Кой е мениджър на социални медии и какво прави?

Ролята на социалния мениджър и начина, по който тя се интегрира в структурата на една организация, може да окаже огромно влияние върху успеха на инициативите за социален бизнес

Нека веднага да дам определение на тази професия. Мениджър на социални медии (или социалният мениджър) е специализираната фигура, която отговаря за управлението на кампании в социалните медии от името на фирми, компании и хора на свободна практика.

Мениджърът на социални медии по същество е архитектът зад онлайн личността на марката. Той е движещата сила зад присъствието на марката в различни социални медийни платформи, отговорен за изработването и изпълнението на стратегии за ангажиране, привличане и задържане на вниманието на целевата аудитория. Той се грижи за разказите, насърчава взаимоотношенията и стимулира реализациите.

Дали това е достатъчно, за да се даде определение на професията? Всъщност не, не може да се обвърже въпросната фигура само с управлението на социалните мрежи, публикуването на постове и рекламни кампании.

В действителност мениджърът на социалните медии е нещо повече.

Кой е мениджър на социални медии и какво прави?
Кой е мениджър на социални медии и какво прави?

Кой е мениджър на социални медии

Той е професионалистът, който се занимава с дългосрочната организация на дейностите, които ще се извършват в различните социални мрежи.

Отговорностите на мениджърите на социални медии са толкова разнообразни, колкото и платформите, на които работят. Ето един поглед към тяхната многостранна роля:

1. Развитие на стратегия. Разработват цялостни планове, съобразени с целите на марката и целевата аудитория. Анализират пазарните тенденции, поведението на потребителите и стратегиите на конкурентите, за да разработят ефективни подходи.

2. Създаване на съдържание. От завладяващо копи до привличащи окото визуализации, мениджърите на социални медии са умели в създаването на съдържание, което е подходящо за аудиторията. Те адаптират форматите на съдържание, за да отговарят на всяка платформа и използват техники за разказване на истории, за да завладеят потребителите.

3. Ангажираност с общността. Изграждането и поддържането на общност около марката е изключително важно и това е основното в ролята на фигурата, която разглеждаме тук. Взаимодейства с последователи, отговаря за запитвания и обратна връзка и прави всичко възможно за повишаване на лоялността към марката.

4. Аналитични данни и информация. Вземането на решения, основано на данни, е неразделна част от тази роля. Използва инструменти за анализ, за да проследява ключови показатели за ефективността, да оценява провеждането на кампании и да извлича полезна информация за непрекъснато подобрение.

5. Управление на кампанията. Независимо дали става дума за стартиране на продукт, промоционална оферта или кампания за разпознаване на марката, мениджърите на социални медии организират цялостното ѝ управление. От идеята и планирането до изпълнението и анализа, те гарантират безпроблемно внедряване във всички канали, които използва марката.

6. Управление на кризи. В случай на отрицателна обратна връзка, противоречия или кризи, мениджърите на социални медии играят решаваща роля в управлението на репутацията на марката. Те използват бързи и ефективни комуникационни стратегии за смекчаване на щетите и възстановяване на доверието.

Ако компанията е значителна и има по-голям персонал, зает в маркетинга, тези мениджъри дърпат конците, които активират конкретните действия на специалистите във Facebook и други социални мрежи, компетентните лица по цифрова реклама, уеб копирайтърите и графичните дизайнери.

Виж още: Копирайтинг и копирайтър на свободна практика – за създаване на перфектното послание

Социалният мениджър вмъква дейността на различните професионалисти в по-широка маркетингова стратегия. Кои точно са професионалистите, които имат допирни точки с управителя на социалните медии? Какви са разликите им с него?

