Контролен списък на копирайтъра

Един копирайтър трябва старателно да оглежда работата си да бъде изрядна по всички правила. За целта е необходим чеклист за проверка на изискванията.

В сферата на създаването на съдържание и професионалното писане, копирайтърите играят ключова роля в осигуряването на оригинални и качествени материали. За да се гарантира, че съдържанието отговаря на високите стандарти на стил, форматиране, SEO и UX, авторско право, използването на контролен списък е от съществено значение. В настоящата публикация ще разгледам подробен контролен списък на копирайтъра, който да послужи като надежден инструмент за професионална проверка и увереност в качеството на създаването на съдържание.

Трудно е да се направи пълен списък с правила, поради което може да е полезно да разполагаш с инфографика с контролния списък за писане на текст под ръка.

В това съдържание идентифицирах всички ключови стъпки, които един добър уеб копирайтър трябва да спазва, за да завърши публикация във фирмен блог на страницата на уебсайт, сайт за електронна търговия или просто своя забележителна работа.

Контролен списък на копирайтъра
Контролен списък на копирайтъра

SEO контролен списък за копирайтър

Важно е да бъде свършена много работа, преди да използваш този контролен списък за SEO копирайтинг. Първата стъпка в писането на статия е да се извърши проучване на ключови думи, да се избере точната тема и да се създаде структура на статията. Има много работа, но никой не е казал, че SEO копирайтингът е лесен.

На тази стъпка се запитай отделено ли е максимално внимание на всички решаващи пунктове на SEO копирайтинг? Преди да публикуваш уеб страница трябва да се увериш, че мета таговете и HTML елементите са проверени.

Ето тук са основните стъпки от контролния списък за копирайтъри в областта на SEO:

 • Създаде ли tag title, подходящ, за да обяви основната тема?
 • Този tag title ясен, прост и информативен ли е?
 • Под 65 символа ли е tag title?
 • Има ли безполезни ключови думи? Можеш ли да опростиш това заглавие?
 • Правилно ли е поставен tag alt на изображенията?
 • Meta description позволява ли да изясниш SEO заглавието?
 • Под 140 знака ли си в tag description?
 • Избра ли правилната категория и таг за публикацията?
 • URL адресът центриран ли е върху основната тема?
 • Забелязваш ли правописни, форматиращи и пунктуационни грешки в URL адреса?
 • Проста, ясна и четлива ли е постоянната връзка (permalink) на уеб страницата?

Същото може да се каже за H1 тага. В този случай се отнася за два различни сектора: този микротекст се отнася и за SEO, и за убедителния копирайтинг.

Контролен списък за стил, език и онлайн писане

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Не е лесно да се пише добре за всеки предложен клиент и проект. Поради тази причина трябва преди всичко да можеш да отхвърляш клиенти, които не са подходящи за твоя тип на работа.

Ето правилата за копирайтинг, които трябва да проверяваш преди доставка на работата си:

 • Използва ли език, подходящ за твоята целева аудитория?
 • Тонът на гласа е този, използван от марката?
 • Опрости ли синтаксиса и лексиката възможно най-много?
 • Използва ли преходни думи, като  „най-важно“, „защото“, „по този начин“, „освен това“, които дават насока на читателите?
 • Беше ли написан призивът за действие (call to action) с повелителен глагол?
 • Подлогът и сказуемото винаги ли са отправната точка на изречението?
 • Спазен ли е моделът на обърната пирамида?
 • Използва ли лостовете на социалното доказателство, когато е необходимо?
 • Има ли съответствие на стил и език в съдържанието?
 • Даваш ли на читателя това, което иска, в точното време и в правилната форма?
 • Предлагаш ли друго средство, различно от текст, за по-добра комуникация?

Както можеш да видиш, в този случай работата на копирайтъра не се отнася само до доброто писане, но и до решението по отношение на добрата визуална комуникация.

Виж още: Чеклист за написване на публикация, ефективна и полезна за читателя

Контролен списък за форматиране

Всеки уважаващ себе си копирайтър се уверява, че е публикувал съдържание в подходяща форма. Същността е важна, това е ясно, но има нужда и от добро представяне на свършената работа. Какъв е контролният списък, който трябва да се спазва?

 • Форматирането помага ли при четенето или просто пречи?
 • Първият параграф ясен и прост ли е?
 • Твоята уеб страница има ли заглавие и подзаглавие?
 • Използва ли правилния формат за заглавието (например, ако има изискване заглавието на статията да бъде с главни букви)?
 • Курсивът използван ли е правилно?
 • Премахна ли ненужните акроними и главни букви?
 • Раздели ли текста на лесни за четене блокове?
 • Когато е необходимо, използва ли списъци с водещи символи? Символите за маркировка (булети, номера и др.) последователни и подходящи ли са?
 • Заглавията (H2, H3) въвеждат ли главите ясно?
 • Спази ли йерархията на различните H2, H3 и H4?
 • Необходими ли са снимките или стават проблем за четене?

