За силата на ума или „Мислещият човек“ на Джеймс Алън

Има книги, които понякога определят нови посоки в живота ни, карат ни да си направим самоанализ и да решим кое трябва да променим у нас, за да възприемаме света по друг начин и с усмивка. И светът да ни възприеме с усмивка. Тази книжка, която се чете за един час, е от тях.

За себе си мога да кажа, че е само потвърждение на това, което с годините сама съм открила. И съм променила. Потвърждение, изказано ясно и разбираемо.

Обичам да ходя километри и километри пеша и това открива възможност за ровене из мозъка и размисли върху много неща от битието и света. Мисля, че манията да сме постоянно на четири колела ни лишава от скъпоценни минути и часове за мислене. А изводите от една такава задълбочност в разсъжденията се оформят и остават като подсъзнателен помощник в живота ни.

Защо тази книга?

„Мислещият човек“ (As a Man Thinketh – James Allen) е написана преди много години, но посланието остава. Малко страници, които е удоволствие да се препрочитат. По-късно идеите от нея се повтарят и в „Тайната“ на Ронда Бърн.

Много определят „Мислещият човек“ за книга от типа такива за мотивация и личностно развитие. Но мисля, че тя е доста далеч от многото комерсиални книги на тези теми. Това е просто една книжка, която иска да ти каже, че е безмислено да чакаш помощ и промяна отвън, трябва да използваш силите в себе си и да премахнеш границите, които сам си поставил.

Всички ние се стремим да подобрим условията си на живот, но не желаем да подобрим себе си – и затова оставаме в безизходица.

Прочетох различни мнения за книгата. Имаше доста, които обезценяваха написаното, казваха че времето е друго, че е нещата са променени. Право на всеки е да вижда по различен начин живота си. Но искам да поясня, че в книгата се говори не за айфони и компютри, а за развитието на нашия мозък, а това не вярвам толкова да се е променило с времето.

Други разсъждават критично, че ако всички работеха върху себе си, както съветва авторът, то светът щеше да бъде пълен с добри хора. И това е наистина критика, предизвикваща смях. Защото си дава сама отговор. Повечето хора няма да се трогнат да прочетат книгта. Ще я разкритикуват само преглеждайки рецензия. А от прочелите книгата малко ще разберат. Още по-малко ще приложат…

Нещо за автора

Джеймс Алън е един от първите американски автори от началото на 20ти век, който прави сериозен анализ на личността и начина на мислене и развитието на вътрешния потенциал.

За сегашния ни свят, богат с толкова много информация, това което казва авторът не е ново, може да се намери в много източници. Но тук е поднесено по рационален начин.

Джеймс Алън (James Allen)  е роден през 1864 г.в Англия, в град Лайчестър. Остава сирак от малък и трябвало да работи и да се образова самостоятелно.

Като възрастен работи като чиновник в една кантора. Четял много, особено Лев Толстой, Чарлз Дарвин, много религиозни книги, предимно по източна религия – будизъм, индуизъм и конфуцианство.

През 1902 зарязва тази работа и се отдава на писателска дейност. Написва доста книги:

  • The Mastery of Destiny
  • The Way of Peace
  • Morning and evening thoughts
  • The Path of Prosperity
  • As You Think
  • и др.

За съжаление живее кратко – умира в 1912 г. на 48 г.

За книгата

Тук сме в областта на закона за привличането и позитивното мислене. Тези понятия не са нови за привържениците на аргументите (истинските привърженици са тези, които практикуват, а не само да четат и коментират). Има различни начини да се изрази концепция. Стилът на автора на тази книга прави представянето на концепцията ефективно и в дълбочина, макар кратко и в някои аспекти недовършено, тъй като не се е целяло разпростиране.

Основната идея е, че нашите мисли създават нашата реалност.Избрани цитати

Фактът, че всеки е творец на собствения си характер, ваятел на душата си и градител на съдбата си, може да бъде безпогрешно доказан, ако човек следи, контролира и модифицира мислите си, като наблюдава влиянието им върху самия него и околните, върху живота и благополучието му; ако съпоставя причината и следствието с търпелива практика и изследване и използва всяко свое преживяване – дори най-баналното и ежедневното – като средство за придобиване на онова познание за самия него, което води до ясен поглед над нещата, мъдрост и сила.

….

…когато сериозно се заеме да поправи недостатъците на характера си, човек постига незабавен напредък и бързо преминава през серия от промени.

….

Да погледнем няколко примера. Има хора, които са на дъното на нищетата. Те отчаяно копнеят средата и домашният им комфорт да се подобрят, но през цялото време кръшкат от работа и мамят работодателите си, защото възнаграждението им било недостатъчно. Тези хора не проумяват простите принципи, лежащи в основата на всяко благосъстояние. Те не само, че са неспособни да се издигнат от окаяното си положение, ами привличат към себе си още по-тежки условия, като се поддават на слаби, лениви и измамни мисли – и действат в съгласие с тях.

….