Разлики с други професии, свързани със социални медии

Разлики с други професии, свързани със социални медии
Разлики с други професии, свързани със социални медии, източник Mark Smiciklas

Мениджър на социални медии срещу Специалист по дигитален маркетинг:

 • Фокусира се конкретно върху управлението на присъствието на марката в социалните медийни платформи.
 • Отговорностите включват създаване на съдържание, ангажиране на общността, анализи и управление на кампании.
 • Основно загрижен за изграждането и поддържането на връзки с целевата аудитория чрез социални канали.
 • Акцент върху създаването на ангажиращо, споделимо съдържание, съобразено с уникалната аудитория на всяка платформа.
 • Възприема по-широк подход към онлайн маркетинга, обхващащ различни канали като търсачки, имейл и социални медии.
 • Отговорностите могат да включват SEO, SEM, имейл маркетинг и маркетинг на съдържание в допълнение към управлението на социални медии.
 • Фокусира се върху привличане на трафик, потенциални клиенти и реализации в множество цифрови допирни точки.
 • Изисква цялостно разбиране на стратегиите за дигитален маркетинг отвъд само социалните медии.

Мениджър на социални медии срещу Мениджър на общността:

 • Управлява присъствието на марката в социалните медийни платформи, като се фокусира върху създаването на съдържание, ангажираността и анализите.
 • Действа като глас на марката, оформяйки разкази и насърчавайки връзки с публиката.
 • Често отговаря за разработването и изпълнението на стратегии за социални медии, съобразени с по-широки маркетингови цели.
 • Основно се фокусира върху изграждането и поддържането на онлайн общности около марка, продукт или тема.
 • Ангажира се с членове на общността в различни платформи, модерира дискусии и адресира притеснения.
 • Работи за насърчаване на чувство за принадлежност и лоялност сред членовете на общността чрез редовни взаимодействия и подкрепа.

Мениджър на социални медии срещу Създател на съдържание:

 • Наблюдава присъствието на марката в социалните медийни платформи, създавайки и подготвяйки съдържание за ангажиране на аудиторията.
 • Отговаря за разработването на стратегически планове, управлението на кампании и анализирането на показателите за ефективност.
 • Работи за поддържане на последователност и идентичност на марката в социалните канали, като същевременно адаптира съдържанието, за да отговаря на всяка платформа.
 • Фокусира се основно върху създаването на съдържание, което може да включва писмени статии, видеоклипове, графики или мултимедийни активи.
 • Често работи самостоятелно или като част от творчески екип за генериране на оригинално и завладяващо съдържание.
 • Може да си сътрудничи с мениджърите на социални медии, за да съгласува усилията за създаване на съдържание с по-широки маркетингови стратегии.

Какво точно прави мениджърът на социални медии

След като описах какво прави този уеб професионалист, въпросът сега се върти около работната идентичност и изискванията за него. Какво трябва да може да прави?

На първо място, той трябва да познава основните динамики, които движат различните социални мрежи, със специфичен опит в рекламната дейност. Но преди всичко трябва да съчетае практическия аспект с организационния. Какво означава това?

 • Създава съдържанието, което трябва да бъде публикувано.
 • Организира редакционния календар.
 • Определя задачите на рекламата.
 • Насочва специалисти в различни операции.
 • Дефинира KPI (ключови показатели за ефективност).
 • Измерва получените резултати във времето.
 • Представя подробни отчети на клиентите.
 • Проучва работния контекст.
 • Разбира вида на таргета.
 • Включва социалните медии в маркетинговата стратегия.
 • Определя план за действие.
 • Трансформира го в оперативен план.
 • Прави разяснителен SWOT анализ.
 • Показва силните и слабите страни.
 • Идентифицира възможности и заплахи.
 • Определя бюджет, време и ресурси.

Как се става мениджър на социални медии и с какви умения? Възприемайки холистична визия на стратегията, успявайки да бъде отправна точка за публикуване и наблюдение на динамиката, която се развива около социалния канал.

Набор от умения, които се изискват

За да се отличи в ролята на мениджър на социални медии, човек се нуждае от разнообразен набор от умения, който съчетава креативност, аналитична проницателност и умения за междуличностни контакти. Някои основни умения включват:

Креативност. Способност да мисли извън кутията и да създава увлекателно съдържание.

Аналитични умения. Анализиране на данни, интерпретирането им и оптимизиране на стратегии въз основа на показатели за ефективност.

Комуникация. Силните умения за писмена и вербална комуникация са от съществено значение за ефективното разказване на истории и ангажирането на общността.

