Копирайтинг и копирайтър на свободна практика – за създаване на перфектното послание

Ако сериозно искаш да овладееш копирайтинга като начин да печелиш пари, тогава е важно да разбереш, че това е като програмирането или бойните изкуства. Също отнема време и практика за овладяване.

Може би обмисляш промяна в кариерата или търсиш начини да разшириш своя набор от умения. Една професия, която набра голяма популярност през последното десетилетие, е писането на текстове тип копирайтинг на свободна практика. Но какво точно е копирайтинг и какво означава да си копирайтър? Какви умения и качества трябва да притежава един копирайтър на свободна практика, за да е успяващ и търсен?

В света на маркетинга и рекламата ролята на копирайтъра е от изключително значение. Копирайтърът е отговорен за изработването на съобщението, което ще бъде предадено на целевата аудитория. Изисква се комбинация от креативност, убедителни умения за писане и дълбоко разбиране на продукта или услугата, които се предлагат на пазара. Копирайтърите на свободна практика по-специално, играят решаваща роля за посрещане на непрекъснато нарастващото търсене на завладяващо съдържание. В тази публикация ще надникнем в света на копирайтинга и ще проучим какво е необходимо, за да се изградят успешни копирайтъри на свободна практика.

Копирайтинг и копирайтър на свободна практика - за създаване на перфектното послание
Копирайтинг и копирайтър на свободна практика – за създаване на перфектното послание

Какво точно е копирайтинг?

Общоприето е, че думата копирайтинг (от английски „copy“ – ръкопис и „writing“ – писане) означава процес на писане на текстове (съдържание) на рекламни теми.

Има милиони страници в интернет, стотици хиляди изскачащи послания на тях, хиляди реклами по търсачки, сайтове, телевизия, в градския транспорт… И за всичко са необходими текстове. Но само информацията не винаги продава нещо.

И въпреки очевидното преобладаване на рекламата в представите ни, копирайтингът не е непременно създаване на рекламни материали. По-скоро е писане на перфектно послание, за да се предизвика желаната реакция у човека. Реакциите са много различни, например:

 • купуване
 • вдъхновение
 • обаждане
 • осъзнаване
 • запомняне и т.н.

Възниква въпросът: каква е разликата например между журналист и копирайтър? Нали и журналистът пише текстове.

Разликата е в целите:

 • Журналистът професионалист се стреми да предаде информация на публиката, като ѝ даде възможност сама да си направи заключения.
 • Задачата на професионалния копирайтър е да формира необходимите заключения у аудиторията и да предизвика действие или процес.

Копирайтингът е решаването на проблеми (обикновено търговски) с помощта на текст. Основната цел на копирайтинга е да печели пари чрез продажба на стоки, услуги или идеи чрез текст или да получи някакъв друг полезен ефект.

Копирайтингът може да включва различни елементи, като заглавия, подзаглавия, описания на продукти, услуги, истории на марки, мисии и ценности на компании, уникални предложения за продажба (USP – Unique Selling Proposition), предимства, функции и много други.

Целта на копирайтинга е да убеди потенциалните клиенти да закупят продукт или услуга, да се запазят съществуващите клиенти или да се увеличат продажбите и приходите на компанията. Добре написаното копие трябва да бъде информативно, лесно разбираемо и убедително. Важно е да се отбележи, че копирайтингът не е същото, като креативното писане. Въпреки че и двете изискват творчески умения, копирайтингът е по-насочен към конкретната цел – да се убеди аудиторията да предприеме действие, докато креативното писане може да бъде използвано за развлекателни, културни или литературни цели.

Виж още: Контролен списък на копирайтъра

Какво означава да си копирайтър?

Какво означава да си копирайтър?
Какво означава да си копирайтър? Автор ProCopywriters

Копирайтърът е специалист, който професионално се занимава с копирайтинг.

От това разбираме, че копирайтърът е човек, който решава проблеми с помощта на текст.

Но не всеки знае как се става копирайтър и в какви области той се занимава. Повечето хора са твърдо убедени, че копирайтърът е нещо като журналист, филолог или писател. Въпреки че нито към първото, нито към второто, нито към третото има някакво отношение. Копирайтърът е една от специализациите на интернет-маркетолога, защото решава предимно маркетингови задачи.

Спецификата на работата на копирайтъра се състои в създаването на текстове, които да убеждават потребителите да закупят продукт или услуга, да посетят уебсайта на компанията или да се ангажират с бранда. Те трябва да бъдат креативни, но и да съобразяват с търсената целева аудитория и със спецификите на продукта или услугата, която се рекламира.

