Фокусът е избор, целта е по-важна от препятствието

Успяваш ли се да се фокусираш върху най-важното за деня? Успяваш ли да определиш кое е най-важното за момента? Можеш от тук да си вземеш още някоя бележка по въпроса.

„Фокусът е избор.“ Така започва великолепна публикация от Сет Годин, в която той пише за необходимостта да се намери начин да се визуализира целта, без човек да се разсейва от останалото:

Маратонецът, който се фокусира върху това колко го боли пръстът на левия крак, ще бъде оставен в прахта от бегача, който се фокусира върху победата.

– Сет Годин
Фокусът е избор
Фокусът е избор

Фокусът е избор. Фокусиране върху успеха

Възможно е и кракът на победителя да го боли също толкова. Болката е въпрос на възприятие. Имаме избор къде да насочим вниманието си.

В нашата власт е дали да преживяваме отново и отново минали несправедливости, да се фиксираме върху стари обиди и ежедневно да лекуваме рани. В нашата власт е да си спомняме провалите или да си визуализираме бъдещи провали.

Но също в нашата власт е да си представим отличните резултати, за които работим, да почувстваме благодарност към онези, които са ни довели дотук и да се насладим на очакванията за това, което предстои. Не е лесно да променим концентрацията или да я контролираме, поради което толкова малко хора успяват да го направят.

Трябва да се работи в дългосрочен план. Миналото трябва да служи само, ако помага да променим начина си на виждане на важното, в което да се фокусираме.

Причини за неуспешно фокусиране

Успяваме с фокусирането, когато активираме вниманието си върху цел или мисъл. Да активираме означава да задвижим и насочим способностите си към тази точка, към нещо, което искаме да решим или постигнем.

Често, за да се утешаваме за неспособността си за фокусиране, си представяме, че това е добродетел на страхотните стрелци, на играчите, които отбелязват голове, на бегачите, които пресичат финалната линия първи. В действителност всички можем да го култивираме, с големи ползи за нашата работа, за бизнеса, дори за нашите взаимоотношения.

Фокусиране при бягане
Фокусиране при бягане, снимка на Jonathan Chng на Unsplash

Какво ни отдалечава или отклонява от желанията, от възможните резултати, от решенията?

Страхът да не успеем, неспособността да се подчиним на приоритетите си, но също така разсейването, дезорганизацията и липсата на самодисциплина.

Концентрираното мислене е резултат от мотивация и обучение. Накратко, фокусът е избор на доверие, ентусиазъм, решителност, както и процес на обучение.

Как можем да започнем да се фокусираме?

Преди всичко трябва да разберем, че нашите мисли, стъпки, поведение силно влияят върху настоящето и бъдещето ни. Ние държим юздите и отговорността за нашия живот в ръка, така че от нас зависи да решим в коя посока да поемем.

Когато цялата ни енергия работи в една посока, шансовете да се справим добре, да разберем ситуацията, да се сблъскаме с трудността и да намерим отговор, се увеличават. Това е така, защото увеличава способността ни да разбираме и реагираме на дадена ситуация.

Вниманието има огромна сила.

Сила, която не се проявява само конкретно, например с решението на проблем, но и като условие за психологическо благополучие. Спираме да жонглираме с твърде много умствени тежести, проектираме се върху целта си, изваждаме ресурсите си, влагаме оптимизъм в способностите си.

Вниманието е онова блажено преддверие на щастието, което велики учени отдавна са изследвали. Ключ с изключителна сила, за човешки взаимоотношения, за спортни успехи, за професионално удовлетворение.

Вниманието ни държи тук и сега. Фокусираните хора никога не се заплитат в миналото и не се страхуват от бъдещето.

Внимателният човек присъства, наслаждава се на момента, успява да даде най-доброто от себе си.

Наблюдавам хора, които докато вършат една задача се фокусират умствено върху още 2-3 други задачи. Не всички успяват да го правят успешно, това е важно. В резултат се появяват стресови ситуации, негативни мисли за неуспех, мисли за упадък на собствените способности.