Адаптивност. Дигиталната среда непрекъснато се развива и мениджърите на социални медии трябва да са в крак с нововъзникващите тенденции и технологии.

Сътрудничество. Тясната работа с многофункционални екипи, включително маркетинг, PR и дизайн, изисква силно сътрудничество и умения за управление на проекти.

Какво казва експертът в областта Мат Навара за петте ключови умения на най-добрите мениджъри на социални медии:

Топ 10% от най-добрите мениджъри на социални медии, които някога съм наемал (най-добрите от най-добрите) изглежда имат нещо общо помежду си — притежават навици и поведение, които ги отличават от просто страхотните мениджъри на социални медии.

Мат Навара

Според Навара най-добрите мениджъри на социални медии са:

 • Многозадачниците – в състояние са да управляват множество проекти едновременно. Тези, които намират своята истинска страст в социалните медии, са изключително добри в многозадачността. Те могат да се концентрират върху това, което други може да смятат за еднообразна задача – умение, което е полезно, когато се управляват социални мрежи за няколко големи профила в Twitter, например. Хората, които обичат да работят в тази сфера, често са вълнувани от разнообразието и динамиката на работата, както и от необходимостта от многозадачност. Обсебените от социалните медии лесно се фокусират върху задачата, имат висока степен на точност (малко или никакви грешки в публикациите и други) и се стремят да поддържат всички дейности.
 • Суперманиаците на интернет културата – в работата си в социалните медии откриват своята „вечна страст“. Те са маниаци на социалните медии. Не само че обичат работата си, но са и вглъбени в интернет културата. Те са винаги първите, които забелязват ново вирусно меме или неудачен корпоративен туит. Те се вълнуват от звук, който става вирусен в TikTok, или от противоречив създател.
 • Увлекателните разказвачи – не е толкова важно самото събитие, колкото начинът, по който се разказва тази история. Техният начин на изразяване на детайлите, техният хумористичен подход или подчертаването на определени думи или моменти правят цялата ситуация още по-жива и забавна. Разказването на истории е изкуство – по същество е талант. Да създадеш образ с думи и да увлечеш аудиторията от началото до края е истинско изкуство. И много от най-добрите социални медийни мениджъри, са майстори в разказването на истории. Без значение дали пишат текст за туит, разработват концепция за видеоклип в TikTok или създават реклама в Instagram, умелите разказвачи са майстори в работата с думи. Тяхната способност да привличат вниманието и да го задържат, е изключително полезно умение. Те са превъзходни в генерирането на идеи за съдържание и в усъвършенстването на социалните медийни текстове.
 • Поемащите риск и нарушителите на правилата – знаят колко да рискуват, не се притесняват да преодоляват някои правила, когато става въпрос за присъствието в социалните медии. Екипът, зает с маркетинга в социалните медии, трябва да има творческа свобода. Често това води до оригинални и креативни идеи. Екипите на социалните медии трябва да бъдат способни да реагират бързо, за да използват неочаквани вирусни моменти.
 • Психолози любители – ако има една област от знание, която обикновено не се включва в курсовете за обучение в социалните медии (а би трябвало), то това е човешката поведенческа психология. Разбирането как хората могат да бъдат манипулирани да мислят, чувстват и действат по конкретни начини – чрез използването на различни думи, изображения, емоционални сигнали или други влияния – предоставя на управителя на социални медии съвсем нов комплект инструменти, които да използва, когато създава съдържание или пише текст за социални мрежи.

Как да станеш мениджър на социални медии

Критичният път на социалните медии: Уместност към резонанс към значимост
Браян Солис: Критичният път на социалните медии: Уместност към резонанс към значимост, източник Mark Smiciklas

Уместност: Първата (и може би най-важната) стъпка по този път към успеха на социалните медии е да се уверите, че вашите социални обекти са подходящи за вашите избиратели. 

Резонанс: Споделянето е важен елемент във всяка взаимноизгодна връзка и е критичен компонент на успешните социални обекти. Успешното споделяне на тези обекти води до втората стъпка по пътя, резонанс.