Копирайтърите трябва да бъдат добре запознати с маркетинговите стратегии и да имат голям опит в областта на рекламата и комуникациите. Те трябва да са наясно с всички качества и предимства на своя продукт или услуга, предимствата и недостатъците на съответните продукти на конкурентите и какви са нуждите на целевата аудитория.

Добрият копирайтър трябва да може да се адаптира към различни стилове на писане, да бъде внимателен към детайлите, да работи добре и в срок и да бъде наясно с последните тенденции в областта на маркетинга и рекламата.

Копирайтърите също така трябва да са в състояние да комуникират ефективно с клиентите на продукта, който продават. Те трябва да бъдат в състояние да предоставят професионално мнение и да работят в екип с други професионалисти, като графични дизайнери, уеб разработчици и мениджъри на проекти.

Какво означава да си копирайтър на свободна практика?

Копирайтърът на свободна практика е човек, който пише съдържание за компании или бизнеси. Той работи като независим изпълнител за себе си, а не като служител на компания или организация.

Копирайтърите на свободна практика работят за различни клиенти, които могат да бъдат фирми, медийни агенции, уеб сайтове, блогъри и други. Те могат да се заемат с различни видове проекти, като създаване на рекламни текстове, статии, прес релийзи, описания на продукти, електронни книги и други.

Кариерата на копирайтър на свободна практика през годините имаше много предимства. Тази работа позволява на човек да печели пари за писане, използвайки своята креативност.  Копирайтърите фрийлансъри могат да избират по кои проекти да работят и кога. Във връзка с това си съставят и своите работни графици с крайни срокове. Друго предимство на работата като копирайтъри на свободна практика е, че обикновено работят от разстояние, което им дава свободата да работят от вкъщи или на друго предпочитано място.

В последните години обаче, тази категория професионалисти също попадна под заплахата да бъдат заместена от появилите се десетки успешни и продължаващи да се развиват уеб инструменти на базата на изкуствен интелект.

От една страна евтиният и стандартизиран копирайтинг, рерайтинг, някои видове реклама, може би ще бъде заменен от изкуствения интелект (ИИ) много по-лесно. От друга страна копирайтъри, които са били ценени и заплащани заради своите нестандартни идеи и концепции, които знаят как да привличат вниманието на потребителите и да ги убедят да се ангажират с бранда, ще продължават да бъдат търсени.

Да, можем да говорим за едно деление на два вида копирайтинг по размер на заплащане и принципно:

Два вида копирайтинг

Копирайтингът може да бъде разделен на две големи области: евтин и скъп. Те се различават коренно, както принципно, така и като заплащане.

Евтиният копирайтинг е генериране на текстово количество, обикновено на различни борси за съдържание. Плаща се малко.

Скъпият копирайтинг е разработване на текстове за решаване на задачи по продажба на стоки, услуги и идеи. Хонорарът е доста по-висок.

Евтин копирайтинг (псевдо копирайтинг)

Това е нискоквалифицирана работа, при която копирайтърът получава заплащане за всеки хиляда знака (наричана още работа за килограми). Най-често за тази работа авторите отиват на така наречените борси за съдържание или борси за копирайтинг – специални сайтове в Интернет, където клиентите дават задачи. Работата е нискоквалифицирана. През повечето време просто трябва да се пренапише текст (рерайтинг).

Рерайтингът е процес на пренаписване на съществуващи текстове в Интернет с уникални думи.

Скъп копирайтинг (истински)

При скъпия копирайтинг заплащането е с порядък по-високо, а конкуренцията е десет пъти по-малка. Това е така, защото на истинския копирайтър се плащат пари не за хиляди знаци, а за решен проблем. И тук дори два реда текст могат да струва огромна сума.

Копирайтърите никога не пренаписват. Те създават уникален текст.

Уникалността е числов параметър, който показва колко различен е текстът от други вече публикувани в Интернет. Тя се оценява от различни програми.