Вместо това да се опитаме да си създадем стълба, опряна на вярната стена, която трябва да изкатерим. Да започнем да мислим само за следващото стъпало на тази стълба, да наблюдаваме добре крачките си, да се потопим напълно в този момент.

Как ще фокусираме вниманието си е до голяма степен избор

Когато говоря за фокусиране на вниманието, говоря за изпълнение на задачи, които са важни за нас, и говоря за това как фокусираме мисленето си. Например, ако сме в конфликт с партньорите си в бизнеса, можем да изберем да се оплачем от това, което правят, или да изберем да проявим любопитство как бихме могли да общуваме по различен начин. Ако подготвяме за пазра ново предложение, можем да се фокусираме как да го направим перфектно или можем да се поинтересуваме какво ще го направи готово за пускане на пазара.

Ако не знаеш къде отиваш, всеки път ще те отведе там.

– съветите на Чеширската котка към Алиса в „ Алиса в страната на чудесата “ на Луис Карол 

Без ясна посока и фокус всеки път ще ни отведе там, където трябва да отидем. Грег Маккеоун, съвременен лидер на мисълта за есенциализма (изкуството да правиш по-малко, но по-добре), подкрепя идеята на Карол със собствената си версия:

Ако вие не приоритизирате живота си, някой друг ще го направи.

– Грег Маккеоун

Може би един от най-големите подаръци и отговорности в живота ни, е да решим върху какво да се фокусираме и къде искаме да вложим енергията си. Ако прекарваме много време, съсредоточени върху неща, от които бихме искали да се освободим, и само малко време върху това, което е най-важно за нас, губим ценни години от живота си.

Ако наистина имаме проблеми с фокуса?

Повечето хора нямат проблеми с фокусирането. Имат проблеми с вземането на решение.

Вместо да свършим трудната работа да изберем едно нещо, върху което да се съсредоточим, често си внушаваме, че многозадачността е по-добрият вариант. Това е неефективно.

Признавам, че не е лесно, поне не в началото, да изберем къде да насочим вниманието си. Нашите мозъци са свикнали да работят по начините, по които ги използваме с течение на времето. Така че, ако винаги сме се действали разпръснато, мозъкът ни няма навик, който да помага на съсредоточаването. Създаването на такъв навик може да изисква сериозно ангажиране и то за по-дълъг период. Но винаги може да се успее.

Когато фокусираме мозъка си по определени начини, укрепваме синапсите или връзките между невроните, свързани с дейността, в която сме ангажирани. Невроните, които се задействат заедно, се свързват заедно.

Пренастройването на мозъка е като вдигане на тежести. В началото може да ни се стори трудно, но колкото повече го правим, толкова по-силни стават връзките.

Въпреки че има много практики, които могат да помогнат за засилване на фокуса си, искам да съсредоточа върху практика, използвана от невронауката за промяна на навиците.

Върху какво се фокусирам? Насочващ въпрос

Тази практика започва с водещия въпрос: Върху какво трябва да се фокусирам?

Невронауката показва, че колкото повече сме наясно с вътрешния си опит, толкова по-голяма е способността ни да променим, както вътрешния си опит, така и външното си поведение.

Задаването на въпроса върху какво да се фокусира вниманието ни, трябва да е последвано от осъзнаване, кое разсейва фокуса. Колкото повече осъзнаваме как да обръщаме внимание, кое ни пречи и да избягваме разсейващите фактори, толкова по-голям избор имаме да изберем как да се съсредоточим.

Ето една тренировка

Можеш да използваш за целта фрирайтинга – свободното писане. Тази практика е много креативна, релаксираща, но в същото време обучава фокусирането.

Вземи лист хартия и химикал (по-добре дневник за писане тип фрирайтинг). След това задай таймер поне за 5 минути. Започни да пишеш по теми, които ти се появяват в момента в мисълта.

