Как да съчетаваме SEO копирайтинг и ChatGPT, изкуственият интелект

Как се използва AI за копирайтинг от гледна точка на SEO

Както се разбра от предишни публикации тук, ChatGPT е много гъвкав инструмент не само за обикновен текст по дадена тема, но въобще за SEO копирайтинг. Изкуственият интелект е истински помощник в редакционната продукция. Може да бъде в голяма помощ на SEO копирайтърите, ако знаят как да го използват. Това означава да знаят да задават точните въпроси. Тук ще дам няколко примера за това, как да съчетаваме SEO копирайтинг и ChatGPT.

Потенциално AI може да пише съдържание автономно, като се започне от предоставената информация (въпреки че прецизността на резултатите може да бъде спорна). Това обаче не е препоръчаният начин за неговото използване. Трябва да запомним едно нещо – на сегашно ниво може да ни бъде помощник, но не и заместител. Хубаво е да се научим да делегираме механични части от производството на SEO ориентирано съдържание към приложението, спестявайки ценно време. ChatGPT може да извършва проучване на ключови думи, скелет и структура на текст по тема, преработки на текст, дори да произвежда съдържание в HTML, което след това да продължим да разширяваме и персонализираме според нашите нужди.

ChatGPT съхранява предишни заявки, направени със същия акаунт (ако съответните разговори не са изтрити), така че можеш постепенно да извикваш вече създадените данни и да получаваш все по-прецизирана обработка.

Как да съчетаваме SEO копирайтинг и ChatGPT
Как да съчетаваме SEO копирайтинг и ChatGPT

Полезни 15 ChatGPT prompts за SEO копирайтинг

Нека да видим списък с prompt със сродни примери, които можем да използваме за SEO копирайтинг дейности. В тази статия ти показвам примери за prompt, които очевидно можеш да персонализираш със спецификите и аргументите, които са подходящи за теб.

Изследване на ключови думи

ChatGPT може да ни даде подсказки за ключови думи, свързани с дадена тема, въз основа на които да разработваме заглавия на публикации, статии, описания и заглавия на абзаци.

Използваме подкана към ChatGPT (използвам английски за промптовете за по-качествени резултати) като:

Изброй 10 ключови думи в полето „изграждане на връзки“ за МСП (малки и средни предприемачи), малки предприемачи, студенти по уеб маркетинг.

Изследване на ключови думи
Изследване на ключови думи

Групиране на ключови думи (keyword clustering)

Нуждата от определяне на ключовите думи е явна, но те се използват най-добре, когато са организирани по логичен начин.

Можем да използваме подкана за групиране на ключови думи според даден критерий.

Използваме подкана като:

Раздели предишните ключови думи на групи от по три, като първо покажи по-общите ключови думи, а след това по-конкретните.

Групиране на ключови думи (keyword clustering)
Групиране на ключови думи (keyword clustering)

Помощ в създаване на заглавие

Заглавията са много важни елементи от SEO на страницата, така че те трябва да бъдат внимателно обмислени, за да информират с точност, но също така да бъдат завладяващи и да насърчават кликванията.

При създаване на заглавията може чудесно да бъде приложена помощта на GPT, но имай предвид, че човешката креативност все още е необходима в това поле, за да се откроиш от конкуренцията. Познаването на сектора ще ти позволи да използваш творчески помощта на AI за създаване на целеви заглавия.

В този случай ще създам prompt, посочващ максималната дължина, ключовата дума за използване и информация за предоставяне:

Създай примерно заглавие (максимум 60 знака) на тема „TikTok за рекламиране“.

Заглавието трябва да съдържа ключовата дума „TikTok рекламиране“ и да указва ефикасност на използването за целта на тази социална мрежа.

Помощ в създаване на заглавие
Помощ в създаване на заглавие

Помощ в създаване на описанието (meta description)

Описанията (meta description), дори и да нямат пряко SEO влияние, са важни за привличане на вниманието на потребителите. Кратките, но завладяващи презентации са в състояние да привлекат кликвания върху резултатите на сайта в SERP и да получат трафик от потребители, потенциално заинтересовани от решенията, които ще им предложи конкретната публикация.

Използваме подкана, подобна на предишната:

Създай примерно описание (максимум 150 знака) на тема „TikTok за реклама“.

Описанието трябва да съдържа ключовата дума „TikTok за реклама“ и да посочва как да правим маркетинг в TikTok.

Помощ в създаване на описанието (meta description)
Помощ в създаване на описанието (meta description)

Изграждане на връзки (link building)

ChatGPT може да създаде списък от редица сайтове, които – по негова преценка – са подходящи за дадена тема.

Не смятам, че всички изброени сайтове са съответстващи на преценките за важност, приписани от Google.

Това обаче е информация, която ни се връща безплатно от инструмента и която можем да обработим според нашите познания за сектора. Възможно е, също така, в случай на по-специфични сайтове инструментът да е в състояние да предостави по-полезни предложения.

Виж в тази публикация: Сериозен и конкретен урок за ChatGPT

Използваме подкана като:

Покажи ми списък от 10 авторитетни сайта за ключовата дума „изграждане на връзки“:

Изграждане на връзки (link building)
Изграждане на връзки (link building)

Вътрешни връзки

ChatGPT може да ни предложи списък с теми, към които да направим връзка в рамките на съдържание по дадена тема. Започвайки от предложенията, ще можем да изберем вътрешните страници за свързване, които са най-близо до основните пунктове на съдържанието.