Значение: Ако трябва да разбием концепцията за УРЗ в проста формула, Уместност + Резонанс ще се равнява на цялостното значение на марката в тези дигитални общности (У+Р=З). Онлайн значимостта е спечеленото положение, което заслужаваме, измерено чрез нашите действия и думи.

Brian Solis, световноизвестен дигитален антрополог и футуролог

Пътят към това, да станеш уеб професионалист, никога не е лесен. Това се отнася за блогъра, консултанта по уеб маркетинг, SEO специалиста, копирайтъра.

И, разбира се, за социалния мениджър. Но какви са основните стъпки, които трябва да следваш, за да работиш със социалните медии и да изпълняваш задачите професионално?

 • Обучение.
 • Създаване на личен проект.
 • Започване на работа, дори като стажант.

С обучението добиваш сила, създаваш си гръб, изучаваш основите, придобиваш необходимите умения. Работата, дори стажантската, ти дава практическата основа.

Необходимо е обучение, за да станеш мениджър на социални медии

Как да станеш социален мениджър
„Като мениджър на социални медии вие трябва да можете да работите в многозадачен режим: на вашия компютър, на вашия лаптоп и особено на вашия смартфон вие управлявате всичките си потоци, блогове, социални мрежи и т.н., за да сте в крак с темпото на социалната мрежа. Това е забавление, но и трудна работа в същото време.“ Източник Urs Steiner

Чети книги, посветени на маркетинга в социалните медии, следвай блогове и Twitter профили и посещавай Facebook групи, посветени на темата. Това може да ти помогне да придобиеш умения

Днес има различни факултети, които предлагат учебни курсове за експерти в социалните медии,  мениджъри на общности и други фигури, свързани с дигиталното промоциране в социалните медии.

Книгите и университетът ти помагат да навлезеш по-дълбоко в теоретични и сродни теми. Практиката е посветена на задълбочено познаване отблизо и анализ – наблюдаваш, разпитваш.

Натрупай опит и се погрижи за собствен проект

Започни да си проправяш път нагоре, намери работа – дори като стажант – в уеб агенция и започни работа в света на дигиталния маркетинг.

Трябва да си изцапаш ръцете, за да станеш успешен специалист по маркетинг в социални медии, а не можеш да направиш това с клиентски проекти: рискуваш да нанесеш щети. Но можеш да започнеш с личен проект в сектора на социалните медии и да продължиш в тази посока.

Започни блог, създай общност, работи върху онлайн присъствието си и се научи да пишеш публикации във Facebook или в LinkedIn. Запознай се със статистическите данни и правенето на анализ, научи се да влияеш на алгоритма в Instagram.

Инструменти за мениджъри на социални медии

За да станеш професионалист в този сектор и да започнеш да печелиш, трябва да имаш различни умения. Сред тях е особено важно познаването на най-добрите инструменти, които са от полза.

Например:

ИнструментЗа какво служи
HootsuiteПлатформа за управление на социални медии
ChatGptAI за делегиране на помощни задачи, като създаване на план, идеи, текст
CanvaЗа създаване на графики, дизайни, reels, видео, аудио.
LoomЗа запис на екран с видео редактиране и видео съхранение
ShareXЗа заснемане на екран, споделяне на файлове и продуктивност
FeedlyНай-добрият четец на RSS емисии
Малка част от най-необходимите дигитални инструменти за социалния мениджър

Моят съвет: избери от стотиците дигитални инструменти в наличност сега, заедно с новите инструменти на изкуствения интелект, най-необходимите ти, с предимство мултифунционалните, и се специализирай в тяхната употреба.

Заключение

По същество мениджър на социални медии е цифровият пазител на марка, на който е поверена задачата да сърфира в непрекъснато променящия се свят на социалните медии, за да насърчи връзките, да стимулира ангажираността и да издигне присъствието на марката. Със стратегически начин на мислене, креативен усет и следене на пулса на онлайн тенденциите, той притежава силата да оформя възприятията, да предизвиква разговори и да оставя трайно въздействие в дигиталната сфера.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.