Може да забележиш къде фокусираш вниманието си, докато пишеш. Запиши всичко, което ти възниква в мисълта, без да се връщаш да редактираш. Хубаво е това да се практикува всеки ден в продължение на пет минути.

Фрирайтинг - свободно писане
Фрирайтинг – свободно писане, източник Giulia Forsythe

Стратегията на Уорън Бъфет „2 списъка“ за фокусирано внимание

Един от успешните методи за фокусиране на вниманието върху това, което има значение, и елиминиране на това, което няма, идва от известния инвеститор Уорън Бъфет.

Бъфет използва проста стратегия за производителност в 3 стъпки, за да помогне на своите служители да определят своите приоритети и действия.

Стъпка 1: Записване на 25-те най-добри неща, които искаме да постигнем тази седмица.

Стъпка 2: Заграждане на топ 5 цели.

Стъпка 3: Получаваме два списъка. 5-те предпочитани елемента, които сме избрали са списък А, а 20-те останали елемента са списък Б.

Следващите действия естествено са работа по топ 5 цели веднага. Останалите 20 идват на второ място. Те не са толкова спешни, но все пак смятаме да положим усилия и по тях.

Но решението на Бъфет е: Всичко, което не сме оградили, просто се е превърнало в нашия списък за избягване на всяка цена. Без значение за какво се отнасят, тези неща не трябва да привличат вниманието ни, докато не успеем с нашите топ 5.

Това е само един от начините да стесним фокуса си и да премахнем разсейването. Има много други методи като Методът на Айви Лий и Кутията на Айзенхауер.

И като последна точка от тази статия не мога да не се спра на дигиталния свят и връзката му с избора на фокус.

Дигитален минимализъм: намиране на фокус в един все по-разсеян свят

Дигиталният свят ни принуждава, да възприемем една нова философия, която ни позволява да вземем най-доброто от технологичния напредък на нашето време, без да бъдем смачкани в зъбните му предавки.

На тази философия един автор даде много ефектно име: дигитален минимализъм.

Авторът е проф. Кал Нюпорт. През деня Нюпорт преподава компютърни науки в един от най-престижните американски университети – Джорджтаунския, а през нощта пише статии и есета за това как да се защитим от същите тези алгоритми, за чието разработване, като изследовател, е помогнал. Неговият TEDx е емблематично озаглавен: „ quit social media “ („откажи се от социалните медии“), но благодарение на последните и дигиталното разпространение достигна 6 милиона гледания.

Излезте от социалните медии | Д-р Кал Нюпорт | TEDxTysons

Според Нюпорт дигиталният минимализъм е:

Философия за използване на технология, която осигурява внимателен избор на малък брой дигитални дейности (приложения, сайтове, онлайн услуги), които са в съответствие с нашите ценности, и доброволното премахване на всички останали.

– Д-р Кал Нюпорт

Тази нова философия за използване на технологиите се основава на 9 стълба.

9-те стълба на цифровия минимализъм

Намерих този „манифест“ за много интересен и реших да предложа тук тези 9 точки, които дадоха живот на движението за дигитален минимализъм:

1. Да бъдеш изоставен не винаги е лошо

Приложения като Facebook или Instagram са създадени умишлено, за да генерират известния FOMO ефект ( Fear Of Missing Out – Страх от пропускане).

На Марк Зукърбърг не му пука за нашите приятелства или връзки – единствената му цел е да увеличи времето, което отделяме за услугите му, защото колкото повече време прекарваме там, толкова повече той може да препродаде вниманието ни на рекламодателите.

Не се заблуждавай, умишлено избери „да останеш без внимание“: премахни известията от твоите приложения.

2. По-малкото е повече

Накараха ни да мислим, че ако дадена онлайн услуга или приложение може да ни даде известна (дори незначителна) полза, тогава не можем без него.

Можем да определим този подход като дигитален максимализъм: тегля каквото и да е, абонирам се за всеки сайт, защото кой знае, може някой ден да ми е от полза или може би на всеки 4 години публикуват нещо интересно .

