Какво е уеб сървър? Определение, типологии и съвети

Сигурно често чуваш да се говори за сървъри. Ето сега е моментът да разбереш какво е това сървър и по-точно уеб сървър.

Думата сървър идва от английски to serve (обслужвам). Но какво е уеб сървър? И какво обслужва? В тази публикация ще се спра и на това каква е разликата между сървър и хостинг?

Ще обясня определението за сървър по възможно най-простия начин. Ще видим за какво служи и какви са различните видове уеб сървъри.

Какво е уеб сървър? Определение, типологии и съвети
Какво е уеб сървър? Определение, типологии и съвети

Какво е уеб сървър?

Сървърът (или уеб сървърът) е много мощен специален компютър, свързан с интернет и всеки със собствено клиентско устройство и връзка може да изисква данни от него, като използва специален софтуер.

Следователно уеб сървърът е компютър и това може да бъде голям или нормален компютър. Често е цяла станция, съдържаща много хардуерни единици. Характеристиката, която отличава сървъра от компютъра за лична или ведомствена самостоятелна употреба, е че позволява на други компютри достъп до неговите услуги, благодарение на специфичен софтуер и чрез мрежова връзка.

Примерът, който всички знаем, е заявката на клиента за преглед на уеб страница:

 1. Файловете на уебсайта се съхраняват на сървъра;
 2. Клиентът чрез специален софтуер, т.е. браузърът (Chrome, Mozilla, Edge, Safari…) иска от сървъра да покаже уеб страница;
 3. Сървърът връща исканите данни, като показва страницата.

За да видиш дадена уеб страница, трябва да знаеш нейния URL, т.е. нейния конкретен адрес. Всеки уебсайт има свой собствен домейн и всяка страница има свой собствен URL адрес.

От тази публикация ще разбереш и за IP адресите, които идентифицират сървърите.

Сървърът се нарича още хост, което означава „домакин“, и затова говорим за хостинг услуга, когато говорим за пространство за съхраняване на файловете на уебсайтове.

Терминът „сървър“ е винаги се свързва с друг термин – „клиент“. Това е името на персонален компютър, мобилно или друго устройство, което е в същата мрежа като сървъра, изпраща определени заявки към него и получава необходимата информация от него. Не би имало смисъл от съществуването на сървъра без клиентските устройства, които търсят услугите му.

Дори твоят смартфон и таблет са клиенти, когато правиш заявка към сървър, т.е. когато посещаваш уебсайт или изпращаш имейл съобщение.

Две дефиниции за сървър

Както разбираш, сървърът има две страни – хардуерна и софтуерна. Хардуерът е компютърът или системата от компютри, която предоставя ресурси по мрежа. Софтуерът са програмите, която се изпълняват на този компютър. Така че е необходимо да има две различни дефиниции на сървъра:

 • Сървър (хардуер ): физическо устройство, свързано към компютърна мрежа, на която един или повече софтуерно базирани сървъри работят заедно с операционната система. Алтернативен термин за хардуерен сървър е хост. По принцип всеки компютър може да се използва като хост със сървърен софтуер.
 • Сървър (софтуер): софтуерно базиран сървър е програма, която предлага специализирана услуга, която да се използва от други програми (известни като клиенти ) локално или чрез мрежа. Предлаганата услуга зависи от вида на сървърния софтуер. Моделът клиент-сървър е в основата на комуникацията. Когато става въпрос за обмен на данни, се използват специфични за услугата комуникационни протоколи.

За какво служи сървърът?

Основната част е поддръжката на интернет ресурси. Броят на задачите, възложени на сървъра, е голям. Ето няколко сценария, които изискват такива устройства:

 • хостинг на уебсайтове;
 • разработване на уеб приложения;
 • платформа за получаване и изпращане на имейли;
 • дистанционно управление на принтери;
 • съхранение на файлове;
 • създаване на общо работно пространство за служителите на една компания;
 • организиране на среда за онлайн видео игри заедно;
 • създаване на шлюзове (прокси или VPN), които заменят информацията за свързания компютър с друг;
 • добив на криптовалута.

Сървърите изискват специално разработен сървърен софтуер за нормална работа. Това се прави от професионални програмисти, обикновен потребител не може самостоятелно да осигури нормална поддръжка на такова сложно оборудване.