Използваме подкана като:

Трябва да вмъкна вътрешни връзки към сайт с тема „TikTok for Advertising“ в статия, която говори за маркетинг в TikTok. Кажи ми 10 теми в сайта, към които мога да направя връзка от тази статия.

Вътрешни връзки
Вътрешни връзки

Изследване на теми

ChatGPT може да предложи списък с теми, свързани с първоначална идея. Можем да го използваме за създаване на теми за статии в блогове, заглавия за публикации на гости, идеи за редакционния план.

Ние използваме подкана като тази:

Предложи ми 10 примера за статии за изграждане на връзки, които могат да получат трафик от Google.

Изследване на теми
Изследване на теми

Създаване на структура на публикация

ChatGPT е достатъчно гъвкав, за да напише структурата на цяла блог статия от нулата. Чрез съответните подкани можем да посочим форматирането на желаното ниво на таг <H>, ключовите думи, които трябва да се използват и т.н.

Използваме подкана като:

Напиши структура на публикация по темата „Изграждане на връзки“. Постави две заглавия с таг <H2>. Всеки таг <H2> да има таг <H3>. Всеки таг да съдържа ключова дума от предишния списък.

Създаване на структура на публикация
Създаване на структура на публикация

Често задавани въпроси (FAQ)

ChatGPT може да създаде списък с често задавани въпроси по дадена тема. Това е много полезно за бързо съставяне на страници с често задавани въпроси, свързани с определен бизнес, или за вдъхновение за създаване на информативни статии по темите, които са най-търсени от целевата аудитория.

Използваме подкана като:

Покажи 10 често задавани въпроса в областта на “TikTok for Advertising”.

Често задавани въпроси (FAQ)
Често задавани въпроси (FAQ)

Перифразириране

Когато имаме готов текст, който не ни удовлетворява, ChatGPT ни помага да го пренапишем според желаните параметри.
Например, можем да поискаме да включим или изключим определени ключови думи, да използваме определени изрази, за да получим даден резултат.

Използваме подкана като:

Пренапиши този параграф, като използваш ключовата дума „Стратегия за съдържание“ веднъж и без да използваш думата „конкуренция“.

Пренаписване на параграф
Пренаписване на параграф

Помощ от GPT в използване на синоними

Рискът от злоупотреба с едни и същи ключови думи съществува винаги. ChatGPT ще ни подскаже синоними и думи с подобни значения, които да използваме, за да бъде текстът по-естествен. Това е полезно и за прихващане на търсения, които използват различни ключови фрази от тези, които сме заложили отначало.

Можем да използваме ChatGPT, за да създадем списък със синоними чрез подкана като тази:

Изброй 5 ключови думи в полето „Рекламиране в TikTok“ в електронна таблица и намери два синонима за всяка ключова дума. В първата колона въведи ключовите думи, във втората колона вмъкни техните синоними.

Помощ от GPT в използване на синоними
Помощ от GPT в използване на синоними

Обобщаване, резюме на текст

Можем да поискаме от ChatGPT да трансформира изходен текст в по-кратък със същия смисъл.

Използваме prompt като този:

Резюмирай следния текст, като при необходимост ще посочим желаната дължина, дали определени ключови думи трябва да присъстват или не и т.н.

Обобщаване, резюме на текст
Обобщаване, резюме на текст

Форматиране и обработка на данни

Можем да използваме подкана от този тип, която всеки да персонализира според очаквания резултат:

Вмъкни 10 ключови думи и идеи за статии в полето „TikTok рекламиране“ в електронна таблица, където ключовите думи са в първата колона, а идеите за статии са във втората колона.

Форматиране и обработка на данни
Форматиране и обработка на данни

Създаване на редакционен календар

GPT може да бъде използван, за да създадем списък с теми, които да бъдат обхванати в възможно най-много статии, както за нашия блог, така и като гост публикация за външни сайтове. Очевидно стойността на резултата зависи от прецизността на командите, които предоставяме на приложението.

Ние използваме такава подкана:

Създай електронна таблица в три колони.

Въведи в първата колона 10 ключови думи за статии на тема „TikTok рекламиране“.

Във втората колона въведи 10 заглавия на статии, всяко от които е свързано със съответната ключова дума в първата колона.

Въведи 10 дати на равни интервали от 1 април 2023 г. до 31 май 2023 г. в третата колона.

Създаване на редакционен календар
Създаване на редакционен календар

Създаване на HTML код

Най-интересният потенциал на ChatGPT се крие във възможността за създаване на информационен код за изпълнение на различни функции (и на различни програмни езици).

Mожем да генерираме структура в HTML, която да бъде поставена на нашата уеб страница.

Можем да направим prompt за посочване на всички желани спецификации от необходимия HTML код:

Създай HTML код  на този текст:

Tова е моят блог, в който помествам тази публикация за SEO копирайтинг и ChatGPT, изкуственият интелект, използван като асистент в работата на SEO копирайтъра.

Думите „SEO копирайтинг“ са с удебелен шрифт, а „ChatGPT, изкуственият интелект“ съдържа връзка към “https://ivytechnoweb.net” con tag target=”_blank”.

HTML код, създаден от ChatGPT
HTML код, създаден от ChatGPT

Заключение

Това са само няколко примера за потенциала, който ChatGPT ни предоставя за SEO копирайтинг. Имаш нужда от подходящи функции за постигане на специфични ефекти? Разкажи ми за това в коментарите.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.