Озоваваме се в капана на блатото от нискокачествена информация и актуализации, които ни забавят и стресират и в които едва ли виждаме това, което наистина ни интересува.

Дигиталният минималист, напротив, прилагайки принципа на Парето буквално, избира съзнателно да се откаже от 80% от „ дигиталния шум “, като внимателно подбира 20% от услугите, приложенията и онлайн дейностите, способни да му дадат максимална стойност и качество на живот.

3. Съсредоточи се върху ценностите, които са от съществено значение за теб

Много от нас са (без да го знаят) дигитални максималисти, защото в действителност не са наясно какви са ценностите и ръководните принципи на живота им.

Чудил ли си се някога какво е наистина важно за теб?

4. Това, което заслужава, излиза наяве

Концентрирай усилията си върху тези дейности, които си заслужават и се освободи без угризения на съвестта от другите.

5. Цифровият шум е стресиращ

Проверката на седемстотин приложения, отговарянето на 27 000 текстови съобщения и превключването на прозорците на браузъра през целия ден оказват влияние върху психичното ни здраве. Премахвайки ги, усещането за спокойствие и по-големи творчески възможности е незаменимо.

Работа на спокойствие в парка
Чудесен спокоен офис си открих в парка до нас, часове без дигитални смущения. Напоследък прекарвам известно време с водене на бележки на ръка вместо на компютъра, вдъхновяващо е.

6. Вниманието е оскъден и крехък ресурс

Не времето е най-важният ресурс за нас, а вниманието. Вниманието е оскъден и крехък ресурс: всъщност имаме определено (ограничено) количество от него всеки ден и загубата му е лесна.

Трябва да се научим да го защитаваме, сякаш собственият ни живот си отива, защото това, на което обръщаме внимание, е нашият живот.

Нашият живот е това, на което обръщаме внимание.

7. Най-добрите онлайн дейности са тези, които ни карат да живеем по-добре офлайн

Наскоро прочетох този интересен цитат:

Истинският проблем с човечеството е, че имаме: палеолитни емоции, средновековни институции и футуристични технологии.

– Уилсън

Ако изберем да поемем по пътя на дигиталния минимализъм, трябва да сме наясно, че често цифровите приложения и услуги, които създават истинска стойност в живота ни, са тези, които ни помагат да живеем по-добре в реалния свят.

Няколко примера? Приложения за навигация, приложения за планиране, приложения за превод от един език на друг, приложения за четене на книги и т.н.

8. Бъди подозрителен към инструменти, които решават проблеми, които не са съществували преди появата на самите инструменти

Приложенията, които използват GPS на нашия мобилен телефон, решават проблем, стар колкото човечеството: да ни помогнат да стигнем от точка A до точка B.

Но приложение, създадено да изпраща съобщения, които изчезват след като бъдат прочетени (Snapchat), какъв екзистенциален проблем решава? Нито един, ако не и незначителен проблем, роден с появата на приложенията за съобщения.

Ако искаш да станеш дигитален минималист, обърни специално внимание на този тип приложения, забрави за тях.

9. Креативността побеждава потреблението всеки един ден от седмицата

Накратко, това, което ни доставя истинско удовлетворение, е да отделим времето и енергията си, за да създадем нещо оригинално.

Ето защо онлайн дейностите, които създават най-голяма стойност в живота ни, са тези, които ни позволяват да изградим нещо полезно, а не тези, които просто ни тласкат да консумираме .

Избери да инвестираш времето си онлайн, за да създаваш, а не просто да консумираш.

Заключение

Всъщност фокусирането също означава усъвършенстване на способността да избираме сред безкраен брой входящи данни онези, на които наистина се посвещаваме. Фокусът е избор.

Когато сме добре центрирани, елиминираме поредица от негативни променливи, грешки, изкривявания и в крайна сметка значително подобряваме качеството на времето си и следователно настроението си, отношенията си с другите и със себе си.

Моля, не се притеснявай да споделиш мислите си в секцията за коментари по-долу.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.