Какво представлява сървърът

Server room at CERN
Сървърна стая в CERN, автор Torkild Retvedt

Хардуер на сървъра

Всеки сървър, независимо от неговия вид и предназначение, е компютър. Ето защо има класически компютърни компоненти на борда:

 • дънната платка, която играе ролята на основата на системата;
 • един или повече централни процесори;
 • определено количество RAM;
 • система за съхранение, състояща се от устройства от един или друг тип.
Вътре в уеб сървър
Вътре в уеб сървър от 2013 г. (Dell), източник Wikimedia

Хардуерът на сървъра, макар и фундаментално подобен на компонентите на конвенционалния персонален компютър, има своите специфики. Това е свързано с факта, че основните задачи на сървърния хардуер са съхранение, интензивна обработка и бърз трансфер на големи количества данни. За успешното им изпълнение сървърите са оборудвани с:

 • високопроизводителни многоядрени процесори;
 • голямо количество RAM с контрол на грешките;
 • висококапацитетни и високоскоростни хард дискове – HDD, HMDD (hard (magnetic) disk drive) и SSD (Solid-State Drive).

Опериране и защита

Човек взаимодейства със сървъра за минимално време – само на етапите на неговата конфигурация, поддръжка и ремонт.

Интензивната обработка на данни води до силно нагряване на сървърните компоненти. За неутрализиране на този негативен ефект в сървърите са включени мощни системи за охлаждане.

Преките задължения на сървъра са получаване и предаване на данни. Имайки предвид това, производителите и асемблиращите оборудват сървърните машини с високопроизводителни мрежови карти. Ако говорим за сървър с достъп през световната мрежа, компаниите и центровете за данни предоставят широколентова интернет връзка за оборудване.

В миналото сървърите често са били изграждани в кутии, подобни на тези, използвани за конвенционалните компютри. По-късно дизайнът за монтиране в стелаж става общоприет стандарт. Съвременните сървърни компоненти се монтират в широки плоски блокове, които от своя страна се монтират в хоризонтално положение в сървърен шкаф. Този дизайн позволява да се постави оборудването възможно най-компактно в ограничено пространство.

За да функционира стабилно цялата мрежа е необходимо да се осигури непрекъснато захранване на сървъра. За това в повечето случаи се използват непрекъсваеми захранвания.

Защитата на сървърите е много важна. Трябва да бъдат защитени от големи колебания на температурата и влажността, наводнения, пожари и други форсмажорни ситуации. За да се постигне това, центровете за данни и големите компании оборудват специални сървърни стаи, които заслужават отделен преглед.

Софтуер на сървърите

Особено внимание трябва да се обърне на сървърния софтуер. Обикновените операционни системи изобщо не са подходящи. Използват се сървърни версии на ОС – както разработени от Microsoft, така и включени в семейството на Linux. Работата със сървърна операционна система от семейството на Linux (например Ubuntu Server) изисква специални познания, така че центровете за данни и компаниите наемат квалифицирани ИТ специалисти.

Ако говорим за малък сървър, който не изисква специална функционалност и изчислителна мощност, може да е подходяща и обикновена операционна система. Така че възможностите на Windows са повече от достатъчни за настройка на FTP и организиране на работата на файлов сървър, който е достъпен за ограничен кръг хора.

Видове уеб сървъри и за какво служат?

Ние, които се занимаваме с уебсайтове, най-много се интересуваме от сървърите, които предлагат услугата да съдържат файловете, които са необходими на даден сайт. Те се наричат ​​уеб сървъри. Но сървърите могат да предлагат и различни други услуги.

Ето видовете сървъри според техните функции:

1. Уеб сървър

Уеб сървърът е типът, който ни интересува най-много, тъй като се използва за уебсайтове. Уеб сървърът архивира файловете на даден уебсайт и ги прави достъпни за клиентите, които посещават сайта.

Пространството вътре в уеб сървъра може да бъде „наето“ като хостинг за създаване на сайтове. Един уебсайт не винаги е съставен само от „уеб страници“, както ги виждаме. Има толкова много различни типове файлове, не само HTML, CSS и изображения. Ако използваме WordPress, сайтът ни ще се състои от много PHP файлове.

Уеб сървърът позволява комуникация между PHP файловете и база данни, събираща информацията, която да се показва на страниците.

Браузърът на клиента ще организира тази информация, така че да се показва като уеб страница . Комуникацията между сървър и клиент се осъществява съгласно система, наречена HTTP или HTTPS протокол.

Схема на динамична уеб страница
Схема на динамична уеб страница, източник Wikimedia

2. DNS сървър

DNS сървърът е вид уеб сървър, който ти позволява да съхраняваш името на домейна (DNS означава сървър за имена на домейни). Всъщност той извършва „превод“ между IP адреса (формиран от поредица от числа) и домейна – осигурява връзката между IP адреси и имена на домейни.