Основни предимства и предизвикателства на копирайтинга на свободна практика

Основните предимства на копирайтинга на свободна практика включват:

 1. Гъвкавост – копирайтърите на свободна практика имат голяма гъвкавост по отношение на работното време и местоположението, което им дава възможност да работят от всяко място и да определят своите работни часове.
 2. Контрол – те имат пълен контрол върху проектите си, което им позволява да избират такива, които са в съответствие с техните умения и интереси.
 3. Разнообразие – могат да работят с различни клиенти и проекти, което им дава възможност да развиват своите умения и професионализъм.
 4. Възможност за по-високи доходи – копирайтърите на свободна практика често имат възможност да постигнат по-високи доходи, особено ако работят с повече клиенти и проекти.

Копирайтингът на свободна практика има и друга страна – някои предизвикателства, като например:

 1. Нестабилност на доходите – те не получават стабилен месечен доход, като този на служители в организации.
 2. Привличане на клиенти – трябва да бъдат добри в привличането на клиенти, което може да изисква време и усилия за маркетинг.
 3. Управление на времето – трябва да умеят да управляват своето време и да се грижат за управлението на проектите и бюджета.
 4. Конкуренция – в копирайтинга на свободна практика тя е голяма, тъй като има много копирайтъри на пазара, които предлагат подобни услуги. Напоследък се добави и огромната конкуренция на инструментите с изкуствен интелект.

Копирайтърите на свободна практика трябва да се стремят да постигнат равновесие между гъвкавостта и стабилността, за да могат да се наслаждават на своите професионални постижения и да си създадат успешна кариера.

Как да започнеш кариера като свободен копирайтър

Как да започнеш кариера като свободен копирайтър
Как да започнеш кариера като свободен копирайтър, автор Merlijn Hoek

За да започнеш кариера като свободен копирайтър, е важно да се следват няколко стъпки:

Първата стъпка е инвестиция в себе си.

За да станеш копирайтър, първо трябва да си получил поне минимална системна база знание за интернет маркетинга.

След това да започнеш разработване на своите умения за копирайтинг. Обучението може да е чрез онлайн курсове или книги и други материали по темата, с които мрежата изобилства. За да се развият тези умения, е важно да се практикува писането на различни видове материали и да се постигне перфекционизъм в граматиката и стиловете на писане.

Като следваща стъпка трябва да започнеш да се замисляш за създаване на портфолио. То е най-важният инструмент на копирайтъра. В него се включват примери на неговата работа. Можеш да включиш реални проекти или задачи, които си извършил, както и примери на създадени от теб материали, като например статии, брошури, прес-съобщения, лендинг страница и други. Включи най-добрите си проекти, референтни писма от клиенти и всичко, което би могло да покаже твоите умения. Можеш да създадеш портфолио чрез онлайн платформи като LinkedIn, Upwork или дори чрез личен уебсайт.

Направи промоция на услугите си. Популяризирай портфолиото си и го представи на потенциални клиенти. Можеш да направиш това чрез уебсайт, блог, социални медии и участие в копирайтинг форуми или онлайн общности. Сподели примери на твоите писания и умения. Взаимодействай с други копирайтъри. Това ще помогне на потенциалните клиенти да открият твоите услуги. Тук основното е създаването на контакти.

Важно е, да имаш реалистични очаквания за започването на кариерата си и да си готов да работиш с много пот за първите си клиенти.

Ето още едно от най-важните неща: установяване на цена. Трябва да установиш реалистична цена за услугите си. Тази цена може да се определи въз основа на трудността на проекта, изискванията на клиента и опита ти като копирайтър.

За да се закрепиш в тази индустрия, е важно да се учиш постоянно и да следиш новите тенденции.

Виж още: Уроци за копирайтъри от Volkswagen и класическите му реклами

Основни умения и качества, които трябва да има един копирайтър

Един добър копирайтър се отличава със следните качества:

 1. Създава убедително и ефективно копие за въздействие върху целевата аудитория.
 2. Разбира маркетинга и продажбите, с какво да мотивира хората да закупят продукта или услугата.
 3. Умение за изразяване, за да може да представи информацията по такъв начин, че да бъде разбрана от възможно най-голям брой хора.
 4. Знае как да използва правилния тон и глас и така да привлича вниманието на аудиторията, както и да я убеди да предприеме действие.
 5. Умее да пресъздава гласа на бранда, с цел да се подсили усещането за идентичност и лоялност на клиентите.
 6. Работи в срок, организиран, отговорен за своята работа, както и надежден.
 7. Има креативен подход към работата си, като постоянно търси нови и оригинални начини за представяне на продукта или услугата.
 8. Изследователски умения, за да провежда изследвания по темата, за която ще пише, както и за целевата аудитория, пазар и конкуренти и да намира иновативни начини за свързване с тях
 9. Внимателно преглежда копието и не прави грешки в правописа, граматиката или пунктуацията.
 10. Способност за редактиране на своите текстове, за да ги направи по-ефективни и да привлече повече внимание.
 11. Умение за работа в екип с други професионалисти, като например графични дизайнери, уеб разработчици и мениджъри на социални медии.
 12. Умение за създаване на съдържание за различни медии, като например уебсайтове, социални медии, рекламни материали, прес релийзи и други.
 13. Умения за продажба на своите услуги и намиране на нови клиенти.
 14. Страст към писането, да се стреми към постоянно усъвършенстване на своите умения.
 15. Да търси обратна връзка от клиентите и да може да се адаптира към нея, за да подобри своята работа.
 16. Технически умения: Трябва да е запознат с инструментите и платформите, които се използват за създаване и публикуване на цифрово съдържание, като системи за управление на съдържанието (CMS), софтуер за уеб дизайн, инструменти за SEO и др.
Основни умения и качества, които трябва да има един копирайтър
Основни умения и качества, които трябва да има един копирайтър, за да не прави пропуски, автор ProCopywriters

Като цяло, добрият копирайтър трябва да има комбинация от технически и творчески умения, които да му позволяват да създава копие, което да е ефективно в задачите си да продава даден продукт или услуга.

Време е да се върнем на копирайтинга на големия професионалист на свободна практика.

Насоки на копирайтинга

Обърни внимание: Текстът на копирайтъра винаги е обвързан със задачата. Колкото по-трудна е задачата, толкова повече пари са свързани с нея, толкова по-голяма е отговорността, толкова по-висока е цената и толкова повече печели копирайтърът.

Ще разгледам накратко различни задачи на копирайтъра.

1. Текстове за сайтове

Включва:

 • текст за начална страница;
 • за компанията (About, За нас);
 • продуктова страница
 • служебни страници и др.

Тези текстове решават два проблема: привличане на хора от търсачките (т.нар. SEO копирайтинг , LSI копирайтинг и др.) и прехвърляне на тези хора към следващия етап на взаимодействие: конверсия, водене към други страници и т.н.

Текстове за сайтове
Текстове за сайтове – SEO копирайтинг, източник Wikimedia

2. Текстове за печатна реклама

Тук мнозина са объркани, вярвайки, че копирайтърът е донякъде подобен на журналист. Но има голяма разлика. Журналист пише статии, за да информира. Копирайтър – да получи резултата под формата на отговор. Освен това печатната реклама не се ограничава само до статии. Включва брошури, флеъри, билбордове и много други.

3. Търговски предложения

Отделна, особено печеливша посока на копирайтинг. Много копирайтъри дори го избират за себе си като тясна специализация.

4. Целеви страници (или Landing Page)

Друга голяма тенденция. За целта копирайтърът разработва прототип, който струва 3-4 пъти повече от обикновен текст или статия. Целта на целевата страница е, да превърне читателя в купувач или да го убеди да отговори с едно от няколко целеви действия.

5. Скриптове и сценарии

Това включва сценарии, както за реклами, така и за видео и аудио клипове, също и скриптове за продажби.

6. Бели книги

Или whitepaper. С появата на криптовалутите и ICO, те се превърнаха в нова отделна област на копирайтинг. И е една много печеливша посока.

7. Изпращане на имейл бюлетини

Друга независима посока, която копирайтърите често избират като специализация.

8. Реклами за табла за маркетплейси и контекстна реклама

Първите са идеален вариант за начинаещи. Един от най-лесните вектори за овладяване, за да се започне.

9. Реклами и текстове в социалните мрежи

Обикновено текстовете за социалните мрежи се пишат от SMM специалисти. Понякога обаче SMM мениджър обединява усилията си с копирайтър за решаване на сложни проблеми.

10. Текстове за потребителски интерфейси

Наричат ​​се още технически писатели или UX копирайтъри (от англ. UX – User Experience – потребителско изживяване). Да не се бърка с UX професионалистите, които проектират потребителските интерфейси.

Заключение

С тази публикация исках да дам някои първи насоки на човек, който има намерение да се опита в това поле – полето на копирайтинга и на копирайтър на свободна практика. А те се изразяват в тези основни пунктове:

 • Какво е копирайтинга и каква е целта му.
 • Основни умения и качества, които трябва да има един копирайтър.
 • Основни полета на действие на един копирайтър на свободна практика.
Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.