Съвестно съставеният контролен списък за копирайтинг трябва също да вземе предвид това: твоят блог или уеб страница има ли подходящ шрифт и подравняване?

За нови проекти това е стъпка, която трябва да се управлява от UX специалист с умения в микрокопие. Но един добър уеб копирайтър винаги знае как да стане незаменим в контролната фаза на оформянето на статия.

Контролен списък за използваемост и UX копирайтинг

Защо да разглеждам точки в контролен списък за писане на текстове, за които трябва да се погрижат други фигури? Просто, защото един добър писател на текстове за мрежата знае как да бъде незаменим в производствения процес.

 • Връзките, които вмъкна, необходими ли са или утежняват текста?
 • Добави ли заглавния текст и надпис към изображенията?
 • Качи ли правилния формат за изображения и снимки?
 • Файловете за изтегляне имат ли информация за тегло и формат?
 • Текстът на котвата на връзката описва ли съдържанието на страница на целта?
 • Актуални ли са всички връзки и водят ли до съответните ресурси?
 • Изображенията и видеоклиповете описателни ли са или просто попълнения?
 • Добави ли всички източници, необходими на читателя?
 • Заглавието съобщава ли веднага темата и предмета?
 • Елиминира или обясни ли непознатите на повечето хора съкращения в текста?
 • Премахна ли форматирането подчертан текст, което обърква връзките?
 • Цветовете и типографията приятни ли са за окото и лесни за четене?
 • Използва ли цветове и шрифтове, които са консистентни с бранда и подкрепят целите на UX?
 • Потребителите получават ли обратна връзка, когато извършват действия?

Когато пишеш статия в блог, съобщение за пресата, трябва да оцениш поредица от аспекти, които надхвърлят чистото и просто писане. Уеб копирайтър, който разбира как и кога да използва правилата на UX, успява.

Контролен списък за корекция, проверка и препрочитане

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Ако искаш да се справиш добре с онлайн редактирането на текст, е нужна концентрация. Остави завършената веднъж работа и се посвети на други занимания. Върни се отново върху текста след няколко часа, още по-добре на следващия ден, и започни с препрочитане на копието, за да избегнеш печатни и правописни грешки.

 • Повторното четене разкри ли правописни, печатни и граматически грешки?
 • Опрости ли формата възможно най-много, без да засягаш същността?
 • Прилагателните и наречията рационализирани ли са, колкото е възможно повече?
 • Провери ли дали няма запетая между подлога и сказуемото?
 • Правилно ли са склонени глаголите?
 • Провери ли липсата на фонологични грешки?
 • Ударенията и други символи отбелязани ли са правилно?
 • Пунктуацията изразява ли смисъла на изречението?
 • Има ли изречения, които са твърде дълги и трябва да се разделят с точка?
 • Двоеточието въвежда ли понятия или се използва на случаен принцип?

И накрая трябва да имаш и контролен списък, предназначен да ти помогне да гарантираш, че статията ти е създадена и публикувана в съответствие с правата на авторите и законовите изисквания.

Контролен списък за проверка на спазване на авторски права

Ето контролен списък, който можеш да използваш за проверка на статия от гледна точка на авторските права:

 • Увери ли се, че всички изображения и мултимедийни файлове в статията са закупени, свободни от авторски права или са използвани в рамките на справедливата употреба?
 • Поставени ли са подходящи атрибуции за източниците на изображения и мултимедия?
 • Уточнени ли лицензите на всички цитати, графики или други материали, които не са създадени от теб?
 • Увери ли се, че съдържанието съответства на изискванията на лицензите, ако такива са налице?
 • Използва ли инструменти за проверка на плагиатство, за да се увериш, че текстът не е копиран от други източници?
 • Посочил ли си ясно източниците на всяко цитиране и използване на външни идеи?
 • Увери ли се, че имаш право да използваш и разпространяваш текста, който си създал, и че не нарушава правата на други автори?
 • Провери ли дали си спазил правилата за използване на търговски марки и лога, ако такива са включени в статията?
 • Ако съдържанието включва лични данни, гарантира ли, че си спазил законовите изисквания за защита на личните данни?
 • Провери ли дали статията съответства на правилата за употреба на платформата, на която ще бъде публикувана?
 • Уточни ли отговорностите и правата за преизползване на съдържанието, ако други желаят да го използват?

След публикацията, следи реакциите и коментарите на читателите, и бъди готов да направиш корекции, ако се налага.

Има много други точки за подчертаване в този контролен списък за балансиран копирайтинг. Само запомни това: простотата е приятел на доброто писане.

Инфографика: контролният списък за копирайтинг

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Тук съм обобщила точките от контролния списък на копирайтъра. И за да приключа работата, реших да ти дам пълната версия на този контролен списък.

Ще ти оставя контролния списък, който току-що посочих в тази статия в документа на Google Документи, по този начин можеш да го отпечаташ и използваш за отметка на различните елементи.

Контролен списък на копирайтъра

Изтегли си пълната версия на моя контролен списък за копирайтъри.

Ако ви е харесала публикацията, споделете я:

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.