Ние не постигаме идеалните си условия за живот, докато не бъдем щастливи, здрави и благоденстващи – а щастието, здравето и благоденствието са резултат от хармонизирането между вътрешния и външния ни свят, между нас самите и средата. Ние започваме да се чувстваме щастливи, здрави и благоденстващи, едва след като престанем да се вайкаме и ругаем, и когато започнем да търсим скритата справедливост, която управлява живота ни. И докато се учим да настройваме умовете си към този регулиращ фактор, преставаме да обвиняваме другите, че са причина за състоянието ни, и се изграждаме със силни и здравословни мисли; преставаме да роптаем срещу обстоятелствата и започваме да ги използваме като средство за постигане на по-бърз напредък и за откриване на скритите сили и възможности в нас.

….

Tялото е слуга на ума. То се подчинява на неговите команди, независимо дали са зададени умишлено или машинално. Под влиянието на нездрави мисли тялото бързо се разболява и изпада в разруха; под действието на радостни и красиви мисли се подмладява и разкрасява.

Ако искате да подмладите тялото си, направете ума си красив. Мислите на злоба, разочарование и униние лишават тялото от здравето и красотата му. Киселата физиономия не идва случайно – тя е продукт на съответните мисли. Грозните бръчки са издълбани от завист, страдание и гордост.

….

Всеки трябва да набележи реална цел в сърцето си и да се стреми да я постигне. Трябва да направим тази цел централен фокус на мислите ни. Тя може да бъде духовна или материална, в зависимост от нагласите ни в конкретния момент. Каквато и да е, трябва сериозно да фокусираме мисловните си сили върху нея.

След като определим целта си трябва мислено да си набележим пътя за постигането ѝ, от който не бива да се отклоняваме. Мислите на съмнение и страх никога не постигат нищо и не могат да постигнат. Те винаги водят до провал. Целеустремеността, енергията, творческата сила и всички силни мисли изчезват, когато в нас се промъкнат страх и съмнение. Силата да творим идва от знанието какво можем да сътворим.

….

По-силните хора не могат да помогнат на по-слабите, освен ако последните не поискат да им се помогне, и дори тогава по-слабият трябва да стане силен със собствени усилия. Той трябва сам да развие онова, на което се възхищава у другите.

….

Който е победил слабостта си и се е отърсил от всички егоистични мисли, не е нито потисник, нито потиснат. Той е свободен.

….

Вселената не е благосклонна към алчните, непочтените и злите, дори ако понякога привидно изглежда да е така; тя помага на честните, великодушните и добродетелните.

….

Насърчавайте мечтите си; насърчавайте идеалите си; насърчавайте музиката, която извира от сърцето ви, красотата, която се оформя в ума ви, изяществото, което обгръща най-прекрасните ви мисли, защото от тях ще произтекат всички блажени условия, цялото райско обкръжение; от тях, ако им останете верни, най-накрая ще се изгради светът ви.

….

Глупавите, невежите и мързеливите виждат само привидния резултат от нещата, а не самите неща; говорят за късмет, съдба и шанс. Когато видят някой да забогатява, казват: „Какъв късмет извади!“ Като гледат друг да се прочува като велик учен, възкликват: „Какъв галеник на съдбата!“ А, забелязвайки благотворния характер и влиятелността на трети, отбелязват: „На всяка крачка го съпътства шансът!“ Не виждат изпитанията, неуспехите, борбата, през които доброволно са преминали тези хора, за да натрупат жизнения си опит; не подозират какви жертви са направили, какви дръзки усилия са положили, каква вяра са мобилизирали, за да преодолеят привидно непреодолимото и да осъществят мечтата на сърцето си. Те не знаят за тъмнината и терзанията; те само виждат светлината и радостта и наричат това „късмет“; не виждат дългия и мъчителен път, а само постигнатата цел, и го наричат „щастлива съдба“; не разбират процеса, а виждат само резултата, и го наричат „шанс“. Във всяко човешко начинание има усилие и има резултат; и величината на усилието е мерило за резултата. Това не е шанс. Така наречените дарби, сили, материални, интелектуални и духовни заложби са плодове на усилие; те са реализирани мисли, постигнати цели, осъществени мечти

….

Спокойствието на ума е един от красивите драгоценни камъни на мъдростта. То е резултат от дълги и търпеливи усилия за самоконтрол. Наличието му издава зрялост и нещо повече от обикновено познаване на законите и механизмите на мисълта.

Когато стигнем до това знание, ние възприемаме всички останали хора като резултат от мислите им и разбираме все по-ясно вътрешните връзки на нещата по закона за причината и следствието. Тогава преставаме да се тюхкаме, да роптаем, да се тревожим и скърбим и оставаме уравновесени, стабилни, спокойни.

Заключение

Книгата е полезна, за който може да вникне, осмисли, разбере и приложи. Промяната носи голямо осъзнаване на собствената сила, самочувствие, здраве, енергия и сигурност в живота.

Но в края на краищата всеки е свободен да избере тази система за промяна или не-промяна, за която си мисли, че работи за него.

Ето и линк към книгата на български.

Източник на основното изображение Pixabay.com.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.