предвид, когато анализираш заявки за търсене, които да свържеш с бизнеса си. Смятам, че с разглеждане на основите в тази публикация, съм допринесла полза.

Ако имаш въпроси, разяснения, прозрения или нещо друго, коментирай по-долу.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.