DNS сървърът превежда домейни в IP адреси
DNS сървърът осигурява връзката между IP адреси и имена на домейни, източник Wikimedia

3. Сървър на база данни

Сървърът на база данни предоставя данните, съхранявани в база данни. Те се използват заедно с уеб сървъри за управление на уебсайтове.

Всъщност, когато правим инсталация на WordPress, ние също трябва да създадем базата данни: сайтът и базата данни работят заедно.

4. Пощенски сървър

Пощенският сървър позволява изпращане, получаване и архивиране на електронна поща чрез комуникационна система, наречена SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Когато закупим място за хостинг, също имаме предоставена възможност от хостинг доставчиците за имейл кутии в личните домейни.

Тук се намесва сървърът за електронна поща, който ни позволява да изпращаме, получаваме и архивираме нашите съобщения. Освен това извършва дейности по филтриране на спам, сортиране на имейли по категории, решаване на други задачи, свързани с използването на електронна поща.

5. Файлов сървър

Файловият сървър е физически компютър, отговорен за централно съхраняване, разпространение и управление на данни, файлове и папки, така че други компютри в същата мрежа да имат достъп до тях. Често се използва в компании, за да направят архивираните данни достъпни за всички служители.

6. Сървър за игри

Ако си запален по видеоигрите, със сигурност си играл мултиплейър игри. Сървърът на играта позволява синхронизирането на действията на всички играчи и поддържането на данните за играта.

7. Прокси сървър

Прокси сървърът се вмъква между клиента и сървъра и действа като „посредник“ за предаване на информация. Това е система, която гарантира анонимност и действа като филтър за връзки.

Опростено може да се представи по следния начин: задаваш задача на проксито да поиска от сървъра да отвори дадена уеб страница, сървърът показва страницата на проксито и проксито я показва на теб. Използва се и за предоставяне на услуги за кеширане.

Тези услуги също се предоставят от междинен сървър между твоя компютър и сървъра. Този междинен компютър има за задача да записва страницата, генерирана от взаимодействието между PHP и базата данни. По този начин твоят компютър ще покаже страницата на кеша, която вече е била генерирана по-рано и следователно ще се покаже по-бързо. 

8. LAN сървър

Това е името на машина, до която е организиран ограничен достъп – например в рамките на корпоративна мрежа, разположена в предприятие. Благодарение на присъствието ѝ служителите, намиращи се на различни, дори отдалечени работни места, могат едновременно да използват информация – например счетоводна база данни. Такъв сървър позволява комуникацията по работни въпроси, проследяване на изпълнението на поръчки и решаването на много други задачи.

Функцията, изпълнявана от сървъра, зависи от вида на инсталирания софтуер.

Как да изберем сървър?

След като вече знаеш какво е уеб сървър и какви видове сървъри съществуват, нека да видим как да избереш правилния за теб. Когато искаш да създадеш уебсайт и да се абонираш за хостинг план, трябва да избереш правилния сървър за нуждите си:

 1. Споделен хостинг;
 2. Специален сървър;
 3. Облачен сървър.

Споделен хостинг

Споделеният хостинг е най-евтиното решение, но въпреки това предлага страхотна услуга.

Това е компютър, който е разделен на няколко виртуални сървъра, напълно независими един от друг, и това му позволява да изпълнява функциите на множество сървъри.

Следователно в един компютър може да има например 100 сайта, всеки със собствен домейн. Това е идеалното решение за тези, които нямат прекомерен трафик, поради ниските разходи.

Тъй като един компютър трябва да разпределя ресурсите си между всички сървъри, той няма да е подходящ за големи сайтове, като например голяма електронна търговия, които ще се нуждаят от по-висока производителност и по-голяма сигурност.

Специален сървър

В този случай ще бъде полезно да се използва специален или нает сървър, т.е. независим компютър, който захранва хоствания сайт със 100% от своите ресурси.

Облачен сървър

Облачен сървър е изчислителен сървър, който е виртуализиран, което прави неговите ресурси достъпни за потребителите отдалечено през мрежата. Базираните в облак сървъри са предназначени да предоставят същите функции, да поддържат същите операционни системи (ОС) и приложения и да предлагат подобни характеристики на производителността като третираните физически (и виртуални) сървъри, които работят в локален център за данни. Подходящи са за големи компании, които се нуждаят от повече производителност и по-голяма гъвкавост при управление от споделения хостинг. Облачните сървъри често се наричат ​​виртуални сървъри, виртуални частни сървъри или виртуални платформи (съкратено VPS или VDS).

Заключение

Сега, след като изяснихме какво е сървър, когато ти се наложи, вече имаш повече познания за избора на подходящ сървър за твоя проект. 

Накратко отговори на често задавани въпроси

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.